ELTE IK Nyílt Nap - 2011. január 26.

Informatikai Kar Nyílt Napja

Időpont: 2011. január 26. (szerda), 10 óra

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Déli épület, Kitaibel Pál előadó terem

A nyílt nap keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az Informatikai Karon folyó képzésekkel, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókkal. A vendégek a kiállító standoknál érdeklődhetnek a karon induló szakokról, közvetlenül feltehetik kérdéseiket az érintett oktatóknak, hallgatóknak. A Felvételi Iroda standjánál az iroda munkatársai válaszolnak az egyedi kérdésekre. A Hallgatói Önkormányzat Képviselői bemutatják a kari diákélet sokszínűségét (közélet, sport, TDK, hallgatói juttatások).

Az érdeklődők a nyílt nap keretében óralátogatásokon vehetnek részt.

Program | Bemutató órák | Standok

Program

9:00 – 10:00: Regisztráció

10:00 – 11:00: Megnyitó – a vendégeket köszönti Dr. Kozma László dékán

A programtervező informatikus BSc és a programtervező informatikus MSc bemutatása – előadó Dr. Gergó Lajos oktatási dékánhelyettes

Kutatás, fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok az Informatikai Karon - előadó Dr. Kozsik Tamás tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese

Buzgán Attila, az IK HÖK elnökének köszöntője

A 2010/2011. tanévre jelentkezők felvételi sajátosságai az ELTE Informatikai Karon

A Kancellar.hu által meghirdetett hackerverseny eredményhirdetése

11:00 – 15:00: Óralátogatások az Informatikai Karon

Ezen a napon a Kar oktatói, hallgatói kifejezetten az idelátogató diákok számára készített bemutatóórákon adnak ízelítőt a Karon folyó képzésről.

Kiállító standok – Szemelvények, bemutatók az Informatikai Karon folyó képzésekről, kutatásokról és a hallgatói munkákból

Bemutató órák

A bemutató órákra a regisztrációs asztalnál lehet jelentkezni!

Médiainformatika kutatásfejlesztés

Oktatók: Dr. Turcsányi-Szabó Márta (tszmarta@inf.elte.hu ), Pluhár Zsuzsa (pluharzs@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, PC9-es labor

Időpont: 11:00-12:00

Ismertető: BSc, MSc és PhD hallgatók bemutatják médiainformatika kutatásfejlesztési projektjeik eredményeit virtuális világok, QR és AR kódok oktatási alkalmazásai területén. Mi is az a QR meg AR kód? – Most megtudhatod!

Robotika

Oktató: Dr. Istenes Zoltán (istenes@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, MI labor (2.512)

Időpont: 11:00-12:00

Létszám: max. 20 fő

Ismertető: Mai világunkban robotok vesznek körül minket. Sokfélék. Hogyan épülnek fel? Hogyan is működnek? Hogyan lehet őket programozni? Milyen algoritmusokat használnak? Bemutatjuk, hogyan lehet egyszerű elemekből robotokat építeni, a különféle motorok és érzékelők működését és azok felhasználását, majd a robotok életre keltését a robot viselkedéséért felelős vezérlő program elkészítését különböző algoritmusokkal.

Programozás

Oktató: Dr. Gregorics Tibor (gt@inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 2.712

Időpont: 12:00-13:00

Ismertető: egy egyszerű feladat megoldásának tervezése és C++ nyelvű megvalósítása.

Alkalmazások fejlesztése

Oktató: Giachetta Roberto (groberto@inf.elte.hu)

Időpont: 13:00 -14:00

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 2.712

Beharangozó:
Az "alkalmazások fejlesztése" kurzusok olyan tárgyak a Programtervező Informatikus BSc és MSc képzésben, amelynek célja a programozási ismeretek gyakorlati elsajátítása egyszerűbb alkalmazások készítésével. E kurzusok betekintést biztosítanak a szakma különböző területeibe, úgymint objektumorientáltság, algoritmusok és adatszerkezetek, hálózati technológiák, grafikus felület, adatbázis-kezelés, webes és mobil platformok. Ehhez olyan technológiákat alkalmazunk, mint C++, Qt, C#, ASP.NET, Silverlight, Java, stb. A bemutató előadás ezen kurzusok anyagából szemezget és mutat olyan példaprogramokat, amelyeket a hallgatók is készítenek tanulmányaik során.

Szélsőérték-feladatok elemi módszerei

Oktató: Dr. Csörgő István (csorgoi@ludens.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, Kárteszi Ferenc terem (0-220)

Időpont: 14:00 - 15:00

Ismertető: Az órán olyan szöveges feladatokat oldunk meg, amelyek függvények legkisebb ill. legnagyobb értékének megkeresésére vezetnek. Ezek az ún. szélsőérték-feladatok. E feladatokat a középiskolás ismeretekre alapozva tárgyaljuk. Ha marad idő, a végén röviden utalunk a differenciálszámítással való megoldásra is, ennek részletesebb kifejtésére majd az egyetemi tanulmányok alatt kerül sor.

