Az ELTE Tudományos Tanácsának 2023-as pályázatai

2023.04.25.
Az ELTE Tudományos Tanácsának 2023-as pályázatai
Tudományos célú kiutazások támogatása, külföldi kutatók előadásainak támogatása, szaklektorálás: a kiírásokra egész évben folyamatosan lehet jelentkezni.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa az Egyetem nemzetközi beágyazottságának növelése érdekében 3 területen írt ki pályázatot a 2023-as évben.

Az idei év újdonsága, hogy a Tanács négy bírálati ciklust alakított ki azzal a céllal, hogy pályázatai a teljes év során elérhetőek legyenek. A pályázatok benyújtása folyamatos, a Tanács a következő határidőkig beérkezett pályázatokról dönt egyidejűleg: 2023. május 10., 2023. szeptember 10., 2023. november 12. és 2024. február 10. Pályázni 2024. február 10-ig lehet.

Egy kiírás keretében egy pályázó legfeljebb egy alkalommal kaphat támogatást az adott pályázati kategóriában.

TUDOMÁNYOS CÉLÚ KIUTAZÁS TÁMOGATÁSA

A pályázat keretében támogatható tevékenységek: külföldi kutatás; előadás nemzetközi tudományos konferencián; külföldi kapcsolatépítés; közös kutatási pályázat előkészítése. A nemzetközi tudományos konferenciák esetében az online részvétel is támogatható, pályázni a konferenciától érkező visszajelzés előtt is lehet, a Tudományos Tanács részéről a keretátadás azonban csak az absztrakt elfogadásának igazolását követően történhet. A megpályázható maximális összeg 350 000 forint.

KÜLFÖLDI ELŐADÓK MEGHÍVÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

A Tanács ösztönzi, hogy az Egyetem oktatói/kutatói, valamint hallgatói megismerjék a nemzetközileg jelentős kutatási irányokat és eredményeket. A pályázat neves külföldi előadók meghívását célozza. A megpályázható maximális összeg Európán belül 300 000 forint, Európán kívülről történő meghívás esetén 500 000 forint.

IDEGEN NYELVŰ SZAKLEKTORÁLTATÁS TÁMOGATÁSA

A támogatás olyan kéziratok idegen nyelvi szaklektoráltatására fordítható, amelyeket nemzetközileg jelentős, idegen nyelven megjelenő folyóiratban, konferenciakiadványban vagy kiadó által kíván a szerző közzétenni, de a szaknyelvi színvonal javítását szükségesnek találja. A megpályázható maximális összeg 100 000 forint.

A részletes pályázati kiírások és a pályázati adatlapok elérhetőek a Tudományos Tanács honlapján.

A Tanács a nemzetközi konferenciaszervezésre irányuló pályázatát tavaly hozott támogató döntések és a források várható szűkössége miatt idén nem írja ki. Ugyanakkor javaslatot tett az Egyetemi Kiválósági Alapon belül egy kisebb forrásigényű nemzetközi konferenciaszervezési kategória kialakítására.