Tanulásmódszertani kurzus

A tantárgy célja a hallgatók felkészítése az egyetemi élet kihívásaira az önálló tanulási készségek, problémamegoldó gondolkodásmód, valamint tanulási motivációjuk fejlesztésén keresztül. A kurzus során a hallgatók megismerik saját tanulásmódszertani attitűdjüket, hatékony tanulási módszereket sajátítanak el, annak érdekében, hogy felismerjék a számukra legmegfelelőbb módszert a sikeres tanulmányok elvégzéséhez. További cél, hogy kiépítsük a hallgatók saját motivációs hátterét, személyes érdekeltségét a programozói pálya irányába. Emellett a tréningnek csapatépítő célzata is van, ezzel segítve a csoportokban lévő hallgatók kéővvi közös egyetemi előrehaladását.

Tantárgy tematikája

1. Tanulási önismeret

2. A tanuláshoz köthető készségek fejlesztése

3. Tanulási stílusok feltérképezése

4. Tanulási szokások fejlesztése

5. A tanulás eredményességét befolyásoló külső tényezők

6. A tanulást meghatározó belső tényezők

7. Időbeosztás

8. A tanulás célorientált és hatékony szervezése

9. Egyéni tanulási stratégiák 

10. Tanulási motiváció

11. Vizsgadrukk és stresszkezelés

12. Időgazdálkodás

13. Csapatépítés

Fejlesztendő kompetenciaterületek

● figyelemfejlesztés;

● emlékezetfejlesztés;

● gondolkodásfejlesztés;

● személyiségfejlesztés;

● tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesztése

● tanulási folyamat szervezése

● problémamegoldó gondolkodásmód

A kurzus felépítése

A kurzus 2 részre bontható:

  *   30 órás tréning, ahol a tanulásmódszertani és személyes, életvezetési készségek csoportos fejlesztése történik.

  *   heti rendszerességű csoportóra a szorgalmi időszakban, ahol egy egyetemi oktató és egy felsőbbéves hallgató segít intergrálódni a középiskolát felváltó egyetemi környezetbe.