Artificial Intelligence részismereti képzés 2020 februártól

Artificial Intelligence részismereti képzés 2020 februártól

A mesterséges intelligencia ma már számtalan iparágban jelen van a világon és rengeteg lehetőséget rejt magában. Magyarországon is egyre nagyobb igény mutatkozik olyan szakemberekre, akik széles körű technológiai ismereteikkel rendelkeznek a mesterséges intelligencia területén. A képzést olyan IT szakembereknek ajánljuk, akik átfogó képet, mélyebb ismereteket szeretnének kapni az AI technológiáról. 

A részképzési blokk célja: Napjaink informatikai alkalmazásában egyre nő a szerepe a különféle mesterséges intelligencia technológiáknak. Ennek a részképzésnek a célja az, hogy az informatikában már jártas szakemberekkel megismertesse e technológiákat, alkalmazási területeiket, fejlesztői eszközeiket.

Oktatás nyelve: angol

Kreditszáma: 30

Szakmai felelős: Gregorics Tibor egyetemi docens


Témakörök


Mesterséges intelligencia alkalmazások módszerei és eszközei. Az utóbbi évek mesterséges intelligencia alkalmazásaiban (IBM Watson, bőrrák diagnosztizálása, sakk vagy Go játék, ajánló rendszerek stb.) mutat rá a különféle technológiákra (mesterséges neuronhálók, számítógépes látás, Monte Carlo fa-keresés, stb.) és azok alkalmazását támogató szoftver könyvtárak használatára.

Haladó gépi tanulás. Elsajátítható a korszerű neuronhálók és egyéb gépi tanulási algoritmusok elméleti háttere.

Játékelmélet. A tárgy célja különféle játék modellek ismertetése, a játékelméleti alapfogalmak bevezetése, és a játékelmélet alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.

Multi-ágens rendszerek. Bevezet a multi-ágens és autonóm ágens (robot) rendszerek világába, ahol a rendszer egységei folyamatosan függenek mind a környezettől, mind pedig egymástól, és akár együttműködve, akár egymással versengve próbálják kitűzött céljaikat elérni.

Robotika. Gyakorlati munka keretében mutatja be az alapvető robotokai fogalmakat, a robotok típusait és osztályozásukat, a robotok architektúráját és konstrukciójának szempontjait, a mesterséges intelligencia technológiák beépíthetőségét 

Affective computing Olyan modellek és alkalmazások bemutatása, amelyek az emberi viselkedés mérésében és adaptálásában lehetnek hasznosak. Fontos cél annak vizsgálata is, hogy mi módon képes a számítógép reagálni az emberi érzésekre.

Összefoglaló táblázat az óratervről

Tárgynév

kreditsz.

óraszám

félév

tárgyfelelős

Methods and tools for AI applications

5

2+2+1

őszi

 

Affective computing

 

5

2+2+1

őszi

András LŐRINCZ

Advanced Machine Learning

 

5

2+2+1

őszi

András LŐRINCZ

Robotics

 

5

2+2+1

őszi

Zoltán ISTENES

Multi-agent systems

 

5

2+2+1

tavaszi

László GULYÁS

Game theory

 

5

2+2+1

tavaszi

Ferenc SZIDAROVSZKY

Összesen

30

12+12+6

 

 

Az egyes tárgyak tematikái megtalálhatók a https://www.inf.elte.hu/tantervihalok címen.

Jelentkezési határidő: 2020. január 17. 12 óra

Jelentkezni lehet az alábbi jelentkezési lap letöltésével és kitöltésével.

Bővebb információt a remler.timea@inf.elte.hu e-mail címen lehet kérni!