Gazdasági referens

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Gazdasági Hivatal

gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • karra beérkező bizonylatok megfelelőségének vizsgálata
 • kari ügyintézők által összeállított bizonylat csomagok ellenőrzése
 • kari munkaszámokon az előirányzatok ügyintézése
 • keretek figyelése
 • kötelezettség vállalások rögzítése, leépítése
 • SAP-ba bizonylatok berögzítése
 • bizonylatok iktatása
 • szükséges aláíratások megszervezése, határidők figyelése
 • együttműködés a gazdasági hivatalvezetővel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatási intézmény gazdálkodási szakán szerzett – jogszabályban előírt – szakképzettség
 • mérlegképes szakképesítés
 • legalább 3-5 éves számviteli szakterületen megszerzett szakmai gyakorlat
 • MS Office (irodai alkalmazások, felhasználói szint)
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol vagy német alapfokú nyelvismeret
 • felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • SAP felhasználói ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló stressztűrő képesség
 • önállóság, terhelhetőség
 • szakmai igényességre törekvés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatába a bíráló bizottság tagjai betekinthetnek

A pályázat benyújtható: 2018. április 27-ig.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Fórizs Margit hivatalvezető részére a forizs@inf.elte.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.