ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021/22

HATÁRIDŐ: 2021.10.01., 20.00 ÓRA!

2021.09.08.
ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021/22
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat keretében 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:
 • részképzés
 • szakmai gyakorlat
 • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat

A PÁLYÁZÁS MENETE AZ INFORMATIKAI KARON

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és a tanulmányoknak megfelelő intézeti/tanszéki Erasmus+ koordinátornál papír alapon kell benyújtani, részképzésre 2021. október 1-én 20.00 óráigSzakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik). Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BSc vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A PÁLYÁZATHOZ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT KELL MELLÉKELNI

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

KARI TÁJÉKOZTATÓ

Az Informatikai Kar Nemzetközi Kapcsolatok Irodája két kari tájékoztatót szervez a 2021-es Erasmus+ őszi pótpályázat iránt érdeklődők számára. A tájékoztatót Microsoft Teams-ben tartjuk, mely során minden résztvevőnek lehetősége lesz egyéni kérdéseket is feltenni.

A tájékoztatók időpontja:

Kérdés esetén forduljanak a kari Erasmus koordinátorukhoz: csaniko@inf.elte.hu

További részletes információ az ELTE központi honlapján olvasható.