Pszichológus (ügyvivő szakértő)

Eötvös Loránd Tudományegyetem                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Dékáni Hivatal

pszichológus (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

· tanulásmódszertan hallgatók részére, tréningek tartása, · hallgatói közösségszervezés, · életvezetési tanácsadás egyetemisták részére, · kutatásszervezés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, pszichológus mesterszint

•         angol vagy német nyelv középfokú B típusú általános nyelvvizsga

•         legalább 3-5 év felsőoktatási tapasztalat

•         tanulásmódszertani kurzus tartásában tréneri tapasztalat

•         kortárs segítő csoportban célorientált tevékenység folytatása

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         tanácsadó szakpszichológus végzettség

•         társalgási szintű angol/ német nyelvtudás

•         doktori képzésben hallgatói jogviszony

•         Microsoft Office irodai programcsomag felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         áttekintő képesség

•         célorientáltság

•         csapatépítő személyiség

•         csapatmunkára nyitott

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata

•         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázatába a bíráló bizottság tagjai betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Rita nyújt, a +36 1 372 2500/1822 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Informatikai Kar Dékáni Hivatal részére a veghviki@inf.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 18.