Célszerű, ha a résztvevők előre átgondolják a függvényekről, a számtani és mértani középről, valamint a koordináta-geometriában tanultakat.

Funkcionális programozás

Oktató: Diviánszky Péter (divip@aszt.inf.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 2.502

Időpont: 12:00-13:00

Ismertető: A funkcionális programozás során az imperatív programozási nyelvektől eltérően tiszta függvényekből építjük fel a programot. Az órán látványos példákon bemutatjuk hogy hogyan lehetséges tiszta függvényekkel ábrákat, animációkat és interaktív programokat készíteni.

Kartográfiai vizualizáció

Oktató: Dr. Török Zsolt (zoltorok@ludens.elte.hu )

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C, 2.502

Időpont: 13:00-14:00

Ismertető: A kartográfiai vizualizáció a tudományos vizualizáció egyik legrégebbi módszere, amelynek módszerei évszázadokkal ezelőtt kialakultak. Az előadás röviden áttekinti fejlődésének kettős vonalát, azaz a megjelenítési módszerek és a vizuális gondolkodás összefüggéseit. A kartográfiai módszerek ugrásszerű fejlődését a számítógépes környezet adta lehetőségek hozták, azonban az értelmezés továbbra is a felhasználó feladata. Az előadás a humán kognitív képességek figyelembe vételével történő grafikus információábrázolás alapelveit ismerteti, és végül a résztvevők közösen egy konkrét térképtervezési feladatot oldanak meg

Standok

Helyszín: Pázmány Péter sétány 1/C. , Déli tömb, Nyugati bejárat

Időpont: 9:00 – 14:00

Médiainformatika kutatásfejlesztés

QR és AR kódok érdekes alkalmazásai. QR Kihívás verseny – érdemes feliratkozni!:

- Ha van okos telefonod, akkor feliratkozás után magad is belevághatsz a versenybe.

- Ha nincs, akkor bemutatjuk saját mobillal, hogyan működik.

Kapcsolat: Dr. Turcsányi-Szabó Márta (tszmarta@inf.elte.hu ), Pluhár Zsuzsanna (pluharzs@inf.elte.hu )

Ki mit tud


Ezen a standon megtudhatjátok, milyen programokat kell a hallgatóknak tanulmányaik során készíteniük az egyes programozási tárgyakból. Terítékre kerülnek grafikus felületű alkalmazások, mesterséges intelligenciát használó programok, illetve 3 dimenziós grafikai bemutatók (DirectX, XNA). A programok bemutatása mellett beletekintünk a programok forrásába is, így megláthatjátok, mennyi tervezés és kódolás szükséges egy-egy program elkészítéséhez.

Kapcsolat: Lengyel Zsolt (lengyel@caesar.elte.hu ), Szendrei Rudolf (swap@elte.hu )

Erlang projekt stand

Minden szoftver fejlesztése során eljön az a pillanat, amikor fontossá válik a forráskód karbantartása, esetleges további fejlesztéshez való átszervezése. Az ehhez szükséges változtatásokat gyakran kézzel végzik a programozók, ami rengeteg hibalehetőséget hordoz magában. A szükséges transzformációk végrehajtásának legbiztonságosabb módszere a refaktoráló szoftverek használata. A refaktorálás (kód-újrastruktúrálás) a forráskód belső szerkezetének különböző módosításait jelenti a program jelentésének, viselkedésének a megtartásával. A RefactorErl projekt Erlang programokhoz készít refaktoráló eszközt. Az Erlang egy dinamikusan típusos funkcionális programozási nyelv, melyet az Ericsson alkotott meg nagy hibatűrő, konkurens, elosztott valós idejű alkalmazások fejlesztésére, mint a telekommunikációs szoftvereik. A 90-es években kikerült az Ericsson falai közül, és azóta töretlenül teret hódít magának a világban, de már nemcsak a telekommunikációs (T-Mobile, Motorola) körökben, hanem például a pénzügyi vagy éppen Web alkalmazások (Yahoo! bookmark, Facebook chat service) körében is.

A nyelv dinamikus volta komoly feladat elé állította a projekt résztvevőit. Az oktatók és doktoranduszok munkáján kívül a projekt eredményességéhez a BsC-s és MsC-s hallgatók nagy számú jelenléte és aktív tevékenysége is nagyban hozzájárul. A projekt eredményességét tükrözi, hogy

- az iparban alkalmazható szoftvert készít és évről évre sikeresen teljesíti a kitűzött feladatait

- több szakdolgozat, diplomamunka és TDK dolgozat született a projekt részfeladataiból

- nemzetközi publikációkban jelennek meg az eredményeink.

A RefactorErl projekt ipari partner, az Ericsson Magyarország, megbízásából és támogatásával működik az egyetemen. Nemzetközi kapcsolataink révén a hallgatóink külföldön is tapasztalatot szerezhetnek az Erlang nyelvről a University of Kent, illetve a University of Scheffield egyetemen, Angliában.

További információ: https://plc.inf.elte.hu/erlang/

Kapcsolat: Tóth Melinda (toth_m@inf.elte.hu )

2017.10.20.