Elhunyt Varga László professzor úr

2020.09.25.
Elhunyt Varga László professzor úr

Őszinte megrendüléssel tudatjuk, hogy Varga László az ELTE Informatikai Karának professor emeritusa, az ELTE díszdoktora, a matematikai tudományok doktora elhunyt. Varga László az Informatikai Kar meghatározó, iskolateremtő személyisége volt. Az ő munkája alapozta meg, hogy az Informatikai Tanszékcsoport – a német egyetemek terminológiáját használva – fakultás szintű egységgé vált és 2003-ban az önálló Informatikai Kar létrejöhetett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Varga László professzor emeritus 1931-ben született Sárszentlőrincen, 1956-ban kapott oklevelet az ELTE-n alkalmazott matematikus szakon 1967-ben megszerezte a matematikai tudomány kandidátusa, majd 1977-ben a matematikai tudomány doktora akadémiai fokozatot.

Az ELTE Természettudományi Kar (TTK) Általános Számítástudományi Tanszék (ÁSZT) vezetőjeként kulcsszerepet játszott az informatikai tematikák kidolgozásában. Szakmai elkötelezettsége és vezetői kiválósága egyaránt nagy szerepet játszott abban, hogy a programozó matematikus szakból egy szerteágazó informatikai képzési rendszer nőtt ki egyetemünkön. Tevékenységének eredményeként a programozó matematikus szak mellett megindult a képzés a programtervező matematikus és az informatika tanár szakokon, a számítástechnika tanári szakon. Varga László, az Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszékének vezetőjeként nagy szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárult a programtervező informatikus alap- és mesterszakok tantervi anyagainak sikeres kidolgozásához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Bologna típusú képzési rendszer meghonosításában az ELTE Informatikai Karán. Az ELTE Informatika Doktori Iskolájának megszervezése, zökkenőmentes beindítása nagyrészt Varga László professzor hatékony szakmai munkájának, szervezőkészségének köszönhető.

Oktatói tevékenysége során nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük biztosítására. Szemináriumain nevelkedett fel a tanszék oktatói állományának jelentős része. Számos egyetemi doktori, PhD és kandidátusi értekezés született az ő szakmai irányítása mellett.

Egyike volt azoknak a szakembereknek, akik az ország első számítógépén, az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjának (KKCS) M-3 gépén kezdtek el programozni. Varga László a hazai programozás elméleti iskola egyik nemzetközileg is elismert vezető képviselője volt. Szűkebb kutatási területe az objektum elvű programozás szempontjából kulcsfontosságú típusfogalom vizsgálata, a programok bonyolultsága és a párhuzamos programok helyessége volt. Ezen témakörökben nemzetközileg is figyelmet keltő eredményeket ért el, illetve számos cikket publikált angol nyelven. Az objektum elvű programozásról írott könyvei, jegyzetei alapvetőek a felsőoktatásban.

Pályája során számos rangos elismerésben részesült, többek között 2001-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2009-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott. 2011-ben az ELTE díszdoktorává avatták.

Az Informatikai Kar vezetése részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, barátoknak, kollégáknak. Volt tanítványának szavaival búcsúzunk Varga Lászlótól:

„A tanszékre kerülve nem csak vezetője, hanem tanítója is lett az akkori fiatal oktatóknak. Tiszteltük a nagy szakmai tudásáért, szerettük az ezzel felérő emberségéért. Tudományos fejlődésben és a megélhetésben is nagy segítséget tudott nyújtani a meglevő szakmai és ipari kapcsolataival. Lenyűgöző szakmai tudás és hatalmas emberség száll vele sírba.”

Varga Lászlót az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti.