Programtervező informatikus mesterképzési szak (MSc)

Programtervező informatikus Mesterképzési szak (MSc) Oktatás

 

A szak felvételi rendje lejjebb, a szakirányok leírásai után található

Az ELTE informatikus képzését a világ legjobb Computer Science képzései közé rangsorolja a QS (Rankings by subject). A magas minőséget garantálja, hogy mesterszakjaink a vezető európai egyetemek programjaival összhangban kerültek kidolgozásra, továbbá piacvezető vállalatok támogatását élvezik. A Programtervező informatikus mesterképzésen hallgatóink Budapesten szerezhetnek nemzetközi szinten is versenyképes diplomát, karrierjüket átlagot meghaladó kezdőfizetéssel és gyakran senior pozícióban kezdhetik.  

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZHETNEK AZOK, AKIK

 • Programtervező informatikus, mérnök informatikus, gazdasági informatikus alapszakos diplomával rendelkeznek, vagy
 • egyéb alapképzési szakot végeztek, ahol legalább 60 kredit matematikai/számítástudományi/informatikai ismeretet szereztek. A belépés feltétele, hogy a jelentkező alapszakos tanulmányai alapján fenti területeken legalább 30 kreditet teljesítsen és vállalja, hogy a mesterképzés keretében a hiányzó 30 kreditet is megszerzi;

A KÉPZÉS CÉLJA OLYAN INFORMATIKAI SZAKEMBEREK KÉPZÉSE

 • akik képesek részt venni komplex szoftverrendszerek tervezési, rendszerfejlesztési és rendszerüzemeltetési feladataiban, vezetői, innovációs, kutató-fejlesztői munkakörben és nemzetközi környezetben egyaránt;
 • alkalmasak nagyfokú kreativitást, újszerű megközelítésmódot igénylő problémák megoldására;
 • képesek a felhasználói igények hatékony felmérésére, továbbá együttműködésre más szakterületek képviselőivel;
 • meghatározó módon képesek részt venni egy-egy cég technológiai arculatának kialakításában, fejlesztésében;
 • önállóan képesek a tudásukat fejleszteni, alkalmazkodni a gyorsan változó technológiai környezethez, szeretnek csapatban dolgozni, képesek nagy projektekben hatékonyan és felelősséggel részfeladatokat elvégezni.

A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket az informatika egy-egy speciálisabb területén, és a programozási ismeretek mellett erős absztrakciós és modellalkotási képességekkel rendelkeznek.

A Programtervező informatikus mesterképzésben hallgatóinknak lehetősége van kutatás-fejlesztési projektekben részt venni és ezáltal szaktudásukat tovább mélyíteni a jelenkor legnagyobb technológiai kihívásokat képviselő területein, mint a szoftver-, infokommunikációs-, médiatechnológiák, felhőszámítások, big data, adatbányászat, gépi tanulás módszerei, szemantikus web, kiterjesztett valóság, számítógépes biztonság, orvosi kép- és jelfeldolgozás, számítógépes látás, internet of things, robotika.

SZAKIRÁNYOK / SPECIALIZÁCIÓK 

Segítség a specializációválasztáshoz

Tantervi hálók

 • SZOFTVERTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY / SPECIALIZÁCIÓ

A Szoftvertechnológia szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a szoftver rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek ismeretében és alkalmazásában. Elsajátíthatják a projektek tervezéséhez, irányításához, csoportmunka szakmai vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és azok készségszintű alkalmazását. Megismerkednek a matematikai modellek alkalmazásával a szoftvertechnológiában, az osztott és több rétegű rendszerek elemzésével, tervezésével, szintézisével és használatával, valamint az osztott rendszerek megvalósításával különböző környezetekben és technológiákban. Képesek lesznek Intelligens rendszerek tervezésére, technológiáinak, eszközeinek megismerésére, komplex szoftver rendszerekbe ágyazására, különös tekintettel az ismeretalapú valamint ágens- és multi-ágens alapú technológiákra és tanuló rendszerekre. Megismerik a beágyazott és valós idejű rendszerek fejlesztését és alkalmazásaikat, valamint az informatika alkalmazásának speciális területeit. A szakirány nappali és esti tagozaton elérhető.

