Neumann Nap 2010

Neumann-Nap 2010

az ELTE Informatikai Kar tavaszi programja:

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

Időpont: 2010. május 13. (csütörtök)

Az ELTE Informatikai Kara 2010. május 13-án nyolcadik alkalommal rendezi meg a Neumann Napot, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.

A vendégeket Dr. Mezey Barna az ELTE megválasztott rektora és Dr. Kozma László, az ELTE Informatikai Kar dékánja köszönti. Az ünnepi program keretében „Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései” témakörben a Karon folyó kutatásokról tartunk előadásokat. A Neumann-napon zajlik az alapképzésben részt vevő hallgatók számára rendezett programozási verseny utolsó fordulója, majd az azt követő eredményhirdetés.

A rendezvény keretében sor kerül a kari emlékérem, a Kari Tudományos Díj, „A Kar kiváló hallgatója”, „A Kar kiváló oktatója”, valamint a Tudományos Diákköri Konferencia díjainak átadására is.

2010. május 13. Mogyoródi terem (9:00-16:00)

2010. május 13. Programozási verseny (8:00-12:00)

2010. május 14. Eredményhirdetések általános és középiskolásoknak, Bolyai terem, 10:00-16:00

Az eredményhirdetésre az ország minden részéről több száz általános és középiskolai diák érkezik, hogy átvehesse az Országos Tanulmány Versenyek nyerteseinek járó díjakat. A látogatók a díjátadás mellett meglátogathatják a biológiai múzeumot.

Ünnepélyes kari program

9:00 – 9:15: Megnyitó – A vendégeket köszönti Dr. Mezey Barna megválasztott rektor és Dr. Kozma László dékán, valamint felolvasásra kerül Dr. Hudecz Ferenc rektor levele.

Előadások

Téma: Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései

9:15– 9:30 A TÁMOP pályázat bemutatása - Dr. Kozsik Tamás

9:30– 9:45 Programanalízis és -szintézis, párhuzamosítás (Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék) - Dr. Horváth Zoltán

Helyesség és nem funkcionális (pl. erőforrás-felhasználási) tulajdonságok elemzése, ellenőrzése és biztosítása statikus programanalízis és specifikációs módszerek segítségével. Az elemzésekre épülve programtranszformációk, párhuzamosítás és ütemezés. Nyelvi eszközök, domain-specifikus nyelvek a párhuzamosság, elosztottság, erőforrásigény, és a hardverek tulajdonságai leírására. Fordítóprogramok és köztesrétegek. Tervezési minták kiválasztása és példányosítása modellvezérelt rendszerek fejlesztése során.

9:45 – 10:00 Az adatbáziskezelés és a számítógépes hálózatok technológiái (Információs Rendszerek Tanszék, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék) - Dr. Kiss Attila, Dr. Lukovszki Tamás

Adattömegek hatékony tárolása, feldolgozása osztott környezetben. A relációs adatbázisokkal szemben támasztott követelmények (hozzáférés-vezérlés, tranzakció-kezelés, hatékony lekérdezés, adatbányászati módszerek) általánosítása részben-strukturált adatmodell esetére. Korlátozott erőforrásokkal bíró eszközök szükségleteinek modellezése P2P hálózatokban és nagy kiterjedésű alkalmazásokban, robusztus és hatékony működés biztosítása. Epigrafikus, papirologikus stb. szövegek XML alapú rétegelt ábrázolása és elosztott kollaboratív szerkesztése.

10:00 – 10:15 Osztott algoritmusok és nagy hatékonyságú számelméleti számítások (Komputeralgebra Tanszék) - Dr. Iványi Antal

Komputeralgebrai programok. Primszitálás, -tesztelés és -faktorizálás. Rejtjelkulcsok nagy sebességű generálása RFID célokra. Sorozatok párhuzamos feldolgozása. Rangsorolási halmazok karakterizálása. DNS-sorozatok elemzése. Kvantumkémiai algoritmusok. Perkoláció modellezése.

10:15 – 10:45 Szünet

10:45 - 11:00 Ünnepélyes licenc átadás - Sybase Products Hungary Kft.

11:00 – 11:15 Segítő Oktatási Intelligencia: kooperáció elosztott intelligens rendszerekkel (Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék, Média és Oktatásinformatika Tanszék) - Dr. Lőrincz András

Képfeldolgozás az arckifejezés és a tekintet mérésére, arc-animálás. Virtuális tér az akadálymentes kommunikációhoz és a kooperativitáshoz. Interakciós lehetőségek különböző fogyatékok, pl. autizmus spektrum zavarok esetében (Sajátos Nevelési Igény).

