ELTE IK Nyílt Nap - 2011. november 10.

Informatikai Kar Nyílt Napja

Időpont: 2011. november 10. (csütörtök), 10 óra

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Északi épület, Gömb aula

A nyílt nap keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az Informatikai Karon folyó képzésekkel, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókkal. A vendégek a kiállító standoknál érdeklődhetnek a karon induló szakokról, közvetlenül feltehetik kérdéseiket az érintett oktatóknak, hallgatóknak. A Felvételi Iroda standjánál az iroda munkatársai válaszolnak az egyedi kérdésekre. A Hallgatói Önkormányzat Képviselői bemutatják a kari diákélet sokszínűségét (közélet, sport, TDK, hallgatói juttatások).

Az érdeklődők a nyílt nap keretében óralátogatásokon vehetnek részt.

Program | Bemutató órák | Óralátogatások | Standok | Elérhetőség

Program

9:00 – 10:00: Regisztráció

10:00 – 11:00: Megnyitó – a vendégeket köszönti Dr. Kozma László dékán

A programtervező informatikus BSc és a programtervező informatikus MSc bemutatása – előadó Dr. Gergó Lajos oktatási dékánhelyettes

Kutatás, fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok az Informatikai Karon - előadó Dr. Horváth Zoltán nemzetközi ügyek rektorhelyettese

A 2011/2012. tanévre jelentkezők felvételi sajátosságai az ELTE Informatikai Karon

11:00 – 16:00: Óralátogatások az Informatikai Karon

Kiállító standok – Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból

Bemutató órák

A bemutató órákra a regisztrációs asztalnál lehet jelentkezni!

Fraktálok világa

Oktató: Horváth László

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, Kitaibel Pál előadóterem (0.823)

Időpont: 11:00-12:00

Ismertető:

Látványgeomatria egyszerű matematikával

A matematika egyik leglátványosabbá tehető része a geometria. Az Euklideszi axiómákon alapuló, általában használt geometriában a pont, az egyenes, és a sík a meghatározó elemek. A geometriájának alapja pedig egy axiómarendszer, melyből lényegében minden sík illetve térbeli állítások bizonyíthatóak. Ebben a geometriában minden vagy 0, vagy egy, vagy kettő, vagy három, dimenziós. Hogy mit is jelent a dimenzió lényegében tapasztalati úton definiált. Ha valami véges hosszú, akkor egy, ha véges területű akkor kettő, ha pedig véges térfogatú akkor három dimenziós. 35-40 évvel ezelőtt a geometriának egy újabb fejezetét nyitották FRAKTÁLGEOMETRIA néven. Ebben a geometriában két alapvető fogalom van: az önhasonlóság, valamint a nem egész, vagy tört dimenzió. A rövid órában erre nézünk példákat, előállítunk fraktál alakzatokat, látszólag véletlenszerűen állítunk elő látványos képeket pontokból. (Mindezt mindenfajta „komoly”-nak nevezett matematika nélkül. Elég tudni, hogy a sík pontjait két koordináta határozza meg.) Ezekből kiindulva, a szakaszosztás transzformációt használva megnézünk egyszerű játékokat.

PazAR alkalmazások

Oktató: Matuszka Tamás

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, PC9

Időpont: 11:00-12:00

Ismertető:

Bemutatjuk hogyan színesítjük az ELTE IK mindennapi életét és oktatását az AR (Augmented Reality, azaz kiterjesztett valóság) lehetőségeivel és bemutatjuk, hogyan tudnak az iskolákban is a tanárok a gyerekekkel együtt hasonló segédeszközöket készíteni az élményszerű tanulás előidézésére. Lesz szó az AR kódok és a hozzájuk csatolható médiaelemek létrehozásáról és olvasásáról, valamint a 3D-s objektumok "kézzel fogható" megismeréséről.

Kinectes Játszóház

Oktató:

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, Lovarda

Időpont: 11:00-12:00

Ismertető:

Próbáld ki milyen a "Kinect érzés", hogy IK-s hallgatóként magad is fejlessz ilyen játékokat!

QR kódok az oktatásban

Oktató: Viniczai Zsófia

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, PC9

Időpont: 12:00-14:00

Ismertető:

Bemutatjuk hogyan színesítjük az ELTE IK mindennapi életét és oktatását a QR (Quick Response - 2D kódok) lehetőségeivel és bemutatjuk, hogyan tudnak az iskolákban is a tanárok hasonló segédeszközöket használni, bevetni az élményszerű tanulás előidézésére. Lesz szó a QR kódok létrehozásáról és olvasásáról, valamint az értelmes felhasználásukról.
Az előadás után a folyosókon lévő QR kódokat ki is próbálhatják.

