Programtervező informatikus, Adattudomány, Autonómrendszer-informatikus MSc

Programtervező informatikus, Adattudomány, Autonómrendszer-informatikus MSc - diplomamunka tudnivalók

Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló záródolgozatot (diplomamunkát) kell készíteni (HKR 76. § 3)

Angol nyelvű képzés esetében a diplomamunka nyelve kizárólag angol lehet.

Legfontosabb minták és segédanyagok a sikeres diplomamunka elkészítéséhez:
Németh Gábor Áprád, Gludovátz Attila és Gombos Gergő: Általános tanácsok szakdolgozat és diplomamunka készítéséhez 
Cserép Máté: Szakdolgozat és diplomamunka latex sablon

Cím Módosítva Méret
Diplomamunka feltöltési útmutató - 2024. május 2024.05.17. 513.79 KB
Záróvizsga naptár 2023_24_2 (letölthető, saját naptárba importálható határidők) 2024.04.18. 4.1 KB
Folyamatábra 2024. júniusban záróvizsgát tervező hallgatóknak 2024.03.26. 114.68 KB
Folyamatábra korábbi félévben abszolvált, 2024. júniusi záróvizsgát tervező hallgatóknak 2024.03.26. 79.32 KB
Diplomamunka konzultáció ütemezése 2024. júniusi záróvizsga esetén 2024.03.26. 200.64 KB
Záróvizsga naptár 2024_25_1 (letölthető, saját naptárba importálható határidők) 2024.04.18. 6.56 KB
Folyamatábra 2025. januárban és később záróvizsgát tervező hallgatóknak 2024.03.26. 217.03 KB
Folyamatábra korábbi félévben abszolvált, 2025. januári vagy későbbi záróvizsgát tervező hallgatóknak 2024.03.26. 86.27 KB
Diplomamunka konzultáció ütemezése 2025. januári és későbbi záróvizsga esetén 2024.03.26. 725.9 KB
Programtervező informatikus MSc diplomamunka - bírálati lap 2024.03.21. 18.33 KB

DIPLOMAMUNKA TÉMÁJA

A diplomamunka témája

A diplomamunka témájának kapcsolódnia kell az általa választott mesterszak/specializáció valamelyik témaköréhez.

A diplomamunka a hallgató által végzett önálló mérnöki tervezői és/vagy kutatási projekt. Amennyiben ez egy nagyobb projekt része, akkor egyértelműen meg kell határozni a hallgató érdemi hozzájárulását a projekthez.

Programtervező informatikus MSc /Szoftvertechnológia specializáció
A beadott diplomamunkák témája a specializáción meghirdetett tantárgyak által érintett témakörök egyikéhez kapcsolódjon.

Programtervező informatikus MSc /Információs rendszerek specializáció
A specializáción beadott diplomamunkák témája tetszőleges aktuális téma lehet, amely a specializáció tárgyaihoz kapcsolódik.

Programtervező informatikus MSc /Modellalkotó specializáció
A specializáción beadott diplomamunkák témája az alábbi témakörökhöz kapcsolódjon:
Numerikus módszerek, approximáció, optimalizáció. Jel- és képfeldolgozás, Matematikai modellezés. Differenciálegyenletek és alkalmazásaik. Harmonikus analízis és alkalmazásai. Kriptográfia és biztonság. Komputeralgebra és számítógépes számelmélet. Gráfok és alkalmazásaik. Diszkrét modellek és alkalmazásaik.

Programtervező informatikus MSc /Digital Factory (Ipar 4.0) specializáció
A diplomamunka témájának kapcsolódni kell az iparban előforduló termelési folyamatokhoz. Elsődleges cél az optimalizálás és a hatékonyság növelés. A diplomamunka témája kötődhet konkrét géphez, géprendszerekhez, termelési, tervezési és menedzsment folyamatokhoz, szoftverekhez egyaránt.

