ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal tüntették ki Zsakó Lászlót

2023.01.09.
ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal tüntették ki Zsakó Lászlót
A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács javaslatára idén 17-en részesültek a többéves kiemelkedő teljesítményért járó elismerésben. Az ELTE Informatikai Karáról Zsakó László vehetett át kitüntetést Borhy László rektortól az Aula Magnában rendezett ünnepségen.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. 2023-ban 250. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a jogelőd egyetemen, 1773-ban elkezdődött a tanárképzés intézményes kereteinek a kialakítása. Jelenleg az ELTE összes hallgatójának közel egynegyede tanul a pedagógusképzésben. 

Az elismerésben 2021 óta azok az oktatók, hivatali munkatársak, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusok, valamint hallgatók részesülhetnek, akik hosszú ideje kiemelkedő munkát végeznek egyetemünk pedagógusképzéséért. A kitüntetések hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünkön tovább nőjön a pedagógusképzés elismertsége, presztízse.

Dr. Zsakó László az ELTE Informatikai Kar Média- és Oktatásinformatikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense. Dr. Zsakó László az 1980-as évek kezdete óta foglalkozik a személyi számítógépek közoktatásbeli alkalmazási lehetőségeinek a kutatásával mind didaktikai-módszertani szempontból, mind pedig a legkülönfélébb tantárgyakban való felhasználásával. Tevékenyen részt vállalt abban, hogy 1991-ben létrejött az az alapítvány, amely az informatikatanárok INFO ÉRA, illetve INFO SAVARIA konferenciáit szervezi. Azóta e két konferencia az egyik legnagyobb tanári konferenciává nőtt. Dr. Zsakó László elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai informatikatanár-képzés elindításában és folyamatos továbbfejlesztésében. Az általa vezetett csoport, majd tanszék rakta le a hazai informatikai tanárképzés alapjait. 

Forrás: elte.hu