Számítógépes alapismeretek

Oktató: Dr. Istenes Zoltán (istenes@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, Bolyai előadó (0.821)

Időpont: 12:00-13:00

Ismertető:

Túl a PC-n...
Mindennapi munkáink során leggyakrabban egyszerű személyi számítógépekkel (PC-kel) dolgozunk. Mit tehetünk, ha egy egyszerű PC-nél "többre" van szükségünk, (és mi lehet a "több")?
Az előadás során arra keressük a választ, hogy melyek egy PC teljesítményének határai, hogyan lehet ezeket a határokat túllépni, milyen lehetőségeink vannak felhő (cloud) számítások vagy nagyobb (mainframe), gyorsabb (szuperszámítógépek) gépek használatával.

Programozás

Oktató: Dr. Gregorics Tibor (gt@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, Bolyai előadó (0.821)

Időpont: 13:00 -14:00

Egy egyszerű feladat megoldásának tervezése és C++ nyelvű megvalósítása. Az előadás célja, hogy megmutassa, milyen módszerek mentén készítik hallgatóink programjaikat az első év programozást tanító tantárgyainak keretében. Az előadáson egy egyszerű problémának programozási feladatként történő megoldásán keresztül mutatjuk be a program készítés fázisait az elemzéstől a tervezésen és megvalósításon keresztül a tesztelésig. Az előadás során megismerkedhetünk a C++ nyelv néhány elemével is.

Óralátogatások

Az órák helyszíni regisztrációval, korlátozott számban látogathatók.

Analízis (gyakorlat)

Oktató: Dr. Csörgő István (csorgoi@numanal.inf.elte.hu)

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C. 1.820 (Hajós György terem)

Időpont: 8:15 - 9:45

Létszám: max. 15 fő

A gyakorlat első részében függvényeket deriválunk, és síkgörbék érintőit keressük. A második részben a függvény növekedéséről-csökkenéséről lesz szó, valamint egy-két szöveges szélsőértékfeladatot is megoldunk.

Webfejlesztés I. (gyakorlat)

Oktató: Pluhár Zsuzsa (pluharzs@ludens.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 2. PC3 (2.202)

Időpont: 11:00 -13:30

Létszám: max. 10 fő

A Web-fejlesztés I. kurzus a 2006/2007-es tanév első szemeszterében indult el, kiváltva több, korábban speciális kollégiumként elindított tárgyat.

A kurzus a Modellező informatikus (A), Szoftverfejlesztő informatikus (B) és Szoftveralkalmazó informatikus (C) szakirányt választó hallgatóknak kötelezően választható, míg a Tanári (T) szakirányosok számára kötelezően elvégzendő kurzus.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a weblapkészítés technológiájával, a HTML és XHTML nyelvvel, a Stíluslapok (CSS) használatával, és a főbb ergonómiai és akadálymentesítési elvekkel. A kliens- és szerveroldali programozás a tárgy második részében (Web-fejlesztés II. kurzus) kerül előtérbe.

A kurzus weblapja: http://webfejlesztes.inf.elte.hu/

Az adott gyakorlaton a beadandó feladatok elkészítéséhez konzultációra és a html5 alapjaira fókuszálunk.

Algoritmusok és adatszerkezetek (gyakorlat)

Oktató: Dr. Ásványi Tibor (asvanyi@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 3.306

Időpont: 12:15-13:45

Létszám: max. 5 fő

Ismertető:

Programozási nyelvek a közoktatásban II.

Oktatók: Dr. Illés Zoltán (zoltan.illes@elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, MS labor (2.124)

Időpont: 14:00 - 15:00

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a C# programozási nyelvvel, melynek népszerűsége manapság töretlenül nő. Nem véletlenül, hiszen adott az a lehetőség, hogy ugyanazt a nyelvet használva különböző platformokra is készíthessünk alkalmazásokat. A bemutató órán azt nézzük meg, hogy a C# nyelvet és környezetet felhasználva hogy tudunk platformot váltani, egy webes környezetből, a mobil környezetbe (Windows Phone 7). Az előadást színesíti néhány, már korábban elkészített alkalmazás bemutatása.

Standok

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/A. , Északi tömb, Gömb aula

Időpont: 9:00 – 14:00

Légifényképező robotrepülőgép nyílt forráskódú alapokon

Napjaink térképészetében fontos szerepet töltenek be a minél részletesebb felbontású képek (részletesebb felületmodellek, gyorsabb adatnyerési lehetőség). A kutatás elsődleges célja egy olyan platform létrehozása volt, mely a lehető legkisebb költség ráfordítással üzemeltethető és segítségével adott célterületről rugalmasan és könnyen tudunk légifelvételeket készíteni.