Programtervező informatikus MSc /Artificial Intelligence specializáció (Mesterséges intelligencia)
A specializáción beadott diplomamunkák témája a mesterséges intelligencia témaköreihez kapcsolódjon. Ezen belül hangsúlyt kapjanak a mély neuronhálók és általában az MI algoritmusok elméleti és átalánosítási kérdései, az ember-gép együttműködések K+F+I feladatai, illetve az ipari együttműködések feladatai.

Programtervező informatikus MSc /Cyber Security specializáció (Kiberbiztonság)
A specializáción beadott diplomamunkák témája az alábbi témakörökhöz kapcsolódjon:
kriptográfiai protokollok (Cryptographic protocols), a kriptográfia matematikai alapjai (Mathematical foundations of cryptography), hálózati biztonság és IoT-biztonság (Network and IoT security), információs biztonság és rendszerbiztonság (Information security and system security), biztonságos szoftverek fejlesztése és tesztelése (Development and testing of secure software)

Programtervező informatikus MSc /Data Science specializáció (Adattudomány) 
A specializáción beadott diplomamunkák témái elsősorban a telekommunikációs, agrárinformatikai és oktatási adatok feldolgozásával foglalkozzanak (de más területek is elfogadhatóak). A dolgozatok kapcsolódhatnak az alkalmazott adattudományhoz (különböző területeken gyűjtött, valós adatokra szabott modellek újszerű alkalmazásai vagy újszerű kombinációinak kifejlesztése, implementálása és tesztelése), lehetnek kísérleti jellegűek (ismert adattudományi módszerek és eljárások összehasonlítása több adathalmaz, kritérium és beállítás alapján végzett módszeres kísérletekben), vagy érinthetik az elméleti kutatást (egy meglévő kutatási problémára feltérképezi, összegzi és rendszerezi a szakirodalomban fellelhető ismereteket, és új megoldást vet fel). 

Programtervező informatikus MSc /Fintech specializáció (Pénzügyi informatika)
A specializáción beadott diplomamunkák a pénzügyi / gazdálkodási informatika területén végzett szoftver kísérlet eredményeinek összehasonlításáról (az irodalomból, illetve szakmai forrásokból ismert más megoldásokkal), elemzéséről (a tervezési módszer, és az informatikai rendszer, az intézményi architektúrára vonatkozóan), illetve kísérleti szoftvertervezésről, fejlesztésről szóljon.

Adattudomány MSc 
A szakon beadott diplomamunkák témái elsősorban a telekommunikációs, agrárinformatikai és oktatási adatok feldolgozásával foglalkozzanak (de más területek is elfogadhatóak). A dolgozatok kapcsolódhatnak az alkalmazott adattudományhoz (különböző területeken gyűjtött, valós adatokra szabott modellek újszerű alkalmazásai vagy újszerű kombinációinak kifejlesztése, implementálása és tesztelése), lehetnek kísérleti jellegűek (ismert adattudományi módszerek és eljárások összehasonlítása több adathalmaz, kritérium és beállítás alapján végzett módszeres kísérletekben), vagy érinthetik az elméleti kutatást (egy meglévő kutatási problémára feltérképezi, összegzi és rendszerezi a szakirodalomban fellelhető ismereteket, és új megoldást vet fel).

Autonómrendszer-informatikus MSc
A szakon beadott diplomamunkák témája az alábbi témakörökhöz kapcsolódjon:
Jel- és képfeldolgozás. Numerikus optimalizáció. Rendszer-, irányításelmélet és alkalmazásai. Számítógépes látás. Vizuális odometria. Szenzorok méréseinek fúziója. Szenzorok kalibrációja.


TÉMABEJELENTÉS, ENGEDÉLYEZÉS

A téma bejelentése

Programtervező informatikus, az Adattudomány és az Autonómrendszer-informatikus mesterképzésen (magyar és angol nyelvű képzések esetén is) a hallgatók számára a diplomamunka témabejelentő beadása elektronikus kérvény formájában történik a képzés 3. félévében a Neptun felületén IK – Diplomamunka témabejelentő néven (továbbiakban Témabejelentő kérvény).

