Projektadminisztrátor

Eötvös Loránd Tudományegyetem                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Dékáni Titkárság

projektadminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Hazai és/vagy uniós támogatással megvalósuló oktatási, kutatási projektek menedzsment munkájának segítése; • projektekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokban való közreműködés; • a projekt menedzsmentjének iránymutatása alapján kimutatások, nyilvántartások elkészítése, vezetése; • projekt szintű pénzügyi beszámolók összeállításában való részvétel; • a projekt elszámolásához kapcsolódó megrendelések, számlák, a számlákhoz kötelezően csatolandó bizonylatok, dokumentumok elkészítése és ellenőrzése a Támogatási szerződés előírásainak és az ELTE pénzügyi-számviteli szabályainak betartása érdekében; • a projektre vonatkozó és a projektről szóló információk beszerzése, továbbítása; • kapcsolattartás a projektben közreműködőkkel, az ELTE központi és kari közreműködőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés

•         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

•         szakmai területhez kapcsolódó eljárásrendek ismerete

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola/ Egyetem

•         angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga

•         költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         pontos, precíz, önálló munkavégzés,

•         kitartás,

•         magas fokú koncentrációs képesség,

•         kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség, kreativitás,

•         rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

•         az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát

•         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Dékáni Titkárság részére a forizs@inf.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.