Kovács Attila Practical Test Design könyve megjelent a British Computer Society-nál

2020.01.21.
Kovács Attila Practical Test Design könyve megjelent a  British Computer Society-nál

Megjelent Forgács István és Kovács Attila Practical Test Design – Gyakorlati teszttervezés könyve a British Computer Society-nál. A kiadvány a gyakorlatban használt specifikáció alapú teszttervezési technikákat mutatja be, ISTQB terminológiával, tárgyalva az automatizált teszttervezési módszereket is. Az egész könyvet átfogja egy komplexebb, jegyautomatás példa. A 3 fő fejezet:

  1. A teszttervezéshez szükséges lépések
  2. Tradicionális teszttervezés
  3. Automatizált teszttervezés

Minden fejezet tartalmaz példákat, továbbá tartalmazza az ismertetett módszerek értékelését, elméleti összefoglalást, „key takeaway”-t és feladatokat (megoldással).

A jegyautomata programjába egy ügyes fejlesztő szándékosan berakott néhány hibát, amit a könyv szerzői nem ismertek. Az egyes módszerek alkalmazásánál ezeket a „beültetett” hibákat próbálták megtalálni. Az utolsó – konklúziót megelőző – fejezetben a megtalált hibák alapján összehasonlítják a különböző módszereket. Újdonság az automatizált teszttervezés rész, amely többek között ingyenes eszközök bemutatásával segíti az olvasókat egy olyan területen, amely egyértelműen a jövő felé tekint. 

A könyv több, korábban sehol sem publikált gondolatot tartalmaz. Talán a legfontosabb eredmény a „kombinatív tesztelés” bevezetése.

Számos hibát csak úgy találunk meg, ha különböző paraméterek értékeit kombináljuk. A hagyományos módszerek azonban túl sok tesztet eredményeznek, a tesztek száma az input paraméterek számában nemlineáris. Az új módszer úgy kombinálja a paraméterek értékeit, hogy a tesztszám lineáris marad, és a teszthalmaz megbízhatósága mégsem csorbul. Szintén új eredmény található a kockázatelemzés, a határpontok elemzése és az állapot-átmenet tesztelés területén is.

A teszttervezési módszerek kizárólag gyakorlással sajátíthatók el. A szerzők létrehoztak egy honlapot, amely a teszttervezéssel foglalkozók számára nyújthat segítséget. Jelenleg néhány érdekes cikket tartalmaz, a jövőben egyszerű, közepes és komplex feladatok megoldásával lehet majd gyakorolni.

Kovács Attila az ELTE Informatikai Kar Komputeralgebra tanszék habilitált egyetemi docense. Kutatási területe sokrétű, az algoritmikus számelmélettől a szoftverek és tesztrendszerek skálázódásának vizsgálatáig több mindennel foglalkozik. Meghatározó szerepe volt karunk szoftvertechnológia területéhez tartozó, és az informatikai biztonsággal kapcsolatos képzések kidolgozásában. A vezetésével készített szakdolgozatok, diplomamunkák száma 150 körüli, végzett doktori hallgatói száma 4. Alapító és rendes tagja a Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesületnek, az ISTQB magyar tagszervezetének. 2016-ban a legnagyobb közép-európai teszteléssel foglalkozó szakkonferencia programbizottsági elnöke volt.