Rendezvényszervező és kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara

pályázatot hirdet

Rendezvényszervező és kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő)

munkakörbe

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 

·         Rendezvényszervezési feladatok ellátása (konferenciák, nyári egyetem, sajtónyilvános események),

·         utazásszervezés,

·         közreműködés a Kar belső és külső kommunikációs tevékenységében,

·         offline és online marketing anyagok menedzselése, előkészítése

·         közreműködés a Kar kiadványainak összeállításában,

·         közreműködés kari adatbázisok, statisztikák, kimutatások, jelentések elkészítésében

·         honlapszerkesztés

·         kapcsolattartás partnerintézményekkel

Pályázati feltételek:

·         Felsőfokú végzettség,

·         legalább középfokú angol nyelvtudás,

·         informatikai alapismeretek (irodai programcsomagok),

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

·         Kiváló írásbeli, kreatív szövegírási készségek,

·         jó problémamegoldó képesség,

·         rugalmasság, terhelhetőség,

·         önállóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         egyetemi végzettség (PR, kommunikáció, bölcsészettudomány),

·         felsőfokú angol nyelvtudás,

·         rendezvényszervezési/hallgatói csereprogramokban tapasztalatok,

·         pénzügyi ismeretek,

·         magasabb szintű informatikai ismeretek

Munkahelyi jellemzők:

·         Kreatív, változatos munka

·         Önálló, felelősségteljes feladatok

·         Nyitott, kezdeményezésre ösztönző munkahelyi kultúra

·         Barátságos és támogató munkakörnyezet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz,
  • a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
  • motivációs levél,
  • erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kerek Ágnes részére a kerekagi@inf.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményező testület részére történő átadás napját követő 30 nap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.inf.elte.hu  honlapon szerezhet.

2018.06.08.