Szintfelmérő teszt felvetteknek - Programtervező informatikus BSc (Bp.)

Teszt a felvett hallgatóknak - PTI BSc

Teszt a felvett hallgatóknak - PTI BSc

Az elsőéves hallgatók a Programtervező informatikus alapszakon (Budapesten) tanulmányi eredményeik, középiskolai versenyeredményeik alapján különböző csoportokba kerülnek beosztásra. Mivel legalább egy évig, de lehet, hogy tanulmányaik végéig egy kisebb hallgatói közösség tagjai lesznek.

FONTOS, HOGY a fix csoportok összetartó, egymást segítő közösségek legyenek.

Az elsőéves Neumann körös hallgatók (számukra pályázatot írtunk ki: Neumann János Tehetséggondozó kör beadási határideje: 2023. augusztus 26. és az  emeltszintű (matematika és fizika vagy informatika) érettségivel rendelkező legmagasabb felvételi pontszámú hallgatók külön csoportokba kerülnek besorolásra.  Ezen kiemelt csoportnak közös előadást szervezünk. 

Mivel az elsőéves évfolyam létszáma 500 fő feletti, így az előadások két csoportban  kerülnek beosztásra.  Két tesztet készítettünk, mellyel felmérhetik, hogy jelenlegi ismereteik alapján melyik az a terület, melyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük mindjárt az 1. félévben. Egy matematikai feladatmegoldást és egy algoritmikus gondolkodást mérő tesztet tölthetnek ki szakmai tudásuk felmérésére. Ezek a tesztek az ELTE Canvas rendszerében találhatók, az IP-18TMKG/30 kódú Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan kurzus alatt. Belépés (Neptunos regisztráció után) Neptun kóddal és jelszóval. 2023. augusztus 5-15. közt lesz elérhető mindkét teszt.  Javasoljuk, hogy a Neumann körbe jelentkező hallgatók és a két emeltszintű (matematika és informatika) érettségivel rendelkezők is mérjék fel tudásukat.  A fix csoportbeosztás célja, hogy a közösség összetartó erejét felhasználva elősegítsük a tanterv szerinti előrehaladást, mert az esetleges lemaradást később nagyon nehéz behozni, és ez akár a diplomaszerzést is veszélyeztetheti. 

MINDENKI SZÁMÁRA JAVASOLJUK A KÉT TESZT KITÖLTÉSÉT, TUDÁSA FELMÉRÉSÉT. 

  • Szánjon a feladatsorok megoldásra 2x40 percet, amikor semmi és senki nem zavarja! 

  • Ne használjon segédeszközt! 

  • Alaposan gondolja át a tesztre adott megoldásait! 

Amennyiben a csoportbeosztásra vonatkozóan van indokolható kérése, akkor írjon emailt 2023. augusztus 15-ig az ikadmin@inf.elte.hu címre, melynek tárgya: Csoportbeosztás PTI BSc 2023 tartalma, hogy elsőéves Programtervező informatikus nappali tagozatos hallgatóként milyen méltányolható kérése van a csoportbeosztásra vonatkozóan. Aláírás: név, Neptun-kód. A határidő lejártát követően ilyen irányú kérést nem tudunk teljesíteni. 

Továbbá kérjük, hogy a Gólyatábor végén a csoportok előzetes kialakításánál is jelezzék, hogy melyik csoportba szeretnének kerülni.  

Köszönjük, hogy segít a csoportbeosztás kialakításában. JÓ TESZTELÉST KÍVÁNUK!