Témabejelentő kérvény a Neptunban az Ügyintézés -> Kérvény -> Leadható kérvények menüpontban érhető el.

A hallgató választhat a tanszékek által meghirdetett témák közül, de hozhat témát maga is, ha talál hozzá megfelelő témavezetőt.

Javasoljuk a következő eljárást: 

 • a hallgató beszélje meg a kidolgozandó témát a témavezetőjével (erre vonatkozó kérés a kérvényen is szerepel).
 • Fogalmazzák meg együtt a diplomamunka témájának rövid leírását, majd
 • ezt követően a hallgató az elektronikus kérvénybe töltse fel az adatokat és a leírást.
 • A témavezető adatait célszerű egyeztetni, hogy helyesen kerüljön rögzítésre.

A diplomamunka témáját a témavezető véleményezi és Programtervező informatikus MSc esetén a specializációfelelős, Adattudomány MSc és Autonómrendszer-informatikus MSc esetén a szakfelelős hagyja jóvá. A témaválasztás és záróvizsga időpontja között 6 hónapnak kell eltelnie. (HKR 77. § (4) a))

Beadási határideje:

 • a júniusban záróvizsgázó hallgatók számára október 15,
 •  a januárban záróvizsgázó hallgatók számára május 15.

A Témabejelentő kérvény október 16-29. között, illetve május 16-29. között (pótlási időszak) késedelmi díjjal adható le.

A hallgató jogosult a diplomamunka témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak kell eltelnie. (HKR 77. § (8) a))

A HKR 77. § szerint a diplomamunka témájának módosítására a témavezető támogatásával van lehetőség

 • júniusi záróvizsga esetén február 1-ig,
 • januári záróvizsga esetén augusztus 31-ig

az IK – Diplomamunka témabejelentő módosítás kérvényen. A hallgatók számára a Témabejelentő kérvény folyamatosan elérhető a Neptun felületén. Többszöri beadás esetén mindig a legutoljára beadott kérvény az érvényes, a HKR által megadott határidő betartásával. Amennyiben diplomamunka témát VAGY témavezetőt szeretne módosítani, akkor a módosító kérvényt használja. Amennyiben diplomamunka témát ÉS témavezetőt szeretne módosítani, akkor az IK - Diplomamunka témabejelentő kérvényt használja és ügyeljen arra, hogy a leadás és záróvizsga közt legyen minimum 6 hónap. Témabejelentő módosítása kérvényt csak korábban már elfogadott Témabejelentővel adhat le. Javítás esetén forduljon a tanulmányi ügyintézőjéhez.

A Témabejelentő 2 évig érvényes, lejárta után új Témabejelentőt kell leadni.

A kérvény adattartalma:

 • hallgató adatai,
 • képzési szintje,
 • témavezető adatai, amennyiben van külső témavezetője is, az ő adatait is adja meg.
 • A diplomamunka címe.
 • A diplomamunka témája rövid terjedelemben: max. ½-1 oldal legyen, és ennek alapján megítélhető legyen a megoldandó feladat nehézsége, bonyolultsága.

A beadás után a kérvényhez hozzárendelésre kerül a kérvényen szereplő belső témavezető/konzulens, mint véleményező illetve Programtervező informatikus MSc esetén a specializációfelelős, Adattudomány MSc és Autonóm-rendszerinformatikus MSc esetén a szakfelelős, mint döntő. Amennyiben az oktató olyan témabejelentővel találkozik, mely nem megfelelő vagy nem a megbeszéltek szerinti, azt javításra visszaküldi. Ha a hallgató nem egyeztetett az oktatóval a témáról, akkor a kérvény elutasításra kerül.

Diplomamunka témát hozhat a hallgató saját maga is, ha talál hozzá megfelelő külső és belső témavezetőt. A külső témavezetőnek megfelelő szakirányú felsőfokú diplomával kell rendelkeznie. 