Hogy megfeleljünk a fenti elvárásoknak a repülőgép szerkezeti kialakításánál egy már meglévő modellrepülőgépet vettünk alapul, melyet alkalmassá tettünk egy fényképezőgép hordozására. A repülőgépet stabilizáló és irányító szoftver nyílt forrásokból származik, mely szabadon letölthető és módosítható, illetve paraméterezhető a saját igényeinknek megfelelően.

Standunkon bemutatjuk a robotrepülőgépet és a rendszer elemeit, működésüket, illetve az eddigi repülések során nyert légifelvételeinkből pár mintapéldát.

Kapcsolat: Mészáros János (messer@map.elte.hu)

Médiainformatika kutatásfejlesztés>

Hallgatói játékprogramok bemutatása és kipróbálása, kutatási projektek prezentálása és kipróbálása.

Az ELTE IK hallgatói különböző órákon látványos, érdekes számítógépes programokat készítenek: játékos fejlesztőeszközöket óvodásoknak, kisiskolásoknak és sérült gyermekeknek, ügyességi és logikai játékprogramokat minden korosztálynak. Az elmúlt években készült programok közül a legjobbakat most bárki kipróbálhatja akár számítógépen, akár interaktív táblán. Kérdezhet a programok készítéséről, működéséről.

Kapcsolat: Dr. Turcsányi-Szabó Márta (tszmarta@inf.elte.hu ), Pluhár Zsuzsa (pluharzs@inf.elte.hu )

Ki mit tud

Ezen a standon megtudhatjátok, milyen programokat kell a hallgatóknak tanulmányaik során készíteniük az egyes programozási tárgyakból. Terítékre kerülnek grafikus felületű alkalmazások, mesterséges intelligenciát használó programok, illetve 3 dimenziós grafikai bemutatók (DirectX, XNA). A programok bemutatása mellett beletekintünk a programok forrásába is, így megláthatjátok, mennyi tervezés és kódolás szükséges egy-egy program elkészítéséhez.

Kapcsolat: Lengyel Zsolt (lengyel@caesar.elte.hu ), Szendrei Rudolf (swap@elte.hu )

Erlang projekt stand

Minden szoftver fejlesztése során eljön az a pillanat, amikor fontossá válik a forráskód karbantartása, esetleges további fejlesztéshez való átszervezése. Az ehhez szükséges változtatásokat gyakran kézzel végzik a programozók, ami rengeteg hibalehetőséget hordoz magában. A szükséges transzformációk végrehajtásának legbiztonságosabb módszere a refaktoráló szoftverek használata. A refaktorálás (kód-újrastruktúrálás) a forráskód belső szerkezetének különböző módosításait jelenti a program jelentésének, viselkedésének a megtartásával. A RefactorErl projekt Erlang programokhoz készít refaktoráló eszközt. Az Erlang egy dinamikusan típusos funkcionális programozási nyelv, melyet az Ericsson alkotott meg nagy hibatűrő, konkurens, elosztott valós idejű alkalmazások fejlesztésére, mint a telekommunikációs szoftvereik. A 90-es években kikerült az Ericsson falai közül, és azóta töretlenül teret hódít magának a világban, de már nemcsak a telekommunikációs (T-Mobile, Motorola) körökben, hanem például a pénzügyi vagy éppen Web alkalmazások (Yahoo! bookmark, Facebook chat service) körében is.

A nyelv dinamikus volta komoly feladat elé állította a projekt résztvevőit. Az oktatók és doktoranduszok munkáján kívül a projekt eredményességéhez a BsC-s és MsC-s hallgatók nagy számú jelenléte és aktív tevékenysége is nagyban hozzájárul. A projekt eredményességét tükrözi, hogy

- az iparban alkalmazható szoftvert készít és évről évre sikeresen teljesíti a kitűzött feladatait

- több szakdolgozat, diplomamunka és TDK dolgozat született a projekt részfeladataiból

- nemzetközi publikációkban jelennek meg az eredményeink.

A RefactorErl projekt ipari partner, az Ericsson Magyarország, megbízásából és támogatásával működik az egyetemen. Nemzetközi kapcsolataink révén a hallgatóink külföldön is tapasztalatot szerezhetnek az Erlang nyelvről a University of Kent, illetve a University of Scheffield egyetemen, Angliában.

