Neumann Nap 2011

Neumann-Nap 2011

az ELTE Informatikai Kar tavaszi programja:

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Mogyoródi terem

Időpont: 2011. május 12. (csütörtök), 9:30-16:00

Az ELTE Informatikai Kara 2011. május 12-én kilencedik alkalommal rendezi meg a Neumann Napot, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.

A vendégeket Dr. Kozma László, az ELTE Informatikai Kar dékánja köszönti. Az ünnepi program keretében

"Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE “ – kutatóegyetemi TÁMOP pályázat - Informatikai Kar"

témakörben a Karon folyó kutatásokról tartunk előadásokat. A Neumann-napon történik az alapképzésben részt vevő hallgatók számára rendezett programozási verseny díjkiosztása.

Meghívó |

Ünnepélyes kari program

9:30

Megnyitó – Dr. Kozma László dékán

Általános tájékoztató – Dr. Kozsik Tamás dékánhelyettes

Meghívott előadó – Sinisa Krajnovic, az Ericsson Magyarország K+F Központjának igazgatója

10:30

Szünet

11:00

Matematikai modellek fejlesztése szoftvertechnológiai alkalmazásokhoz – Numerikus Analízis Tsz.

11:15

Az adatbáziskezelés technológiái – Információs Rendszerek Tsz.

11:30

Közelítő algoritmusok és alkalmazásaik sokmagos környezetben – Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz.

11:45

Programelemzés és  transzformációk – Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tsz.

12:00

Szünet

13:00

Meghívott előadó – Georg Gartner professzor – a Bécsi Műszaki Egyetem Térképészeti és Geoinformatikai Központjának vezetője, az International Cartographic Association elnökhelyettese

13:30

Nagyméretű térképészeti adatbázisok és a tematikus kartográfia informatikája – Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz.

13:45

Szoftverfejlesztési módszertanok, programanalízis és - szintézis, párhuzamosítás – Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tsz.

14:00

Szünet

14:15

Segítő Oktatási Intelligencia, kooperáció elosztott intelligens rendszerekkel – Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tsz., Média - és Oktatás- informatika Tsz.

14:30

Osztott algoritmusok és nagy hatékonyságú számelméleti számítások – Komputeralgebra Tsz.

14:45

Számítógépes hálózatok technológiái – Információs Rendszerek Tsz.

15:00

Díjak, jutalmak

15:30

Kötetlen beszélgetés – kérdések, válaszok

Poszter kiállítás

 1. Zoltán Szabó, Barnabás Póczos, András Lőrincz: Online Group-Structured Dictionary Learning
 2. Benczúr, A. Kiss, B. Kósa, E. Nyitrai, G. Rácz, Gy. Szabó, B. Varga, Z. Vincellér: XML Technologies in Web-based Information Systems
 3. Zoltán Ács, Ádám Agócs, Attila Balaton, Sándor Laki, Tamás Lukovszki: Large Scale Distributed Systems and Peer-to-Peer Technologies
 4. Győri Miklós, Várnagy Zsombor, Lőrincz András, Miksztai-Réthey Brigitta: Tekintetkövetéses (eye-tracking) vizsgálatok az atipikus megismerésről
 5. Radu D. Gaceanu, György Orbán: Towards a Common Model of the Stock Exchange Domain
 6. Gregorics Tibor: Programozási feladatok megoldása osztály-sablon könyvtárra támaszkodva
 7. Pataki Norbert, Szűgyi Zalán, Török Márk, Kozsik Tamás: A C++ Standard Template Library jövője
 8. Zs. Ruttkay, M. Turcsányi-Szabó: Creative Media Module within the M.Sc. Media Informatics Program
 9. Miksztay- Réthey Brigitta, Pajkossy Katalin, Fekete Márta, Lőrincz András: Fiatalok számítógéppel segített tesztelése és fejlesztése, beleértve súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket is
 10. QRfal
 11. Balázs Pintér, Zoltán Szabó, Gyula Vörös, András Lőrincz: Interpreting natural language: applications of group-structured dictionary learning
 12. Balázs Pintér, Zoltán Szabó, Gyula Vörös, András Lőrincz: Interpreting words: an application of (structured) sparse coding
 13. Csetverikov, Dmitrij, Molnár, József: Segmentation of retinal OCT images
 14. Kovács Péter, Tichler Krisztián, Fekete István: Keresési feladatok molekulagráfokon
 15. László István, Gera Dávid Ákos, Fekete István, Giachetta Roberto: Távérzékelt felvételek objektumalapú kiértékelése
 16. Giachetta Roberto, Ginál Eszter, Boldizsár Szilárd: Az AEGIS térinformatikai keretrendszer tervezése és fejlesztése
 17. Gede Mátyás: Háromdimenziós interaktív glóbuszmodell webes megjelenítése X3DOM segítségével
 18. Elek István: Térképi adatbázisok fejlesztése
 19. Gergely Klár, Gábor Valasek: A design element creator for smoothly curving patterns
 20. Péter Burcsi, Sándor Czirbusz, Gábor Farkas: Computational investigation of Lehmer’s Totient Problem
 21. Sikos Károly Álmos - Mészáros János: Sziklafalak háromdimenziós rekonstrukciója Microsoft Photosynth segítségével
 22. Sándor Fridli Levente Lócsi Ferenc Schipp: Rational Function Systems in ECG Processing
2017.10.20.