 • INFORMÁCIÓS RENDSZEREK SZAKIRÁNY / SPECIALIZÁCIÓ

Az Információs Rendszerek szakirányt elvégzők jártasságot szereznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismeretében és alkalmazásaiban, az adatmodellezés, adatbázisok tervezésében, létrehozásában, módosításában korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben. Képesek lesznek osztott információs rendszerek tervezésére, elemzésére és használatára, WEB–es környezetben való megvalósítására, tipikus információs rendszerek tervezésére és készítésére korszerű modellező eszközök segítségével. Elsajátítják a projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi tudnivalókat és ezeket készségszinten alkalmazni is tudják. Képesek lesznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett szoftvertechnológiai eszközök és módszerek alkalmazására, grafikus alapú tervező és interakciós rendszerek fejlesztésére, és gyakorlati jártasságot szerezhetnek azok működtetésében. A szakirány nappali és esti tagozaton elérhető.

 • MODELLALKOTÓ INFORMATIKUS SZAKIRÁNY / SPECIALIZÁCIÓ

A Modellalkotó Informatikus szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a modellezés felsőbb matematikájában; a műszaki, gazdasági és természettudományos folyamatok matematikai modellezésében; a nagyhatékonyságú párhuzamos számítási modellek tervezésében; a kódolás, a rejtjelezés gyakorlati alkalmazásaiban; a tudományos számítási módszerek ismeretében. Képesek lesznek nagypontosságú algoritmusok, approximációs feladatok megoldására, valamint a szoftverrendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek alkalmazására. A szakirány nappali tagozaton elérhető.

Angol nyelven végezhető szakirány / specializáció nappali tagozaton

 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Budapest

Artificial Intelligence specialization provides a firm theoretical and software technology underpinning to Artificial Intelligence studies. These are both relevant for progressing fast in the field of AI, since software languages, theory and applications are advancing quickly. A particular part of the training is the Laboratory that give 10 credits for working in the finest industry initialized projects from problems in ethology and environmental studies to self-driving cars. This latter is supported by Robert Bosch, Ltd. Key courses include machine learning methods with emphasis on state-of-the-art deep learning technologies, deep reinforcement learning for the optimization of decisions, affective computing for human-machine interaction and collaboration that involves dialogue systems, a new course of the AI specialization.

Students of the specialization take part in student competitions and in research topics towards the development of their diploma works. Industrial connections through the Laboratory and research-oriented diploma works serve the students to find high quality jobs on the market.

 • CYBER SECURITY - Budapest

The specialisation focuses on the general ideas, techniques and methods of Applied Cryptography as well as on the theoretical background and solid knowledge, putting security in a wider context. Students will learn Advanced cryptography and its applications and protocols, Economics of Security and Privacy.

 • DATA SCIENCE - Budapest

The Data Science specialization focuses on techniques to analyze large volumes of data and on information systems that use these techniques to offer smart services to their users. Graduates will be able to plan and make solutions for supporting real-time data driven decision making. Students will be familiarised with large scale and in-memory databases, the ecosystem of distributed processing and its components with particular focus on open source development of these components, business analytics and reporting tools over aggregated data from multiple sources, visual analytics tools and their components, the utilisation and adaptation of machine learning and data mining methods in real-time scenarios.

In 2016, with support of Deutsche Telekom (T-Labs) was established the Data Science and Technology Department as first industrial department at ELTE. The Data Science Department conduct joint research program with DT involving students into research activities together with company professionals, PHd students and teachers of university. http://t-labs.elte.hu/

 • FINTECH - Budapest

There is a growing expansion of the financial industry. Rapidly expanding startups are increasingly looking for ambitious and capable professionals. Fintech program is sutable to satisfy the growing demand of experts in the Fintech domain. 