A Tanulmányi Hivatal a hallgató záróvizsgára történő jelentkezésekor ellenőrzi, hogy a témabejelentő elfogadásra került. A szakdolgozat beadásakor a Neptunból letöltött témabejelentőt a hallgató feltölti a megadott dokumentumokkal együtt. (A szakdolgozat feltöltésének részletei itt találhatók.) A záróvizsgán a bizottság ellenőrzi a feltöltött témabejelentő alapján, hogy a téma és a dolgozat összhangban van.


DIPLOMAMUNKA KONZULTÁCIÓ (kizárólag a 2015. szeptember 1-től felvételivel belépő hallgatók számára)

A konzultáció rendjéről itt talál bővebb tájékoztatást.

Bár a konzultációs tárgy teljesítésének nem feltétele, de a diplomamunka-feltöltéshez, illetve a záróvizsgán való részvételnek elengedhetetlen feltétele, hogy bemutassa kész dolgozatát a témavezetőjének a feltöltési határidő előtt 3 héttel, ahogy a konzultáció ütemtervében szerepel. 


DIPLOMAMUNKA TARTALMA

Elvárások a diplomamunkával kapcsolatban:

 • A diplomamunkában egy olyan probléma megoldását kell bemutatni, amelynél vagy a feladat új, vagy annak megoldására kidolgozott módszer egyedi, vagy a megoldás eredménye és hatékonysága jobb más hasonló megoldásoknál.
 • A diplomamunkában alkalmazott vizsgálati módszerek lehetnek empirikusak vagy elméleti jellegűek. A megoldásoknak, elemzéseknek, összehasonlításoknak, következtetéseknek megalapozottaknak kell lenniük.
 • A diplomamunka a későbbiekben részletezett értékelési szempontok figyelembevételével készüljön.
 • A dolgozat szerkezete (fejezetekre, alfejezetekre bontása) tegye lehetővé, hogy az értékelési szempontokat minél egyértelműbben lehessen rá alkalmazni. A dolgozat terjedelme körülbelül 50 oldal legyen. A diplomamunkának nem kell tartalmaznia az elkészült programok, prototípusok dokumentációját, ha ez mégis szükséges, akkor a mellékletben szerepeljenek.
 • A megoldásoknak, elemzéseknek, összehasonlításoknak, következtetéseknek megalapozottaknak kell lenniük.
 • Amennyiben munkájához másoktól származó eredményeket is felhasznál, akkor ezek forrását meg kell neveznie.

A hallgató a diplomamunka elkészítésével és megvédésével bizonyítja, hogy képes irányítás mellett a választott szakma alkotó művelésére. A diplomamunkában kitűzött feladatnak olyan komplexitásúnak kell lennie, hogy azt egy átlagos képességű hallgató 30 kreditnek megfelelő 600 munkaórában elvégezhesse. A diplomamunka elkészítésében a szakmai irányítást a témavezető végzi. Ha a feladat mérete indokolja, akkor több hallgató is dolgozhat ugyanazon a témán. Ilyenkor a dolgozatban egyértelműen szerepelni kell annak, hogy hogyan osztották fel egymás között a munkát, és melyik rész kinek az eredménye. A védésen a hallgatónak elsősorban a saját maga által végzett eredményt kell bemutatnia, Annyiban térjen ki a többi szerző eredményére, hogy a megoldott feladat ily módon érthető legyen. 

A diplomamunkának a következő fő részekből kell állnia:

 1. A kutatási célok meghatározása
 2. A problémakör irodalmának, az előzményeknek rövid áttekintése
 3. A téma feldolgozásának részletezése, részletes ismertetése
 4. A téma feldolgozás során alkalmazott módszerek ismertetése
 5. Az eredmények összefoglaló értékelése és a levonható következtetések leírása

A programtervező informatikus képzésben részt vevő hallgatók számára ajánljuk Németh Gábor Áprád, Gludovátz Attila és Gombos Gergő: Általános tanácsok szakdolgozat és diplomamunka készítéséhez című művét. Javasoljuk az elolvasását a munka elkezdése előtt.


DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A diplomamunkának mind külső megjelenésében, mind tartalmában méltónak kell lennie annak jelentőségéhez.

Szakdolgozat és diplomamunka latex sablonhoz Cserép Máté naprakész javaslatait ajánljuk.

Alaki követelmények:

 • Lap: A4-es méret, színe fehér
 • Betűméret: 12 pont
 • Sorok: sorkizárt igazítás, 1,5-es sortávolság
 • Margó: - belső: 3,5 cm - külső: 2,5 cm - alsó: 2,5 cm - felső: 2,5 cm
 • Terjedelem: min. 50 oldal
 • Oldalszám: az oldalszámozást a tartalomjegyzéktől kezdve az irodalomjegyzékkel bezárólag folyamatosan kell végezni. Jelölése arab számokkal történik (a tartalomjegyzék oldalainak az oldalszámát nem szokás feltüntetni).
 • A dolgozat fő fejezetei (1. szintű címsorok) új oldalon kezdődjenek.
 • A diplomamunka a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait.

A dolgozat felépítése:

 • Belső fedőlap 
 • Tartalomjegyzék
 • Bevezetés, mely tartalmazzon a Diplomamunka-téma bejelentő lapon kitűzött feladat teljesítésének mértékére vonatkozó információt.
 • A diplomamunka fő részei a dolgozat önálló fejezetei legyenek.
 • Irodalomjegyzék (ha a téma szükségessé teszi): A diplomamunkának tartalmaznia kell azon forrásmunkákra való hivatkozásokat, amelyeket a hallgató a megoldás során felhasznált.
  A könyvek idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <szerző neve>: <a könyv címe>, <a kiadó neve>, <a kiadás éve>, [<terjedelme>], <ISBN szám>. Például: [2] Jan Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, 1988, [742], ISBN-0201- 42765-6.
  Folyóiratcikk idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <szerző neve>: <a cikk címe>, <a folyóirat címe>, <Vol. száma>, <évszám>, [terjedelme].
  Hálózaton elérhető forrásmunka esetén a „link” megadása után adjuk meg az elérés dátumát!
 • Mellékletek

DIPLOMAMUNKA TITKOSÍTÁSA

A szakdolgozat/diplomamunka megvédése nyilvános. Ezt kizárólag a 80. § szerinti titkosított szakdolgozat esetén lehet korlátozni.  (HKR 79. § (6))  

A szakdolgozat csak indokolt esetben tartalmazhat olyan adatot, amely a titkosítására okot ad. Ha a szakdolgozat a titkosításra okot adó adat nélkül is értelmezhető (pl. a személyes adat anonimizálható), akkor ilyen adat alkalmazásának helye nincs. (HKR 80 (2))    

A szakdolgozat titkosítandó, ha az   
a) üzleti titkot tartalmaz,   
b) minősített adatot tartalmaz,   
c) szabadalmat, találmányt tartalmaz,   
d) harmadik személy személyes adatát tartalmazza,   
e) az Egyetem üzleti érdekét érinti. (HKR 80§ (4))  

Amennyiben a szakdolgozat témája megkívánja, a hallgató kérvényezheti a titkosítást. A dolgozatok titkosításához alábbi dokumentumok szükségesek:  

 • A Neptunban kitöltött SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA TITKOSÍTÁS kérvény leadása az alábbi melléklettel:  
 • Az érintett személy vagy cég képviselője által megfogalmazott és cégszerűen aláírt (lebélyegzett vagy hitelesített) HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Szakdolgozatba/Diplomamunkába való betekintéshez, melyben szerepel a hallgató neve, Neptun kódja a szakdolgozat címe és a titkosítás indoka. Ezt a dokumentumot a Neptun kérvényhez kell csatolni pdf formátumban.  

HKR 80. § (3) A témavezető feladata a hallgató segítése a (2) bekezdés szerinti szakdolgozat kialakításában, illetve az indokolt titkosítás megállapításában. A hallgató feladata a titkosított szakdolgozathoz szükséges engedélyek, hozzájárulások benyújtást megelőző beszerzése.