11:15 – 11:30 Nagyméretű térképészeti adatbázisok és a tematikus kartográfia informatikája (Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) - Dr. Jesús Reyes Nunez

Térképi adatbázisok virtuális laboratóriuma, geovizualizáció, interaktív tematikus kartográfia. A nagyméretű térképészeti adatbázisok kutatása és fejlesztése (Dr. Elek István) illetve a tematikus kartográfia eszközrendszerének a megújítása informatikai eszközökkel, másképpen az informatikai alkalmazások szerepe a térképészeti kommunikáció megújításán (Dr. Jesús Reyes).

11:30 – 11:45 Közelítő algoritmusok és alkalmazásaik sokmagos környezetben (Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék) - Dr. Fekete István

Empirikusan hangolható, közelítő, véletlenített algoritmusok, szimulációs mintavételezés. Távérzékelés, szegmens-alapú eljárások a tematikus osztályozásban. Gyógyszermolekula gráfok és leírók (fingerprintek) elemzése. Retinarétegek szegmentálása Optical Coherence Tomography képeken.

11:45 – 12:00 Matematikai modellek fejlesztése szoftvertechnológiai alkalmazásokhoz (Numerikus Analízis Tanszék) - Dr. Fridli Sándor

Biológia, fizikai problémák differenciálegyenletekkel leírható modelljeinek kvalitatív vizsgálata, numerikus módszerek elemzése, lináris algebrai problémák megoldása. Jel- és képfeldolgozási problémához adaptált (wavelet, racionális, általánosított Walsh és polinomiális) transzformációs eljárások, alkalmazásaik (pl. EKG jelek), megvalósítás grafikuskártyán.

12:15 – 13:15: Díjak, kitüntetések

Támogatóink

Sybase Products Hungary Kft.

A tehetségkutató egyetemi programozási verseny támogatója a 4D Soft Kft. :

További programok

2010. május 13. Programozási verseny (8:00 - 12:00)


2010. május 14. (péntek): Eredményhirdetések általános és középiskolásoknak, Bolyai terem (10:00 - 16:00)

A látogatók a díjátadás mellett meglátogathatják a Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményt, valamint részt vehetnek digitális kincskeresésen.

Digitális kincskeresés

Tudod, hogy működik a GPS? Tudod mi a geocaching? Szeretnéd próbálni? Egy kis "kincskeresésre" hívunk az ELTE Lágymányosi campusának területére. A legjobbakat díjazzuk is !A kincskeresés során néhány elrejtett (de el nem hozandó) "geo-ampullát" kell megkeresni, és az abban található kódokat feljegyezni. A rendelkezésre álló idő maximum 45 perc/csapat. A műszer kezelését megmutatjuk, az alapokat elmondjuk, a többi rajtatok áll!

Csoportok indulása: 11:00, 12:00, 13:00

Ha van kedved a játékhoz, regisztráld magad!

Előzetes regisztráció: palyazat@inf.elte.hu

Ha van szabad hely, akkor a helyszínen is jelentkezhetsz a regisztrációs pultnál!

Oktató: Kovács Béla climbela@map.elte.hu

Gyülekező: Déli tömb, regisztrációs pultnál

Megjegyzés: A diákok előzetesen vagy a regisztrációnál jelentkezhetnek 5 fős csoportokba. Az előadó legfeljebb 10 csoportot tud fogadni. A csoportokat egy-egy IK-s diák felügyeli. A felügyelő diákokat Kovács Béla szervezi. A terepgyakorlat előtt egy kis elméleti bevezető is lesz (15 perc)

Résztvevők maximális létszáma: 5 x 6 fő mindhárom időpontra!

Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény

A kiállított tárgyak elsősorban a zoológia területéről valók. Megtekinthetők különbőző kövületek, ősmaradványok, egésztest-készítmények (folyadékos készítmények és kitömött állatok) anatómiai készítmények (belső szervek, ér-, idegrendszeri stb. készítmények);csontvázak, koponyák.

Az embertan területéről:
az emberréválással kapcsolatos anatómiai anyagok (csontvázak, koponyák, különböző rasszok koponyái stb.) embertani mérőszeközök,
régi kőeszközök.

Eszközök, berendezések:
anatómiai, biokémiai, élettani, mikrobiológiai stb. kutatási eszközök (mikroszkópok, mikrotomok, mérlegek, spektrofotométerek, műtőasztalok, bonc- és műtéti eszközök stb.).

A gyűjtemény honlapja.

Csoportok indulása: 12:00, 14:00

Előzetes regisztráció: palyazat@inf.elte.hu

A helyszínen is jelentkezhetsz a regisztrációs pultnál!

2017.10.20.