Térképészeti szellemi vetélkedő 2017

Térképészeti szellemi vetélkedő 2017

Február 6-án délután a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megszervezésében Játékos Szellemi Vetélkedőt tartottak egyetemi hallgatók részére az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának 98. évfordulója alkalmából. A vetélkedő a Zrínyi Miklós
laktanya és egyetemi campus dísztermében zajlott le. Az ELTE-t négy csapat képviselte, amelyeknek tagjai voltak:
Hetedik emelet: Szántó Henriett, Takáts Tünde, Vörös Fanni, Luzsi Péter és Pál Márton (földtudományi BSc, térképész szakirány)
KARESZ és a haverok: Barancsuk Ádám doktorandusz, Kiss Judit és Miklós Klaudia (térképész MSc), Nagy József és Visontai Flóra (geográfus és geofizikus MSc)
Tréképészek: Kiss Veronika Flóra, Kocsis Viktória, Eszényi Krisztián, Gebei László és Horváth Attila (térképész MSc) Megjegyzés: A Tréképészek neve nem elírás, hanem ez a csapat neve…

Geonauták: Huszánk Gabriella, Szabó Enikő, Bugyi Dávid, Eigner Péter és Markó Dániel (térképész BSc)
Összesen 13 csapat mérte tudását, hallgatóinkon kívül még a Nemzeti Közszolgálati Egyetem különböző karai nyolc csapattal és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar egy csapattal képviseltette magát.
A vetélkedő során a csapatoknak 39 kérdésre kellett válaszolniuk három általános témakörben: térképészet, földrajz és tereptan. Ezen kívül még egy GPS feladatot is kellett megoldaniuk, ami a kérdésekkel párhuzamosan zajlott az egyetem területén, és amiben minden csapatból egy kiválasztott tag vett részt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Tréképészek csapata első helyen, a KARESZ és a haverok csapata második helyen végzett. A harmadik helyet az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Klikk csapata foglalta.
Minden résztvevő hallgató könyveket kapott ajándékba, a nyertes csapatok okleveleket valamint térkép- és könyvcsomagokat kaptak. Ezen kívül az első helyen végzett Tréképészek a GDI Esri Magyarország cég jóvoltából egy általuk megszervezett ArcGIS tanfolyamra szóló meghívást is kapták.
Intézményünk minden oktatója és munkatársa nevében köszönjük csapataink minden tagjának, hogy egyetemünket képviselte ezen a rendezvényen és különösen gratulálunk a két nyertes csapat tagjainak.

A vetélkedő résztvevői az NKE HHK dísztermében

Dr. Kállai Attila, a rendezvény levezető elnöke felolvassa a kérdéseket.

Balról: a 2. és 1. helyen végző ELTE-s csapat tagjainak Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy adja át az okleveleket.

2017.02.15.