HKR 80. § (5) A szakdolgozat titkosítását a hallgató bejelenti vagy a témavezető, záróvizsga-bizottság elnöke elrendelheti.

HKR 80. § (6) A titkosított szakdolgozat elektronikus jelszóval ellátott védelemmel nyújtandó be, a jelszó a titok megismerésére jogosultak részére adható át.

HKR 80. § (7) A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató, tanárképzés esetén továbbá a szakmódszertani oktató lehet jelen.

A Neptun kérvény beadási határideje:  

 • januári záróvizsga esetén: legkésőbb november 1-ig,  
 • 2024. júniusi záróvizsga esetén: legkésőbb május 1-ig,
 • 2025. júniusi és későbbi záróvizsga esetén: legkésőbb április 1-ig.  

Az elektronikus kérvény elfogadása után határozat készül arról, hogy a titkosított szakdolgozathoz szükséges hozzájárulásokat beszerezte, és a témavezető, a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak a betekintést engedélyezi. A hallgató ezt a dokumentumot a szakdolgozattal együtt feltölti a Neptunba.    

A szakdolgozat a határozattal együtt Neptunba történő feltöltésekor be kell jelölni a “Titkos” jelölőnégyzetet. (További részleteket itt talál.)  


ZÁRÓVIZSGA-JELENTKEZÉS

A záróvizsgaidőszak előtt a hallgatónak a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben be kell jelentenie, hogy záróvizsgát kíván tenni (HKR 382.§ ad 81.§ (6)).  

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a témavezető által védésre javasolt diplomamunka benyújtása. 

Részletek és határidők  

2018-as vagy későbbi tantervű hallgatók esetén: 
A kérvényen meg kell határozni a diplomamunka témaköréhez kapcsolódó 3 tárgyat, melyek a hallgató szakján (Adattudomány, Autonómrendszer-informatikus) illetve specializációján (Programtervező informatikus) kötelező vagy kötelezően választható tárgyak (ezek elvégzett vagy elvégezni tervezett tárgyak lehetnek). Ezen tárgyakat a hallgatónak a belső témavezetőjével egyeztetnie kell, közülük legalább egy kötelező tárgy a szakon (Adattudomány, Autonómrendszer-informatikus), illetve a specializáción (Programtervező informatikus).

AlakzatKérjük, a záróvizsga jelentkezés lezárta után 1 héttel ellenőrizze a Neptunban, hogy megjelent-e a "Szakdolgozati sora", ahova majd a diplomamunkáját fel tudja tölteni: Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpont 


DIPLOMAMUNKA LEADÁSI RENDJE

A diplomamunka leadási rendjéről itt talál bővebb tájékoztatást.

DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATA

A témavezetőnek a diplomamunka leadása után

 • 2024. május 15-i leadási határidő esetén három héten belül,
 • 2024. május 29-i leadási határidő esetén két héten belül,
 • 2025. januári és későbbi záróvizsga esetén: január 8-ig,
 • 2025. júniusi és későbbi záróvizsga esetén: június 11-ig.

áll rendelkezésére saját véleménye elkészítésére és a Neptunba történő feltöltésére. A véleményben nyilatkoznia kell arról, hogy a diplomamunkát alkalmasnak tartja-e a védésre.

A diplomamunka értékelési szempontjai

I. A témakör és a kutatási célok meghatározása

 • A dolgozatból egyértelműen kiderül, hogy annak témája a specializáció által meghatározott melyik témakör vagy témakörökhöz kapcsolódik, és azon belül mi a diplomamunka célja (céljai). Ha a téma kapcsolódik másik specializáció témaköréhez is, akkor azt nevesíti.
 • A dolgozat kifejti, hogy mi a diplomamunka keretében végzett mérnöki tervezői és/vagy kutatási tevékenység jelentősége és időszerűsége.

