Az ELTE informatikusai a legkiválóbbak között

2019.11.29.
Az ELTE informatikusai a legkiválóbbak között
Több évtizedes hagyományának megfelelően a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) idén is kitüntetésben részesítette az informatika szakma kiválóságait, köztük az ELTE Informatikai Kar három oktatóját is. A díjakat 2019. november 27-én, a Neumann szakkonferencián adták át.

A számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén elért kimagasló eredményeiért Kalmár-díjat kapott egyedüli díjazottként Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja, a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék és az ELTE Ericsson Szoftvertechnológiai Laboratórium vezetője. Horváth Zoltán a Babeș-Bolyai Tudományegyetem díszdoktora, az EIT Digital Magyar Csomópont Stratégiai Bizottságának elnöke, az EIT Digital Felügyelő Bizottságának tagja. Fő kutatási területe a funkcionális és elosztott programozás. Kutatásai során többek között foglalkozott a funkcionális mobil kód szemantikai tulajdonságainak vizsgálatával, grid számításokkal, alkalmazásiterület-specifikus programozási nyelvek tervezésével, statikus programelemzési módszerek kidolgozásával, új generációs mobilhálózatok programozásának kérdéseivel. Az általa vezetett projektek eredményeire számos, iparban is sikeresen alkalmazott technológia épül.

Kemény János-díjjal 2001 óta azokat a 35 éven aluli fiatalokat ismerik el, akik az informatikához kötődő ígéretes tudományos eredményeket értek el, vagy figyelemreméltó informatikai alkotások létrehozói, illetve létrejöttének közreműködői. Idén a díjat Kaposi Ambrus, az ELTE Informatikai Kar adjunktusa vehette át. Az ELTE kutatója orvosi statisztika területén a Semmelweis Egyetemen, típuselméletből a nottinghami egyetemen szerzett doktori fokozatot. Kutatásaiban a típuselmélet segítségével keres megoldást alapvető szoftvertechnológiai és matematikai problémákra, célja a típuselmélet metaelméletének kidolgozása a típuselmélet mint metanyelv használatával.

Az idei egyik Életműdíjat Benczúr András, az ELTE Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszék professor emeritusa, az MTA doktora kapta több évtizedes szakmai tevékenységének, kiváló eredményeinek és az NJSZT-ért végzett munkájának elismeréseképpen. Benczúr András fő kutatási területe a korszerű adatbázis-rendszerek és információs rendszerek technológiája és tudományos kérdései. Saját, matematikai indíttatású modelljei az algoritmusos információelmélet apparátusáig nyúlnak vissza, doktoranduszaival elsősorban a konkrét adatbázis-technológiák területén értek el eredményeket.

Az NJSZT a Tarján emlékéremmel 1987 óta azok tevékenységét ismeri el, akik az informatika oktatásában, az informatikához köthető tehetséggondozásban vagy az informatikai ismeretek széleskörű elterjesztése terén értek el kiemelkedő eredményeket. A három díjazottból ketten az ELTE-n végeztek informatikatanárként: Szalai F. Ágnes a Budapesti Veres Péter Gimnáziumban, Herczeg Katalin a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában oktat.

Szelezsán Jánost 85. születésnapján köszöntötte a Neumann Társaság, aki szintén oktatott az ELTE Informatikai Karon, ő írta az első programot Magyarországon.