Programtervező informatikus Mesterképzési szak (MSc)

Programtervező informatikus Mesterképzési szak (MSc)

Az ELTE informatikus képzését a világ legjobb 500 Computer Science képzése közé rangsorolja a QS (Rankings by subject). A magas minőséget garantálja, hogy mesterszakjaink a vezető európai egyetemek programjaival összhangban kerültek kidolgozásra, továbbá piacvezető vállalatok támogatását élvezik. A Programtervező informatikus mesterképzésen hallgatóink Budapesten szerezhetnek nemzetközi szinten is versenyképes diplomát, karrierjüket átlagot meghaladó kezdőfizetéssel és gyakran senior pozícióban kezdhetik.  

Programtervező informatikus mesterképzésre jelentkezhetnek azok, akik

Programtervező informatikus, mérnök informatikus, gazdasági informatikus alapszakos diplomával rendelkeznek, vagy

egyéb alapképzési szakot végeztek, ahol legalább 60 kredit matematikai/számítástudományi/informatikai ismeretet szereztek. A belépés feltétele, hogy a jelentkező alapszakos tanulmányai alapján fenti területeken legalább 30 kreditet teljesítsen és vállalja, hogy a mesterképzés keretében a hiányzó 30 kreditet is megszerzi.

Várjuk többek között a programozó matematikus, műszaki informatikus, informatikatanár, alkalmazott matematikus, műszaki menedzser végzettségű hallgatókat is.

A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése,

akik képesek részt venni komplex szoftverrendszerek tervezési, rendszerfejlesztési és rendszerüzemeltetési feladataiban, vezetői, innovációs, kutató-fejlesztői munkakörben és nemzetközi környezetben egyaránt.

Alkalmasak nagyfokú kreativitást, újszerű megközelítésmódot igénylő problémák megoldására,

képesek a felhasználói igények hatékony felmérésére, továbbá együttműködésre más szakterületek képviselőivel.

Meghatározó módon képesek részt venni egy-egy cég technológiai arculatának kialakításában, fejlesztésében.

Önállóan képesek a tudásukat fejleszteni, alkalmazkodni a gyorsan változó technológiai környezethez, szeretnek csapatban dolgozni, képesek nagy projektekben hatékonyan és felelősséggel részfeladatokat elvégezni.

A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk,

akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket az informatika egy-egy speciálisabb területén, és a programozási ismeretek mellett erős absztrakciós és modellalkotási képességekkel rendelkeznek.

A Programtervező informatikus mesterképzésben hallgatóinknak lehetősége van kutatás-fejlesztési projektekben részt venni és ezáltal szaktudásukat tovább mélyíteni a jelenkor legnagyobb technológiai kihívásokat képviselő területein, mint a szoftver-, infokommunikációs-, médiatechnológiák, felhőszámítások, big data, adabányászat, gépi tanulás módszerei, szemantikus web, kiterjesztett valóság, számítógépes biztonság, orvosi kép- és jelfeldolgozás, számítógépes látás, internet of things, robotika.

Szakirányok (nappali képzés)

Szoftvertechnológia szakirány

A Szoftvertechnológia szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a szoftver rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek ismeretében és alkalmazásában. Elsajátíthatják a projektek tervezéséhez, irányításához, csoportmunka szakmai vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és azok készségszintű alkalmazását. Megismerkednek a matematikai modellek alkalmazásával a szoftvertechnológiában, az osztott és több rétegű rendszerek elemzésével, tervezésével, szintézisével és használatával, valamint az osztott rendszerek megvalósításával különböző környezetekben és technológiákban. Képesek lesznek Intelligens rendszerek tervezésére, technológiáinak, eszközeinek megismerésére, komplex szoftver rendszerekbe ágyazására, különös tekintettel az ismeretalapú valamint ágens- és multi-ágens alapú technológiákra és tanuló rendszerekre. Megismerik a beágyazott és valós idejű rendszerek fejlesztését és alkalmazásaikat, valamint az informatika alkalmazásának speciális területeit.

Információs Rendszerek szakirány

Az Információs Rendszerek szakirányt elvégzők jártasságot szereznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismeretében és alkalmazásaiban, az adatmodellezés, adatbázisok tervezésében, létrehozásában, módosításában korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben. Képesek lesznek osztott információs rendszerek tervezésére, elemzésére és használatára, WEB–es környezetben való megvalósítására, tipikus információs rendszerek tervezésére és készítésére korszerű modellező eszközök segítségével. Elsajátítják a projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi tudnivalókat és ezeket készségszinten alkalmazni is tudják. Képesek lesznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett szoftvertechnológiai eszközök és módszerek alkalmazására, grafikus alapú tervező és interakciós rendszerek fejlesztésére, és gyakorlati jártasságot szerezhetnek azok működtetésében.

Modellalkotó Informatikus szakirány

A Modellalkotó Informatikus szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a modellezés felsőbb matematikájában; a műszaki, gazdasági és természettudományos folyamatok matematikai modellezésében; a nagyhatékonyságú párhuzamos számítási modellek tervezésében; a kódolás, a rejtjelezés gyakorlati alkalmazásaiban; a tudományos számítási módszerek ismeretében. Képesek lesznek nagypontosságú algoritmusok, approximációs feladatok megoldására, valamint a szoftverrendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek alkalmazására.

Angol nyelven végezhető szakirányok (pályázat alapján)

Data Science (DSci)

The Data Science specialization focuses on techniques to analyze large volumes of data and on information systems that use these techniques to offer smart services to their users. Graduates will be able to plan and make solutions for supporting real-time data driven decision making. Students will be familiarised with large scale and in-memory databases, the ecosystem of distributed processing and its components with particular focus on open source development of these components, business analytics and reporting tools over aggregated data from multiple sources, visual analytics tools and their components, the utilisation and adaptation of machine learning and data mining methods in real-time scenarios.

In 2016, with support of Deutsche Telekom (T-Labs) was established the Data Science and Technology Department as first industrial department at ELTE. The Data Science Department conduct joint research program with DT involving students into research activities together with company professionals, PHd students and teachers of university. http://t-labs.elte.hu/

Software and Service Architectures (SSA)

The aim of this specialization is to train service designers and software architects who are capable of designing and engineering novel software systems. Students will study  processes and methods that support the effective development of modern user centric software systems, and business focused opportunities for software-based businesses, Service Oriented Architectures, Internet of Things, Distributed Systems etc.

Cyber Security (CSe)

The specialisation focuses on the general ideas, techniques and methods of Applied Cryptography as well as on the theoretical background and solid knowledge, putting security in a wider context. Students will learn Advanced cryptography and its applications and protocols, Economics of Security and Privacy.

Az ELTE Informatikai Kar mesterképzései az EIT Digital Master School kettős diplomás nemzetközi mesterképzési rendszeréhez illeszkednek. A Master School hallgatói a képzés két évét két európai ország két különböző egyetemén végzik és a képzést kettős diplomával, valamint üzletfejlesztési-innovációs ismereteiket igazoló bizonyítvánnyal végzik. Az ELTE az alábbi specializációkat hirdeti meg az EIT Digital Master School-ban, melyek a képzés első (Entry year), vagy második (Exit year) évére is választhatóak:

®     Computer Science for Autonomous Driving

®    Real-time Data Analytics

®    Advanced Crypography

A 2018/19-es tanévben a Software and Service Architectures specializáció nem kerül meghirdetésre az EIT Digital Master School-ban, azonban kettős diplomás képzés formájában, partneregyetemekkel együttműködve, továbbra is pályázható lesz specializációként az ELTE IK-n.