This program is recommended to applicants who

 • want to gain expertise in one of the most fascinating and fastest-growing areas of Computer Science and Business Informatics, Financial Technologies. As computers are given the ability to think, learn, and adapt, in the near future artificial intelligence will impact wide segments of daily life including Finance and Banking.
 • want to partake in innovative and well-grounded education for the next generation of service designers and software architects capable of designing and engineering novel and innovative software systems.
 • want to conduct analyses to detect, discover and better understand the abounding data around us generated by Enterprise Information Systems, Information Systems dedicated to Finance, Banking and Payment Industry, Social Media, Manufacturing Systems, Healthcare, support systems for Logistics, and countless others on a daily basis.
 • want to be a responsible system analyst and developers taking into account the cybersecurity issues with the right knowledge and skills to be able to contribute to make the digital world a safer place. 
 • SOFTWARE AND SERVICE ARCHITECTURES - Budapest

The learning objective of the SSA programme aim to educate the next generation of service designers and software architects capable of designing and engineering next generation software systems. The intended learning outcomes of the SSA program are that a SSA graduate:

 • understands business, social political et al. drivers and impacts on software and service architectures
 • is able to apply user centric and service design methods to innovate new software and services to meet user and business needs
 • is able to drive the implementation of new software-based services using effective agile processes
 • is able to unsderstand the nature of large and complex IT systems
 • will be able to create new businesses based on software intensive services
 • will be responsible for the elicitation and definition of what software products and services IT companies should create in order to be successful
 • will be responsible for the effective development of modern software systems and the use of efficient development methods
   
 • DIGITAL MANUFACTURING - Szombathely

The ELTE Faculty of Informatics has great competence both in computer science and in mechanical engineering. Courses within the Digital Factory programme will be supported by hands-on experiences with CNC machines, PLC controlled assembly lines, as well as robots. Thanks to our core infrastructure, we are able to teach Industry 4.0 on a project-oriented basis. In particular, we focus on infrastructure is available here (https://youtu.be/UAbJtJM2ICw)

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERSZAK FELVÉTELI RENDJE

A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK


 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus alapképzési (BSc). A Kreditátviteli Bizottság döntése alapján teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető további szakok:  programozó matematikus, programtervező matematikus, műszaki informatikus, informatika tanár szak (számukra a szükséges 60 kredit automatikusan elismerésre kerül)
   
 • Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakos oklevéltől eltérő alapképzési vagy mesterképzési oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • matematika és számítástudomány területéről 30 kredit,

  • informatika területéről 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányokból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni, vagyis a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül.

 • Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakos oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • matematika és számítástudomány területéről: 30 kredit,

  • számításelméleti és programozási ismeretek területéről: 10 kredit

  • informatikai szakmai ismeretek területéről: 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Ha a jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, akkor előzetes kreditvizsgálaton kell részt vennie. Az alábbi dokumentumokat küldje az ELTE IK Dékáni Titkárságára, Derzsy-Szűcs Katalin e-mail címére (ikto@inf.elte.hu) május 15-ig/december 15-ig: oklevél másolat, ha nincs oklevél, akkor hallgatói jogviszony igazolás, valamint a leckekönyv másolata és az elvégzett kurzusok tantárgyi tematikái.


MESTERKÉPZÉRE JELENTKEZŐNEK A FELVÉTELI LAPHOZ AZ ALÁBBIAKAT KELL CSATOLNI (ELEKTRONIKUSAN A FELVI.HU OLDALON)


 • az oklevél másolata (amennyiben 2006 előtt szerezte),
 • az index azon része, amelyik a szakdolgozati jegyet és a záróvizsga minősítését, egyéb pontszámítási lehetőséget igazolja,
 • többletpontok beszámításához szükséges dokumentumok másolata

PONTSZÁMÍTÁS


A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik.

A felvételi eljárás során 100 pont szerezhető.

