A projekt kutatási feladatai

 

 

Motiváció és háttér

Napjainkban az innovációs képességek szerepe a tőkéhez és a munkaerőhöz viszonyítva világszerte látványosan felértékelődött, mint a gazdasági teljesítmény és versenyképesség kulcsa. Az infokommunikációs technológiák, a szoftverintenzív megoldások, a felhőalapú informatika, a szoftverbiztonság, adatvédelem, adattudomány, mesterséges intelligencia térnyerése kulcsszerepet játszik szinte minden iparágban és szolgáltatási területen az egészségügytől a közvetlen termelő iparágakon át a pénzügyi szektorig. Az informatika nem csupán egy a gyorsan fejlődő tudomány és iparágak közül, hanem a világgazdasági változások egyik fő hajtóereje. A progresszíven változó technológiai igények, feltételek, a szoftverintenzív rendszerek számának rohamos növekedése olyan megoldásokat követel amelyekben a szoftveripar és a mögötte álló kutatásfejlesztési tudásbázis rugalmasan integrálja a fejlődés megatrendjeinek technológiai elemeit, így pl. a nagy adatmennyiségek kezelését, vagy a mesterséges intelligenciát. A Szoftver-és Adatintenzív Szolgáltatások Kompetencia Központ célja, hogy az ELTE Informatikai Kar tudásbázisán alapulva különféle iparágakban, a pénzügyi szektorban, illetve az egészségügyben alkalmazható, a vállalati versenyképességet növelő informatikai megoldásokat fejlesszen. Az ELTE Informatikai Karán ilyen típusú együttműködési modellek már hosszú ideje sikeresen működnek (pl. EIT Digital Budapest CLC, Ericsson Szoftvertechnológiai Labor, ipari tanszékek: Adattudományi Tanszék, Mesterséges Intelligencia Tanszék, Mediso Labor, SAP Alkalmazások Labor, Innovációs labor stb.) A Kompetencia Központ két megvalósítási helyszínen, Budapesten és Szombathelyen jön létre.


A Központ tevékenységei

A Központ tevékenységének 2 fő iránya:

1. Kutatási infrastruktúrafejlesztés (kutatólaborok kialakítása) mindkét telephelyen.

2. Kutatásfejlesztési tevékenység a helyi/regionális ipari igényeknek megfelelően: Piaci hatékonyságot, versenyképességet növelő új eljárások, tesztelt prototípusok vagy piacra vihető termékek, szolgáltatások, technológiai eljárások kidolgozása az alábbi területeken:

  • Pénzügyi szolgáltatások digitális transzformációja, adattudományi eljárások kidolgozása és alkalmazása a digitális banki szolgáltatások, a Fintech területén.
  • Diagnosztikai célú képalkotó eszközökben alkalmazott jel- és képfeldolozás, és adatfeldolgozási módszerek fejlesztése. Nagy egészségügyi adatbázisok összekapcsolásával és egészségügyi adatok elemzésével új gyógyászati eljárások informatikai hátterének kialakítása.
  • I4.0 alapú gyártástechnológiai folyamatok bevezetésének támogatása, a gyártástechnológia optimalizálása.
  • I4.0 és Fintech mesterképzés, duális informatikai mesterképzés indítása, a kutatásfejlesztési tevékenység integrálása a szakemberképzésbe.

