Doktori szigorlat

Doktori szigorlat

Doktori szigorlat

A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban résztvevő doktorjelölt tudományágban szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. 

A szigorlatot a fokozatszerzési eljárás elindításától számított két éven belül kell teljesíteni.

A doktori szigorlat során egy főtárgyból és két melléktárgyból kell sikeres vizsgát tenni. A vizsgatárgyakat a jelölt választja ki, a szigorlati tárgyak listája és a tárgyak tematikái a szigorlati tárgyak résznél olvashatók. Főtárgyként csak a főtárgyak listájában található tárgy, melléktárgyként fő és melléktárgy egyaránt választható. A jelölt által választott tárgyakat a fokozatszerzési eljárásra jelentkezés során a szigorlati tárgy kérelem formanomtatványon kell feltüntetni. Melléktárgyként egyéni vizsgatárgyat lehet kérni a részletes tematika, irodalomjegyzék és a felelős oktató ellenjegyzésének csatolásával.
Amennyiben a Doktori Iskola Tanácsa elfogadja a kért vizsgatárgyak listáját, kijelölik a szigorlati vizsgabizottság tagjait (legalább 3 fő). A TNKCS levélben értesíti a jelöltet a kijelölt bizottság tagjairól.

A szigorlat nyilvános, időpontját 3 héttel a szigorlat kitűzése előtt nyilvánosságra kell hozni. A doktori szigorlatot a jelöltnek kell megszerveznie.
Időpontot kell egyeztetnie a vizsgáztatókkal és termet kell foglalnia. (A teremfoglalásnál a TNKCS segít.) A kijelölt időpontot és termet, valamint a
vizsgáztatók beleegyező nyilatkozatát formanyomtatványon legalább 21 nappal a szigorlat előtt le kell adni a TNKCS irodájában. A TNKCS hivatalos felkérőlevelet és meghívót küld a bizotság tagjainak. A főtárgyi vizsga időtartama általában egy óra, a melléktárgyaké fél-fél óra. A szigorlaton jegyzőkönyv készül.