ELTE Informatikai Kar Nyílt Napja (2016. december 1.)

ELTE Informatikai Kar Nyílt Napja

Időpont: 2016. december 1. (csütörtök), 9:00 óra

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Gömb aula (Északi épület)

Előzetes regisztráció

A nyílt nap keretében az érdeklődők tájékoztatást kapnak az Informatikai Karon folyó képzésekről, szakokról. A vendégek a kiállító standoknál bepillantást nyerhetnek a tanszékeken folyó kutatásokba, projektekbe, és közvetlenül feltehetik kérdéseiket az érintett oktatóknak, hallgatóknak. A Hallgatói Önkormányzat Képviselői bemutatják a kari diákélet sokszínűségét (közélet, sport, TDK, hallgatói juttatások).

A középiskolások érdekes előadásokon, valamint az informatikai laborokban bemutató órákon, interaktív foglalkozásokon vehetnek részt, és ellátogathatnak az ELTE Vizualizációs Centrumába, sztereoszkopikus 3D-s laborába.

Az esemény plakátja

Program

9:00–10:00 Regisztráció

9:00–10:00 (Regisztrációval párhuzamosan) Kiállító standok bemutatója - Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból

10:00–11:00 Megnyitó

Dr. Horváth Zoltán dékán köszöntőbeszéde

Általános tájékoztató a képzésekről: A programtervező informatikus BSc és a programtervező informatikus MSc bemutatása – előadó: Dr. Gergó Lajos oktatási dékánhelyettes

Kindelmann Balázs, az ELTE IK Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszönti a középiskolásokat

11:00–11:30 Dr. Turcsányi-Szabó Márta előadása: "Mi történik, ha a diákok alakíthatják saját tanulási környezetüket?”

A tanulást sokan úgy kezelik, mint a szükséges rosszat, így gyakran hallhatjuk a tanulóktól, hogy nem szeretik. Az élmény alapú felfedezés és ismeretszerzés még senkinek sem fájt, sőt a "tanulás" szó helyett a "szórakozás"-sal illetik és várják a folytatását. Ez nemcsak kisgyerekkorban van így, hanem középiskolában, sőt a felsőoktatásban is. A T@T labor az informatika lehetőségeit vegyítve kellő módszertannal alakít ki olyan tanulási környezeteket, amelyek az életfogytig tartó formális, informális, és nem-formális tanulás folyamatát szolgálják a hallgatók bevonásával. Az előadás bemutatja, milyen körülmények között képzelik el a hallgatók az élmény alapú hatékony tanulást és számonkérést, ami gyakran saját környezetüket is befolyásolja tanulmányaik alatt. Lássuk mi is az a T@T Kuckó! http://tet.inf.elte.hu/

Dr. Turcsányi-Szabó Márta docens, a T@T labor vezetője az ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszékén. 2015-ben "az év informatikai oktatója" szakmai díjjal tüntették ki. Kutatási területe a "tanulást elősegítő élményalapú technológia", tanítja az ELTE-n és külföldön (UniVie Bécs, HBMSU Dubai). Részt vesz kutatás-fejlesztési projektekben, az UNESCO és IFIP Oktatási Bizottságának aktív tagja. Az NJSZT-től Tarján Rezső díjat kapott az informatika terjesztéséért valamint Multimédia az oktatásban gyűrű képzési díjat. Elnyerte továbbá a Tempus STEM felsőoktatási jó gyakorlat díjat, és iELA arany fokozatú díjat kapott a mobiloktatásért. Legutóbbi tananyagával tanárként szerepelt az UNESCO által kezdeményezett "ICT in Primary" MOOC-ban, amelyet Obama elnök a legjobbak közé emelt.

11:30–12:00 Lőrincz András előadása: „Mit várhatunk tőletek? - kérdezte a mesterséges intelligencia”. A "Nagy Robbanás" elindult

Sokoldalú téma az, hogy mi emberek mit gondolunk a mesterséges intelligenciáról. Vagy akár az intelligenciáról általában véve. Gondolkodó gépeket, érzelmeket utánzó, esetleg érző robotokat akarunk gyártani a szép, távoli jövőben? Mi kell ahhoz, hogy a gépek és robotok úgy tudjanak tekinteni környezetükre, mint egy ember? Az előadás témái közt szerepel annak felvázolása, hogy hol tart most a világ ezen a téren; milyen ipari és kutatási alkalmazási területek vannak; valamint, hogy az ELTE Informatikai Karán milyen ehhez kapcsolódó eredmények születtek már és születnek manapság is.

Lőrincz András és csoportja a mesterséges intelligencia algoritmusait oktatja, kutatja, fejleszti és alkalmazza. Projektjei nemzetközi kutatóintézeti, egyetemi és vállalati együttműködésekben startupok indítását szolgálják. A kutatás-fejlesztés és alkalmazások célja az emberek tevékenységének és munkájának segítése okos gyárakban, közlekedés során, vásárláskor, otthon, vagy éppen a tanulás során.

12:00-12:30 Dr. Andó Mátyás: A szombathelyi műszaki képzések - az ELTE szombathelyi kampuszának bemutatkozása, tájékoztató előadása

12:30-13:00 Kiállító standok bemutatója (folytatás)

13:00-13:45 Lovas Zsófia: ELTE-ről a startup világba

Szeretnél két nemzetközi diplomát ingyen? Az ELTE IK-n működő EIT Digital Master School 9 európai ország 20 kiemelkedő egyetemének közös képzési programja, amely az Európai Unió legmagasabb színvonalú informatikai és infokommunikációs technológiai mesterképzése. A képzés tananyaga egyedülállóan ötvözi a naprakész ICT szakmai tudást az üzleti ismeretekkel. Az innovációra és a vállalkozásfejlesztésre helyezett hangsúly biztosítja azt, hogy a hallgatók az európai gazdasági színtéren és a tudományos világban egyaránt sikeres új generációt képviseljenek. A képzést bemutatja Lovas Zsófia (hallgatói ügyek koordinátora), majd az EIT Digital Master School egyik végzett hallgatója mesél a kétéves nemzetközi programban szerzett különleges élményeiről. Tudjatok meg többet a képzésről egy izgalmas interaktív előadás keretében!

Helyszín: az Informatikai Kar Könyvtára (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 1.em. 835.), ahová a belépő egy kvízjáték, amelyen akár ajándékot is nyerhetsz

A programon való részvétel előzetes helyszíni regisztrációhoz kötött.

13:00-16:00 Körbevezetés a kampuszon (több turnusban) - előzetes helyszíni regisztrációhoz kötött

13:00-15:00 Vizualizációs Centrum látogatása (több turnusban)- előzetes helyszíni regisztrációhoz kötött

13:00-15:30 Részvételi igazolások kiállítása, kiosztása diákoknak

Kiállító standok

Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból

Bemutatkozik az EIT Digital Master School

Főszereplő: Lovas Zsófia, az EIT Digital Budapest hallgatói ügyek koordinátora

Szeretnél két nemzetközi diplomát ingyen? Az ELTE IK-n működő EIT Digital Master School 9 európai ország 20 kiemelkedő egyetemének közös képzési programja, amely az Európai Unió legmagasabb színvonalú informatikai és infokommunikációs technológiai mesterképzése. A képzés tananyaga egyedülállóan ötvözi a naprakész ICT szakmai tudást az üzleti ismeretekkel. Az innovációra és a vállalkozásfejlesztésre helyezett hangsúly biztosítja azt, hogy a hallgatók az európai gazdasági színtéren és a tudományos világban egyaránt sikeres új generációt képviseljenek.

Tudjatok meg többet a képzésről és próbáljátok ki a SongArc zenei játékot, amit az EIT Digital végzett hallgatója, Kapos Ádám fejlesztett és már több mint kétmillióan letöltötték a világon!”

RefactorErl

Oktatók: Tóth Melinda, Bozó István

Minden szoftver fejlesztése során eljön az a pillanat, amikor fontossá válik a forráskód karbantartása, esetleges további fejlesztéshez való átszervezése. Az ehhez szükséges változtatásokat gyakran kézzel végzik a programozók, ami rengeteg hibalehetőséget hordoz magában. A szükséges transzformációk végrehajtásának legbiztonságosabb módszere a refaktoráló szoftverek használata. A refaktorálás (kód-újrastruktúrálás) a forráskód belső szerkezetének különböző módosításait jelenti a program jelentésének, viselkedésének a megtartásával. A RefactorErl projekt Erlang programokhoz készít refaktoráló eszközt. Az Erlang egy dinamikusan típusos funkcionális programozási nyelv, melyet az Ericsson alkotott meg nagy hibatűrő, konkurens, elosztott valós idejű alkalmazások fejlesztésére, mint a telekommunikációs szoftvereik. A 90-es években kikerült az Ericsson falai közül, és azóta töretlenül teret hódít magának a világban, de már nemcsak a telekommunikációs (T-Mobile, Motorola) körökben, hanem például a pénzügyi vagy éppen Web alkalmazások (Yahoo! bookmark, Facebook chat service) körében is.