Kutatásaink

E-Group

Az E-Group az ELTE-vel együttműködésben digitális transzformációhoz hoz létre új, innovatív szoftvertechnológiai termékeket Fintech, Healthtech, Govtech területeken. A SmartData&Analytics irányvonalban három nagy prioritású területen (Medtech, Fintech, Govtech) tervezzükk a DLx platform deep learning kompetencia növelését, a területi digitális transzformáció megalapozásához. A különböző silókban halmozódó, heterogén struktúrájú és adatvédelmi kihívásokkal küzdő adatok egységes szakterületi elvek mentén való gyűjtése és rendszerezése hatalmas jelentőséggel bír. A kriptográfia a következő pár évben fontos változáson fog átmenni a kvantumtechnológiai kihívásra reagálva. Megvizsgáljuk azokat a megoldásokat, amelyek ellenállók mind a hagyományos, mind a kvantumszámítógéppel szemben, mivel járhat az algoritmusváltás, miképp lehet alkalmazni azokat. A felhasználó-hitelesítési megoldások kapcsán is sok próbálkozás van annak érdekében, hogy miképp lehet a biztonság szintjét növelni úgy, hogy a felhasználóbarátság ne csorbuljon. Az egyik új iránynál a mobiltelefon vagy más személyes eszköz (birtok) felhasználói kontrollja és a „geolocation” adatok kerülnek összekötésre. A hiteles „geolocation” azonban nem csak felhasználó-hitelesítési témák kapcsán érdekes, hanem logisztikában kamionok tachográfja, önvezető autók/taxik vezérlése, MOL Limo/BuBi, Lime stb. „car sharing” védettsége miatt is. A banki szektorban speciális követelmények vonatkoznak az ügyfelek „face-to-face” beazonosítására, a biometrikus adatok elemzésére. Az ujjlenyomaton és arcképen kívül más adatokkal is kísérleteznek, amelyek közül az EKG jelenti az egyik legperspektivikusabb irányt.

Mediso Kft.

A szív kiértékeléseknél két különböző területre, a perfúziós és blodpool, úgynevezett átfolyásos eljárások automatikus kiértékelése fókuszálunk, ahol a nagy fokú automatizmusok újdonságnak számítanak. A szív kiértékelés mellett az agyi vizsgálatok a másik fontos terület, ahol a SPECT képalkotási modalitással számos betegség diagnosztizálható és elemezhető automatizált algoritmusokkal. A tervezett fejlesztéseknek kiemelt jelentőségük van az alacsony dózisú CT, vagy kisebb mennyiségű radioaktív jelölőanyag beinjektálásával elvégzett SPECT vagy PET felvételek esetén, melyek során a páciens kisebb sugárterhelést kap, mégis, a mesterséges intelligencián alapuló módszerek segítségével ugyanolyan pontosan állapítható meg a diagnózis. Több olyan terület van, ahol innovatív, MI alapon működő módszerekkel képminőség javítást és analízist, így pontosabb diagnózist lehetővé tevő, s ezzel versenyképesebb termékeket kívánunk elérni.

Hidrofilt Kft.

A Hidrofilt Kft. tipikusan adatintenzív monitorozási igényekhez, mint pl. az áramláskritikus gépelemekben előálló különböző nyomásváltozásokhoz, valamint más tranziens jellemzőkkel terhelt jelenségekhez idősorhelyes kiértékelést biztosító módszereket dolgoz ki. A projekt során az ELTE kutatói olyan K+F infrastruktúrát és informatikai elemzőközpontot hoznak létre, amely az iparban alkalmazott, failsafe adatgyűjtő technológiákra épülve képes adatintenzív elemzéseket végezni, csak dinamikus módszerekkel mérhető paraméterek meghatározására. A Hidrofilt Kft. szakértői biztosítják az összes szükséges adatgyűjtő egységet, azok méréstechnikai ismereteit, a tranziens jelenségekkel terhelt, számított mérések ismert problémáit, valamint a kutatásokhoz szükséges, valós gépberendezésekből érkező, nagy mennyiségű éles adatot. Ezen kívül a Hidrofilt Kft. megtervezi és legyártja azt az ipar 4.0, félipari berendezésegyüttest, amely szükséges az ELTE kutatói tevékenységének valós adatokkal való ellátására. Az ELTE szombathelyi kampuszán megvalósuló kompetencia központ számítógépein percenként több ezer, különböző ipari létesítményből érkező szenzoradat feldolgozása fog megtörténni. A dinamikus adatintenzív jelfeldolgozás támogatja, hogy a kompetencia központ szerverei folyamatosan aggregálják és transzformálják a bejövő adatokat, így azok az előfeldolgozást követően, gyorsabb kiértékelést tesznek lehetővé függetlenül attól, hogy a kutatók milyen elemzési technikákat választanak.


2020.06.08.