További információ: https://plc.inf.elte.hu/erlang/

Kapcsolat: Tóth Melinda (toth_m@inf.elte.hu )

C++ Model projekt

Amikor egy új programozó csatlakozik egy fejlesztő csapathoz, elég gyakori eset, hogy egy meglévő programmodult kell továbbfejlesztenie. Ez a modul akár több tízezer sor kódból is állhat. Mind a programozó, mind a munkáltató érdeke az, hogy a programozó minél hamarabb kiismerje magát ebben a forráskódban és meg tudja kezdeni benne a fejlesztést. A C++ model projekt célja, egy olyan eszköz fejlesztése, amely képes ipari méretű C++ projektek elemzésére, és olyan információk kigyűjtésére, amelyek segítségével könnyebben megérthetünk bonyolult, nagy kódokat. Programunk a kigyűjtött információkat, különböző nézetekben jeleníti meg: pl. UML nézet, a C++ projekt szintakszis fájának 3D-s nézete stb.

A C++ model projekt egy új projekt, még csak fél éve fut, de már hasznos eredményeket értünk el. A projekten az egyetem oktatói és doktoranduszai mellett számos BSc és MSc hallgató is dolgozik, akik amellett, hogy projektmunkában való szakmai gyakorlatot szereznek, szakdolgozatot, tudományos diákköri dolgozatot illetve diplomamunkát is írhatnak a témában.

Kapcsolat: Szügyi Zalán (lupin@ludens.elte.hu ), Tóth Melinda (toth_m@inf.elte.hu )

Robotika

Mai világunkban robotok vesznek körül minket. Sokfélék. Hogyan épülnek fel? Hogyan is működnek? Bemutatjuk, hogyan lehet egyszerű elemekből robotokat építeni, a különféle motorok és érzékelők működését és azok felhasználását, majd a robotok életre keltését a robot viselkedéséért felelős vezérlő program elkészítésével. A látogatók megismerkedhetnek különféle mobil, infravörös jelek vagy ultrahang segítségével navigáló robotokkal.

Kapcsolat: Dr. Istenes Zoltán (istenes@inf.elte.hu )

Feldspar projekt stand

Új programozási nyelv digitális jelfeldolgozáshoz

A digitális jelfeldolgozás különféle jelsorozatok (pl. kép, hang stb.) számítógépes feldolgozását jelenti. Amikor például telefonálunk, a hangunkat egy sor digitális jelfeldolgozó algoritmus (pl. kódolás, dekódolás, zajszűrés stb.) alakítja, amíg megérkezik a partner telefonjára. A digitális jelfeldolgozásnak tehát nagyon fontos szerepe van a távközléssel foglalkozó cégek számára. A telefonos példából az is kiderül, hogy ezeknek a programoknak elég gyorsnak kell lenniük ahhoz, hogy a gyakorlatban használhatók legyenek (azaz ne okozzanak nagy késéseket telefonbeszélgetés közben). Az ipari alkalmazásokban ezért speciális processzorokat és alacsonyszintű programozási nyelveket használnak, amelyek gyakran speciális utasításokat tartalmaznak. Ezek a programok elég nehezen átláthatóak, és egy új processzor megjelenésekor ráadásul újra kell írni őket. A projektünk feladata egy olyan új programozási nyelv tervezése, amelyben kényelmesen és átláthatóan, a konkrét processzoroktól függetlenül lehet megírni a digitális jelfeldolgozó algoritmusokat. Ezeket a programokat pedig egy fordítóprogram segítségével, automatikusan kell átalakítanunk olyan hatékony, C nyelvű programokká, amiket ma még kézzel írnak a programozók. A feladattal az Ericsson bízta meg az ELTE és a göteborgi Chalmers Egyetem kutatócsoportjait. A munka 2009. január óta tart, a legutóbbi publikus verziót 2011. márciusban adtuk ki. A programjaink szabadon használhatóak és nyílt forráskódúak.

Kapcsolat: Dévai Gergely (deva@elte.hu ), Leskó Dániel (lesda@inf.elte.hu )

ODF formátumú dokumentumok kezelése mobiltelefonokon

Kapcsolat: Lengyel Zsolt (lengyel@inf.elte.hu), Domoszlai László (dlacko@gmail.com)

Oktatójáték emocionális és kognitív jellemzéshez

Oktatójáték gyermekek számára emócionális és kognitív jellemzéshez, induktív logikai tudás fejlesztéséhez. Az eredmények megfelelő mennyiségű összegyűjtött adatmennyiség után tananyagajánlásra lesznek alkalmasak.

Kapcsolat: Dr. Lőrincz András (lorincz@inf.elte.hu), Palotai Zsolt (zsolt.palotai@colleyeder.com), Dudás András (dna@caesar.elte.hu)

Videokonferencia

Azok , akik nem tudnak részt venni a nyílt napon, az interneten keresztül online kísérhetik figyelemmel az eseményeket. http://online.inf.elte.hu/

Kapcsolat: Sándor Antal (maci@inf.elte.hu)

Hallgatói Önkormányzat

Támogatónk:

2017.10.20.