Szintfelmérő teszt felvetteknek - Programtervező informatikus BSc (Bp.)

Teszt a felvett hallgatóknak - PTI BSc

2020.07.30.
Teszt a felvett hallgatóknak - PTI BSc

Az elsőéves hallgatók a Programtervező informatikus alapszakon (Budapesten) tanulmányi eredményeik, hozott pontszámuk, középiskolai versenyeredményeik alapján különböző csoportokba kerülnek beosztásra. Mivel legalább egy évig, de lehet, hogy tanulmányaik végéig egy kisebb hallgatói közösség tagjai lesznek.

FONTOS, HOGY AZ ELSŐÉVESEK A TUDÁSUKNAK MEGFELELŐ SZINTŰ CSOPORTOKBA KERÜLJENEK.

Az elsőéves Neumann körös hallgatók (számukra pályázatot írtunk ki: Neumann János Tehetséggondozó kör beadási határideje: 2022. augusztus 20. és a két emeltszintű (matematika és informatika) érettségivel rendelkező, az átlag felvételi pontszám felett felvett hallgatók külön csoportokba kerülnek besorolásra. Számukra közös előadást szervezünk.

Mivel az elsőéves évfolyam létszáma 500 fő feletti, így az előadások további bontásra kerülnek. Annak eldöntésére, hogy normál vagy haladó csoportba kerüljenek, két tesztet készítettünk, melyek az ELTE Canvas rendszerében találhatók, az IP-18TMKG/30 kódú Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan kurzus alatt. Belépés (Neptunos regisztráció után) Neptun kóddal és jelszóval. 2022. augusztus 5-15. közt lesz elérhető mindkét teszt. Egy matematikai feladatmegoldást és egy algoritmikus gondolkodást mérő tesztet tölthetnek ki szakmai tudásuk felmérésére. Javasoljuk, hogy a Neumann körbe jelentkező hallgatók és a két emeltszintű (matematika és informatika) érettségivel és az átlag felvételi pontszám (kb. 430-440 pont) feletti pontszámmal rendelkezők is oldják meg a teszteket. A csoportokba sorolás alapja a teszten elért pontszám.

Aki nem tölti ki a tesztet, azt a hallgatót automatikusan a felvételi pontszáma alapján soroljuk csoportokba,

  • 430-440 vagy magasabb pontszám esetén A HALADÓ CSOPORTBA,
  • 430-440 pontszám alatt A NORMÁL CSOPORTBA.

Az első év elvégzésének értékelését semmilyen módon nem befolyásolja, ki melyik csoportban végezte el. Ugyanazok lesznek az ellenőrzés kritériumai, ugyanazt a tudást kell megszerezni mindkét csoportban. A csoportbeosztás célja kizárólag az, hogy elősegítsük a tanterv szerinti előrehaladást, mert az esetleges lemaradást később nagyon nehéz behozni és ez akár a diplomaszerzést is veszélyeztetheti.

MINDENKI SZÁMÁRA JAVASOLJUK A KÉT TESZT KITÖLTÉSÉT.

  • Szánjon a feladatsorok megoldásra 2x40 percet, amikor semmi és senki nem zavarja!
  • Ne használjon segédeszközt!
  • Alaposan gondolja át a tesztre adott megoldásait!

Amennyiben a csoportbeosztásra vonatkozóan van indokolható kérése, akkor írjon emailt 2022. augusztus 15-ig az ikadmin@inf.elte.hu címre, melynek tárgya: Csoportbeosztás PTI BSc 2022, tartalma, hogy elsőéves Programtervező informatikus nappali tagozatos hallgatóként milyen méltányolható kérése van a csoportbeosztásra vonatkozóan. Aláírás: név, Neptun-kód. A határidő lejártát követően ilyen irányú kérést nem tudunk teljesíteni.

Továbbá kérjük, hogy a Gólyatábor végén a csoportok előzetes kialakításánál is jelezzék, hogy melyik típusú csoportba szeretnének kerülni. 

Köszönjük, hogy segít a csoportbeosztás kialakításában. JÓ TESZTELÉST!