A nyelv dinamikus volta komoly feladat elé állította a projekt résztvevőit. Az oktatók és doktoranduszok munkáján kívül a projekt eredményességéhez a BSc-s és MSc-s hallgatók nagy számú jelenléte és aktív tevékenysége is nagyban hozzájárul. A projekt eredményességét tükrözi, hogy az iparban alkalmazható szoftvert készít és évről évre sikeresen teljesíti a kitűzött feladatait

- több szakdolgozat, diplomamunka és TDK dolgozat született a projekt részfeladataiból

- nemzetközi publikációkban jelennek meg az eredményeink.

A RefactorErl projekt ipari partner, az Ericsson Magyarország, megbízásából és támogatásával működik az egyetemen. Nemzetközi kapcsolataink révén a hallgatóink külföldön is tapasztalatot szerezhetnek az Erlang nyelvről a University of Kent, illetve a University of Scheffield egyetemen (UK).

További információ: https://plc.inf.elte.hu/erlang

„Játék állapotgépekkel”

Oktató: Dévai Gergely

A standnál az érdeklődők játékos formában ismerkedhetnek meg az állapotgépekkel, amely az eseményekre reagáló szoftverek tervezésének egyik fontos eszköze. A résztvevők kipróbálhatnak egy programot, amit egy hibás állapotgép irányít. Vajon sikerül-e rájönni, hol a hiba?

Geoinformatika és webkartográfia, avagy a modern térképészet

Oktató: Ungvári Zsuzsanna

A térképekkel manapság a legtöbbször a számítógép képernyőjén találkozhat a felhasználó. A standnál az érdeklődők betekintést nyerhetnek abba, hogyan készülnek a térképek és webes alkalmazások, milyen kihívásokat kell megoldani a geoinformatikában és térképészetben jártas szakembernek.

A szombathelyi műszaki képzések

Főszereplő: Dr. Andó Mátyás

Az ELTE szombathelyi kampuszának bemutatkozása.

ELTE IK Életvezetési Diáktanácsadó és Eötvös Informatikai Kör- Kortárs Segítő Csoport bemutatkozása

Főszereplők: Takács Rita, Roszmusz Emőke, Török Ilona

Az egyetemi élet új és fontos szakasz minden fiatal életében, ami rengeteg lehetőséggel és kihívással van tele. Az ELTE IK Életvezetési Diáktanácsadó különböző szolgáltatásai rendelkezésre áll minden hallgató számára, annak érdekében, hogy minél sikeresebb egyetemi pályát járhasson be.

Látogatás a Vizualizációs Centrumba

Programfelelős, oktató: Ungvári Zsuzsanna

Az ELTE Vizualizációs Centruma egy sztereoszkopikus 3D-s labor, mely azzal a céllal jött létre, hogy összefogja azoknak a fizikusoknak, matematikusoknak, informatikusoknak és más természettudósoknak a munkáját, akik a képfeldogozás, az információ-vizualizáció és a számítógépes ábrázolás területen speciális tudással rendelkeznek. A Centrum szívesen fogadja az informatikus hallgatókat. A 3D-s laborban nyitott a lehetőség az új szoftverek, alkalmazások készítésére. Bővebb információ: http://vc.elte.hu/

Szeretnéd megismerni, hogyan működik egy háromdimenziós vetítőrendszer?

Szeretnéd tudni, hogyan lehet 3D-s animációkat létrehozni?

Mennyire segíti a kutatókat a 3D-s megjelenítés?

Nem voltál még 3D-s moziban?

Akkor ragadd meg az alkalmat és jelentkezz a programra a regisztráció ideje alatt!

Látogatási időpontok:

13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/A. -2. szint(gyülekező a HÖK regisztrációs pultjánál 10 perccel a látogatás előtt- Pázmány Péter sétány 1/C. nyugati bejárati folyosó)

Látogatók száma egy turnusban: max. 20 fő

Korlátozott férőhelyek miatt előzetes helyszíni regisztrációhoz kötött.

2017.10.20.