II. A téma feldolgozása

 • A dolgozatból kiderül, hogy a hallgató ismeri és érti a választott téma témakörének fogalmi és elméleti hátterét.
 • A dolgozat bemutatja a választott téma kidolgozásának lépéseit.
 • A dolgozat megfelelő szakirodalomra és egyéb releváns információforrásokra hivatkozik, és azokat felhasználja.

III. Módszerek

 • A hallgató megfelelő mérnöki tervezői és/vagy kutatási módszereket választott.
 • A választott módszereket a dolgozat megfelelően mutatja be.
 • A dolgozat kifejti, hogy a választott módszerek miért és hogyan illeszkednek a kitűzött célok eléréséhez.

IV. Eredmények és hozzájárulás

 • A dolgozat elemzi a mérnöki tervezői és/vagy kutatási folyamat eredményeit, valamint az eredményekből levont indokolt következtetéseket.
 • A dolgozat megmutatja, hogy az elért eredmények megoldást kínálnak a vizsgált problémákra, megválaszolják a célkitűzésben feltett kérdéseket.
 • A dolgozat kitér arra, hogy az eredmények mennyire értékesek azon szakmai közösség, illetve szervezet számára, amelyben a diplomamunka készült.
 • A dolgozat összegzi, hogy az eredmények mennyiben járulnak hozzá a témakörhöz kapcsolódó technológiához, a mérnöki tervezői és/vagy tudományos ismeretekhez.

V. Bemutatás, nyelvezet és felépítés

 • A dolgozat egy összefüggő, egész alkotás.
 • A hallgató személyes hozzájárulása az eredményekhez a dolgozatból egyértelműen kiderül.
 • A dolgozat általános megjelenése megfelelő, a megadott irányelvekhez illeszkedik.
 • A szöveg logikus felépítésű, jól olvasható, stílusa megfelel egy szakmai értekezés formai és tartalmi követelményeinek.
 • Nincsenek az olvasást nehezítő nyelvtani, helyesírási vagy egyéb nyelvi hibák.

VI. Diplomamunka elkészítésének folyamata

 • A hallgató útmutatást kért, és követte a kapott tanácsokat.
 • A dolgozatot a hallgató önállóan készítette.
 • A hallgató a munkáját az elvárt mérnöki tervezői, illetve kutatási gyakorlat szerint, az etikai irányelveknek megfelelően végezte.
 • A dolgozat elkészítésének folyamata nem haladta meg jelentősen a tervezett ütemtervet vagy a kitűzött határidőket.

A diplomamunka értékelése

A diplomamunka érdemjegyét a szempontok együttesen határozzák meg, ugyanakkor egyetlen szempont szerinti teljesítmény is jelentős hatással lehet annak kialakítására. A diplomamunka érdemjegye attól függ, hogy a diplomamunka mennyire elégíti ki a fent meghatározott szempontokat: nem megfelelő, megfelelő (jelentős hibái és hiányosságai vannak), jó (kisebb hibák és hiányosságok esetén), vagy kiváló.

A diplomamunkára adott jegy kialakításának irányelvei:

 • elégtelen (1): ha a diplomamunka egy vagy több értékelési szempont szerint nem megfelelő.
 • elégséges (2): ha nem elégtelen, de a diplomamunka négy vagy több értékelési szempont szerint csak megfelelő.
 • közepes (3): ha a diplomamunka legfeljebb három értékelési szempont szerint megfelelő, és a többi szempont szerint jó vagy kiváló, de a kiváló értékelések száma kisebb, mint megfelelő értékelések száma.
 • jó (4): ha a diplomamunka mind a hat értékelési szempont szerint legalább jó, vagy ha van olyan szempont, amely szerint csak megfelelő, akkor van olyan másik szempont is, amely szerint kiváló.
 • jeles (5): ha a diplomamunka mind a hat értékelési szempont szerint legalább jó, és több szempontból kiváló.

 

 

Szempontok

Minősítés
(nem megfelelő,
megfelelő, jó, kiváló)

I.

A témakör és a kutatási célok meghatározása 

 

II.

A téma feldolgozása

 

III.

