MOBOT projekt

MOBOT projekt

Pályázati felhívás címe és kódszáma: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - 2020-1.1.2-PIACI KFI

Projekt címe: Mesterséges intelligenciával támogatott, gépi látáson alapuló, MOBOT automata raktárleltározó rendszer kifejlesztése

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00115

Kedvezményezettek neve: Martin Metal Product Fémkereskedelmi Kft. (konzorciumvezető) és Eötvös Loránd Tudományegyetem

Projekt összköltsége: 964.222.070 Ft

Támogatás összege: 574.512.576 Ft

Támogatási intenzitás: 59,58%

Támogatás forrása: NKFI Alap

Projekt megvalósítási időszaka: 2020.12.01. - 2023.11.30.

Projekt összefoglaló

A projekt célja egy olyan mesterséges intelligenciával támogatott, gépi látáson alapuló, automata raktárleltározó rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi az alapanyag- és félkésztermék-raktárak teljesen robotizált leltározását, amennyiben a tárolt árucikkekre a jó rálátás és megközelítés biztosítható.

A kialakítandó rendszer egy meglévő robotplatformra épülő, a projektben kifejlesztendő új leltározó robotegységből, egy központi vezérlőegységből és egy telefonos applikációból áll. Az új robotizált leltározó rendszer működése a következőképpen történik: A kezelő, vagy előre megadott időpontra ütemezi, vagy ad hoc módon indíthatja el a telefonos applikáció segítségével a leltározást. A leltározó robotegység a központi egységgel folyamatosan kommunikálva, az előre beprogramozott útvonal szerint teljesen automata módon bejárja a raktárteret.  A robot az egyes raktári tároló helyeknél a polcrendszerre, látható pontra felragasztott azonosító jelek segítségével áll pozícióba, majd indítja a gépi látással támogatott leltározási folyamatot. A leltározás történhet beprogramozott termék típusától függően cső, szelvény, lemez, bála megszámlálásával, vagy automatikusan a vonalkód felismerésével és leolvasásával.

K+F projektünk eredményeképpen előálló új MOBOT leltározó robot, mint új termék lesz értékesíthető, mind a hazai, mind a nemzetközi nyersanyag- és félkésztermékeket raktározó cégek számára. Mindezeken túlmenően jelentős piaci lehetőségeket látunk a nem magasraktárakat alkalmazó, vonalkóddal ellátott termékeket tároló raktárcégeknek történő értékesítésben is.

Projekt háttere

A projekt gazdasági igényét az a technikai és technológiai fejlődés hívta életre, mely a raktározás és leltározás területén az első lépcsőfokot a robotok megjelenése, a humán erőforrás kiváltása jelentette. A technikai eszközök fejlődésével párhuzamosan, az informatikai megoldások alkalmazásával és a robotika fejlődésével ez a terület napjainkban új szintre lép, mely jelentős mértékben meg fogja növelni a terület hatékonyságát, megbízhatóságát és kiszámíthatóságát.

A modern raktárrendszerek jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évek során. Az anyagmozgatás, a komissiózás, a raktároptimalizálás területén mindenhol robotrendszerekkel és gépi intelligenciával ellátott rendszerek jelentek meg. Ennek a fejlődési folyamatnak az egyik utolsó, jelentős kihívása, az olyan gépi látással ellátott robotrendszerek, amelyek képesek felismerni azokat az alapanyagokat, félkésztermékeket, árucikkeket is, amelyek semmilyen azonosítót nem hordoznak.

Projekt várható eredménytermékei
  • MOBOT: Új, gépi látáson alapuló, raktárleltározó robotegység
  • MOBOT központi irányítórendszer: Lehetővé teszi, hogy feltölthessük a raktár alaprajzát, megadhassuk a leltározáshoz szükséges bejárási útvonalat, az egyes tárolóelemek pozícióit, ahol a robotnak meg kell állnia és felvételeket kell készítenie a képelemzéshez. A központi irányítórendszer a felvételek elemzését követően meghatározza a raktárpozícióban található termékek számát, valamint figyelmeztetést generál, amennyiben a tárolóban más típusú vagy nem felismerhető termék található. 
  • MOBOTapp rendszer: A mobil applikáció segítségével a kezelő tájékozódhat a leltározás folyamatának pillanatnyi állapotáról a leltározás eredményéről, illetve ezen keresztül indíthatja, illetve állíthatja le a leltározási folyamatot.
Projekt hatásai, eredményeinek hasznosíthatósága

K+F projektünkben a gyakorlatban is hasznosítható, jelentős innováció, új tudományos műszaki eredmény fog születni, a következő szakterületeken: gépi látás MV (Machine Vision) területén és az MI-vel támogatott, autonóm raktárrendszerek WR (Warehouse Robotics) területén.

A projekt szakterületi jelentősége, hogy a tervezett MOBOT technológiával rendelkező robotrendszer egy új területen, a fémtermékek területén nyújt megoldást az eddig csak emberi erőforrással leltározható termékek felismerésére és megszámlálására. A projekt nemzetközi jelentőségű újdonságtartalommal bír, mivel az új MOBOT automata, leltározó robotrendszer gépi látás MV rendszere lehetővé teszi, hogy minden vonalkódos technikát alkalmazó külföldi raktárban változtatás és adaptálás nélkül alkalmazható legyen a robot. A fémtermékek kereskedelmi piacán pedig egyedülálló megoldást fog tudni nyújtani a vonalkód nélküli termékek felismerésében és megszámolásában, választ adva ezzel egy olyan problémára, amely minden nagy fémkereskedelmi cégnél fennáll, így a MOBOT rendszer iránt jelentős nemzetközi igény várható.

A projekt társadalmi hasznossága, hogy a munkavállalók nagyobb kihívást jelentő, élvezetesebb feladatokkal foglalkozhatnak, mint a monoton leltárazási munka.

Megvalósítási helyszínek
  • Martin Metal Product Kft. budapesti fióktelepe
  • ELTE Informatikai Kar, Mesterséges Intelligencia Tanszék
Elérhetőségek

Dr. Somfai Ellák - szakmai vezető

somfaiellak@inf.elte.hu

Dr. Lőrincz András - vezető kutató

lorincz@inf.elte.hu