Adattudomány (MSC)

Adattudomány mesterszak (angol nyelven)

Adattudomány mesterszak (angol nyelven)

Adattudomány mesterszak felvételi rendje


Mi az Adattudományi mesterképzés célja?

A képzés célja adattudós szakemberek képzése, akik megfelelő szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek adatcélú és elemzési feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek az adatbányászat hagyományos és modern kihívásainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel, illetve a gyakorlatban előforduló adattudományi problémák megoldásának képességével. A legkiemelkedőbbek felkészülnek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Milyen ismereteket szereznek a hallgatóink?

Végzős hallgatóink átfogóan ismerik az adatbányászat szakterületének általános elméleteit és összefüggéseit, különösen az alábbi területeken: osztályozás, klaszterezés, ajánló rendszerek, részben felügyelt tanulás, adatbányászati szoftverek alkalmazási lehetőségei, adatgyűjtési, adattárolási és elemzési megoldásai. 

Továbbá átfogóan ismerik az adatbányászat szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen az adatbáziskezelést, fejlesztő-, és elemző eszközök és szolgáltatások tervezését és fejlesztését; a témához kapcsolódó programozási elveket és a alkalmazásfejlesztési alapelveket.