2024.02.19.
„STEMpont” komplex pályaorientációs és tehetséggondozó program megvalósítása - NTP-STEM-23

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, „STEMpont” komplex pályaorientációs és tehetséggondozó program megvalósítására létrehozott felhívásra az ELTE Informatikai Kar sikeres pályázatot nyújtott be.

A pályázat során komplex pályaorientációs programsorozatot valósítunk meg, melyre 20 000 000 Ft támogatási összeget nyert el intézményünk. A pályázat futamideje 2023. szeptember 01-től 2024. augusztus 31-ig szól.

A pályázat célja  olyan komplex, a 7-12. évfolyamon alap- és középfokú oktatásban vagy szakképzés keretében tanulmányokat folytató, kiemelten lányok körében megvalósuló pályaorientációs és tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek célja, hogy növekedjen a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területeken felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók aránya.

Fontosnak tartjuk a fiúk és lányok esetében egyaránt az érdeklődés felkeltését, a kreatív, konstrukciós, innovatív, algoritmikus gondolkodást, a problémák formalizálását, modellezését, tervszerű projektalapú gondolkodást, együttműködési készségek, a hatékony és tudatos információszerzés fejlesztését. Célzott programjuk kapcsán külön figyelmet fordítanak a női életpályák bemutatására, népszerűsítésére, speciális tematikákkal, női szerepmodellekkel. Programunkkal országos lefedettséget elérve, támogatjuk a hátrányos helyzetből induló gyerekek felzárkózását. Bevezetést adunk a munkaerőpiac és a munkahelyi környezetek megismeréséhez. Célunk, hogy hosszú távú önfejlesztésre tegyük képessé a célcsoportokat, kialakítva a szakmai kiváncsiságot, identitástudatot és a karrierrel kapcsolatos tudatosságot. A program során vállaljuk a lányok 60%-os arányban történő bevonását.