Módszerek

 

IV.

Eredmények és hozzájárulás

 

V.

Bemutatás, nyelvezet és felépítés

 

VI.

Diplomamunka elkészítésének folyamata

 

 

Jegy

 

A bírálati lap itt található.


DIPLOMAMUNKA VÉDÉSE, ZÁRÓVIZSGA

Angol nyelvű képzés esetén a záróvizsga nyelve angol.

A záróvizsgaidőszak előtt a hallgatónak a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben be kell jelentenie, hogy záróvizsgát kíván tenni (HKR 382.§ ad 81.§ (6))

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a témavezető által védésre javasolt diplomamunka benyújtása.

A 2018 előtti (régi) tantervű hallgatók esetén:

A záróvizsga két részből, a diplomamunka védéséből és a szakmai vizsgából áll. A védés során a bizottság azt várja el a hallgatótól, hogy az adott témában átfogó szinten ismerje a legfontosabb fogalmakat, eredményeket és az azok közötti összefüggéseket.

A záróvizsgára való jelentkezéskor a hallgatónak meg kell jelölnie minimum 2 blokkot, amelyekből a záróvizsgán tételeket kaphat. A rendelkezésére adott felkészülési idő után szóban felel a vizsgabizottság előtt. A záróvizsgázó hallgató a megadott tételjegyzékből az alábbi módon kap tételeket:

1. tétel: A szakirányos 2 alapozó blokkból egy tétel (véletlenszerűen az egyik blokkból egyet)

 2. tétel: A megadott 2 blokk valamelyikéből egy tétel (véletlenszerűen az egyik blokkból egyet)

TÉTELEK

A diplomamunkát, annak védését, valamint a szakmai vizsgát a záróvizsga bizottság ötfokozatú minősítéssel értékeli. Ha a diplomamunka minősítése elégtelen, a hallgatónak új diplomamunkát kell készítenie. A sikertelen védést, illetve vizsgát egy későbbi vizsgaidőszakban lehet megismételni.

A 2018-as és későbbi tantervű hallgatók esetén:

A záróvizsgán a diploma védése mellett a bizottság a diplomamunka témakörének bejelentésekor (2024. júniusi záróvizsga esetén) / témabejelentőn (2025. januári és későbbi záróvizsga esetén) megadott tárgyakból, a dolgozathoz kapcsolódóan kérdezhet. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsga jegyzőkönyvhöz csatolja a megjelölt 3 tárgyat. A felelés során a bizottság azt várja el a hallgatótól, hogy az adott témában átfogó szinten ismerje a legfontosabb fogalmakat, eredményeket és az azok közötti összefüggéseket.

Ha a diplomamunka minősítése elégtelen, a hallgatónak új diplomamunkát kell készítenie. A sikertelen védést, illetve vizsgát egy későbbi vizsgaidőszakban lehet megismételni.

Tantervtől függetlenül:

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat vagy első díjat nyert dolgozatot a dékán külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, amennyiben az megfelel a diplomamunkákkal szemben támasztott követelményeknek (HKR 79.§ 7).
A részletes tudnivalók a kari honlapon:


Záróvizsga, diploma eredménye

HKR 383./A §

(1) Programtervező informatikus és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a záróvizsga eredménye a diplomamunkára és a védésre kapott érdemjegyek átlagának megfelelő kerekített érdemjegy.

(2) Programtervező informatikus és az autonómrendszer-informatikus mesterszak esetében a diploma eredménye a képzés során teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga eredményének átlaga.

 

2022. szeptemberben és később felvett hallgatók esetén

HKR 383./A §

(1) Programtervező informatikus és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a záróvizsga eredménye a diplomamunkára és a védésre kapott érdemjegyek átlagának megfelelő kerekített érdemjegy.

(2) Programtervező informatikus, alapképzésen, mesterképzésen és autonómrendszerinformatikus mesterképzésen az oklevél eredménye a képzés során teljesített tárgyak kumulált hagyományos átlagának és a záróvizsga eredményének átlaga.