Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

A PROJEKT ALAPADATAI 

A felhívás megnevezése: RRF-2.3.1-21

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése

 

Konzorciumvezető: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)

Konzorciumi tagok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (Rényi)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Semmelweis Egyetem (SE)

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)

Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK)

Széchenyi István Egyetem (SZE)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)

Kincstári Informatikai Nonprofit Felelősségű Társaság (KINCSINFO)

A projekt címe: Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium létrehozása és komplex fejlesztése (MILAB)

Azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00004

Támogatás összege: 9.439.666.600 Ft

ELTE támogatási összeg: 649.000.000 Ft

Futamidő: 2022. március 1. – 2025. június 30.

A projekt célja: 

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) célja Magyarország szerepének megerősítése a MI területén.

A MILAB 2020-ban jött létre – válaszul a nemzetközi és hazai kihívásokra – azzal a céllal, hogy forráskoncentráció és -multiplikáció révén helyzetbe hozza Magyarországot napjaink egyik legfontosabb K+F+I területén. Működésével egyaránt erősíti az alapkutatási, az alkalmazott kutatási és az innovációs tevékenységet, azok szinergiáját és eredményességét, valamint elősegíti hazánk bekapcsolódási esélyét országhatárokon átívelő megaprojektekbe.

A MILAB Projektiroda a Mesterséges Intelligencia Koalícióval együttműködésben végzi piaci, társadalmi, államigazgatási igények becsatornázását, irányok követését. Az ELTE alapító tagja a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak. Az Egyetem két kara vesz részt a MILAB Nemzeti Laboratóriumban, az Informatikai és a Természettudományi Kar.

Az ELTE-n három csoport működik közre a MILAB munkájában:

  • a Természettudományi Kar Matematikai Intézetének MI Kutatócsoportja a mesterséges intelligencia matematikai megalapozása és alkalmazása területén,
  • a TTK Fizikai Intézetének Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéke mélyhálók algoritmikus és architekturális fejlesztésével az alap és alkalmazott kutatás számára, alapproblémák naprakész megoldásával, valamint
  • az Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszéke az ember-gép interakció területén végzett K+F+I tevékenységével. Ezen belül az alkalmazások középpontjában a kiber-fizikai rendszerek, távoli megfigyelés, diagnosztika, terápia és rehabilitáció áll autizmus, depresszió, PTSD és mozgáskorrekció esetén, szoros együttműködésben a Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszékkel pl. edge computing és a természetes nyelvfeldolgozás kapcsán. A mesterséges intelligencia etikai és jogi vonatkozásaiban az Állam és Jogtudományi Kar is kapcsolódik a Labor munkájához.

ELÉRHETŐSÉGEK

Zöldi B. Alíz pénzügyi koordinátor– ELTE Informatikai Kar, Dékáni Hivatal

zoldializ@inf.elte.hu

Dr. Botzheim János szakmai vezető – ELTE Informatikai Kar, egyetemi docens

botzheim@inf.elte.hu