 1. 45 hozott pont, amelyet az alábbi szabály szerint számolunk:
  (szakdolgozat jegy * 2 + záróvizsga jegy) * 3 vagy
  amennyiben a hallgatónak nincs külön szakdolgozati jegye, úgy záróvizsgajegy x 9
 2. 45 szerzett pont, amit a jelentkező választ (nyilatkozik a választásáról és a megfelelő igazolásokat benyújtja) a következő lehetőségek közül:
 • szóbeli felvételi vizsga
 • vagy a halmozott tanulmányi átlag alapján (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített, kreditekkel súlyozott átlaga - a Neptunban halmozott átlagként nevesített), az alábbi módon kaphat pontokat:
  • 3,00 - 3,49 átlag: 35 pont
  • 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont
  • 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont
  • 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont
 • vagy a hagyományos tanulmányi átlag (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített hagyományos átlaga) alapján, az alábbi módon kaphat pontokat: 
  • 3,00 - 3,49 átlag: 35 pont
  • 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont  
  • 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont  
  • 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont 

A hagyományos tanulmányi átlag nem minden Neptunból nyerhető ki, ezért mindenképp szükséges egy külön igazolás róla a Tanulmányi Hivataltól (oklevélmelléklet, leckekönyv nem tartalmazza).

A szerzett pont – abban az esetben, ha az jobb eredményt ad az összpontszámra – duplázható.

FONTOS! Az egyetem által küldött űrlapon nyilatkoznia kell a pontszámítás választásáról. Abban az esetben, ha a jelentkező az általános felvételi eljárás során június 20-ig, a keresztféléves felvételi eljárás során december 20-ig nem nyilatkozik a szerzett pontok számításának módjáról, a felvételi eljárásból kizárható.

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható:

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont

 • hátrányos helyzet 5 pont
 • fogyatékosság 3 pont
 • gyermekgondozás 3 pont

– Második, eltérő nyelvből szerzett nyelvvizsga: felsőfokú (C1) komplex 5 pont

- Második, eltérő nyelvből szerzett nyelvvizsga: középfokú (B2) komplex: 3 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

- TDK 1-3. hely: 3 pont


PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERSZAK, SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA RENDJE


A szóbeli felvételi vizsgán lehetőséget adunk arra, hogy a jelentkező az előzetes tanulmányai alapján a számára legkedvesebb területeken mutathassa meg a tájékozottságát. Ennek érdekében az alábbiak szerint járunk el.

szóbeli felvételi vizsga tematikája három fő tantárgycsoportra oszlik: MatematikaSzámítástudomány és Informatika tantárgycsoport. A Matematika és a Számítástudomány tantárgycsoport 5tantárgyat tartalmaz, míg az Informatika tantárgycsoport 8 tantárgyból áll.

A jelentkező a szóbeli vizsgán szabadon kiválaszthat a 3 tantárgycsoportból kettőt, azután a kiválasztott tárgycsoporton belül tetszése szerint megnevezhet a Matematika és a Számítástudomány esetén 3, míg az Informatikán belül tárgyat.

Az általa így kiválasztott tárgyakból kérdezi a jelentkezőt a felvételi bizottság.

Magyar nyelvű képzésre jelentkezés esetén szóbeli felvételi vizsgán a hallgatónak nem kell megjelennie, ha pontbeszámítást kér és írásos visszaigazolást kapott az igazolásai elfogadásáról. Ekkor a bemutatott hivatalos dokumentumok alapján a bizottság ellenőrzi a pontbeszámítás lehetőségét, és a jegyzőkönyvben rögzíti a megajánlott pontszámot. 

FIGYELEM!  
Az  angol nyelvű Programtervező informatikus mesterképzésre jelentkező hallgatók a felvételi vizsgán a nyelvi kompetenciák felmérésére az alapszakon elkészített szakdolgozatukat mutatják be angolul és angolul válaszolnak a bizottság által feltett kérdésekre. A prezentációra 10 perc áll rendelkezésre, saját laptop használható a diák (Power Point) bemutatására. Kizáró ok a felvételnél, ha a hallgató nyelvi készségei nem megfelelőek. Amennyiben a jelentkező nyelvtudása nem megfelelő, a szerzett pontok száma 15-tel csökken. A dolgozat be nem mutatása, azt jelenti, hogy a jelentkező nem jelent meg a kötelező, személyes jelenléttel zajló felvételi vizsgán, tehát az angol nyelvű képzésről kizárja magát automatikusan.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

CÍM FÁJLNÉV MÉRET  
 
Programtervező Informatikus, Mesterszak felvételi tematika, 2008 PTI_MSc_felvetelivizsgatematika2008.pdf 218.17 KB