Eredményesen működik az IK diáktámogató rendszere

Eredményesen működik az IK diáktámogató rendszere

Évfolyamonként 80 hallgató menekül meg a lemorzsolódástól az IK komplex diáktámogató rendszerének köszönhetően

Az ELTE programtervező informatikus képzésére kétszeres túljelentkezés mellett, évről-évre folyamatosan emelkedő (2016-ban 350 pontos) ponthatár mellett lehet bekerülni. Az e szakra felvételizők több mint fele az IK-t választja. A hazai programtervező informatikus szakok közül egyedüliként az IK PTI képzése szerepel a QS tematikus rangsorában a világ legjobb 500 Computer Science képzése között. Informatikusképzésünk tehát igen népszerű, magas színvonalú és nemzetközileg elismert diplomát ad a hallgatók kezébe.

Magyarország egyik vezető kutatóegyetemi karaként bízvást állíthatjuk, hogy a legtehetségesebb hallgatók jutnak be az alapképzésbe. Szakterületünkön azonban a magas lemorzsolódási arány folyamatos és általános problémát jelent, melyet számos eszközzel orvosolnunk kell, annak érdekében, hogy mind a hallgatók, mind a vállalatok igényeit ki tudjuk elégíteni, azaz a hallgató elkerülje a költségtérítéses státuszba való átsorolást, diplomához juthasson (lehetőleg a mintatanterv időkeretei között), kibocsátási létszámainkat pedig a közismerten magas munkaerőpiaci keresletre tekintettel növelni tudjuk.

Fontos feladatunk, hogy segítsük elsőéves hallgatóinkat abban, hogy az átmenet a középiskolából az egyetemi életbe zökkenőmentes legyen, tanulásmódszertani kurzust, mentorrendszert, diáktanácsadó szolgálatot, tantárgyfelvételi és vizsgabeosztási tanácsadást, rögzített csoportbeosztást biztosítunk számukra. Az első évben biztosított komplex diáktámogató rendszer számos eleme tovább kíséri a hallgatókat a felsőbb évfolyamokon is. Korlátozott körben már korábban is bevezettük a katalógust és tapasztalataink szerint az adott tantárgyak teljesítettségi mutatói ugrásszerűen javultak, ennek alapján született döntés az előadások kötelező látogatásáról az IK-n.

A magyarországi informatikai képzéseket kínáló egyetemek többségében valamilyen formában kötelezővé teszik az előadások látogatását, illetve számos előrehaladást, bennmaradást támogató programot indítanak és a tapasztalatok ezzel kapcsolatban mindenhol pozitívak. Ez az ELTE esetében sincs másként, amint azt a következő adatok mutatják:

A nappali tagozatos első éves BSc hallgatók körében az első éves szakmai tárgyak sikeres teljesítése jellemzően 9 %-kal növekedett a 2016/17-es őszi félévben az előző félévhez képest.

A 7 első éves tantárgyból legalább 5-öt sikeresen teljesített hallgatók aránya látványos növekedést mutat 2014-2016 között:

2014

2015

2016

66 %

80 %

87%

Évfolyamonként így nyolcvannál több hallgató kap esélyt az egyetem sikeres elvégzésére az intézkedések eredményeképpen.

A diáktámogató program sikerességének másik fontos mutatója a beadott dékáni méltányossági kérelmek számának folyamatos csökkenése (2017 első félévében kb. 30 % az egy évvel korábbi adathoz képest).

Diáktanácsadó szolgálatunk 2014 óta működik, jelenleg 3 pszichológus bevonásával, akik egyéni és csoportos tanácsadást, tréningeket, illetve a tantervbe illesztett első éveseknek szóló 3 napos tanulásmódszertani kurzust tartják a hallgatóknak. Ezen felül az oktatási minőségbiztosításban is részt vesznek.

2017.03.30.