ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék

ELTE Informatikai Kar
Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
(II.emelet. Titkárság: 2.424-es szoba)
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2222, Fax: 381-2140
E-mail: elteik_mot@inf.elte.hu

Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Kutatási területek
Szervezeti felépítés
Magunkról
Kapcsolatok
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Tantervek, órarendek, tematikák
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Biológus szak
Felsőfokú szakképzés
Matematika BSC szak
Minor informatika
Osztatlan tanárképzés
Pedagógiai képzés
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
PTI BSc
PTI MSc
PTM MSc
Tanári mesterszak
Jegyzetek
Kutatási területek
Publikációs jegyzék
Kutatási témák
Szakdolgozati témák
Elkészült szakdolgozatok
PhD dolgozatok
Projektjeink
RAD Studio Labor
Közoktatási informatika története
Szervezeti felépítés
Média Informatika és Technológia Csoport
Oktatásinformatikai csoport
Magunkról
Tagok
Elérhetőség
Fogadóórák
Hírek
Történet
Kapcsolatok
Történeti áttekintés

Az ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékén 1979 decemberében jelentek meg az első személyi számítógépek, a svéd gyártású ABC80-as gépek. A csoport elődje ekkor a tanszéken belül Kőhegyi János vezetésével önálló csoportként működött, többféle oktatási-kutatási-fejlesztési tevékenységgel foglalkozott.

E számítógépek megjelenése tette lehetővé, hogy a TTK tanárszakjain alapvető változáson essen át az informatikai alapképzés: 1981-től kezdve több szakon számítógép laborba kerültek az informatikai órák. Ebben fontos szerepet játszott a már régóta tanárképzéssel foglalkozó Hack Frigyes és Körmendi Sándor. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen budapesti matematika-fizika szakos tanárok számítástechnikai továbbképzését. Ebben sokat tett Bán Péter, Harmathy Zoltán, Kőhegyi János, valamint a csoport jelenlegi legtapasztaltabb köre: Helfenbein Henrik, Nedeczky Veronika, Pap Gáborné, Szlávi Péter és Zsakó László.

E kétféle oktatásból született meg 1983-ban, az országban először, a számítástechnika tanárszak, harmadik szakként. 1984-ben nálunk indult először esti, 1985-ben pedig (Debrecen után másodikként) levelező tagozaton. Újabb előrelépést jelentett, amikor 1991-ben elkezdődött főszakként az informatika tanárképzés.

Magyarországon több kezdeti próbálkozás után 1985-ben szervezte meg az első országos középiskolai programozási versenyt Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny néven a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A versenybizottság zömét az ELTE és a BME oktatói, hallgatói adták. A közép- és általános iskolás versenyek, a nemzetközi informatikai diákolimpiák szervezése, valamint a tehetséggondozás azóta is a csoport kiemelt feladata.

Az MTA KFKI-ban működő hátrányos helyzetű emberek segítését kutató munkacsoporttal együttműködve az 1980-as évek elejétől Helfenbein Henrik vezetésével kialakítottunk egy szaklaboratóriumot, ahol a beszélő gépeken kívül scanner, karakterfelismero program és Braille-nyomtató segíti a vakok és gyengén látók munkáját. A labor segítségével a mai napig közel tíz vak diák végzett. 2004-ben Helfenbein Henrik az IK sérültekkel foglalkozó koordinátora lett.

Az 1991-es év egy újabb fontos dátum a csoport életében: ekkor hozta létre az ELTE, a JATE és a KLTE több oktatója azt az alapítványt, amely az informatika tanárok INFO ÉRA, illetve INFO SAVARIA konferenciáit szervezi. Azóta e két konferencia a legnagyobb tanári konferenciává nőtt: évente mintegy 700 fő vesz részt rajta, s szervezői jelentős részét adják a csoport oktatói, hallgatói.

Az Informatika Szakmódszertani Csoport (ISZCS) oktatói a 90-es évektől fontos szerepet játszanak a hazai informatikai közéletben, többen vezető tisztséget töltenek be a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban, valamint az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületében.

A csoport a Numerikus és Gépi Matematika Tanszék kettéválása után az Általános Számítástudományi Tanszékre került, majd az oktatási és kutatási feladatok megnövekedtével 1996-ban, az akkori tanszékvezető, Varga László támogatásával, megérett az idő az önálló, tanszéki jogú Informatika Szakmódszertani Csoport létrehozására. A csoportot megalakulása óta Zsakó László vezeti.

A csoport oktatói a 90-es évek közepétől rendszeresen és jelentős súllyal vettek részt a közoktatást érintő tervek, képzési rendszerek és vizsgák megalkotásában, pl.: Nemzeti Alaptanterv, Informatika Kerettanterv, Informatika érettségi, az Országos Képzési Jegyzék informatikai szakmái, az ECDL vizsgarendszere, a Sulinet Digitális Tudásbázisa.

1997-ben Turcsányiné Szabó Márta vezetésével a csoporton belül megalakult a TeaM (Teaching with Multimedia) Labor, amely a multimédia oktatási környezetek kutatásával, fejlesztésével, értékelésével és népszerűsítésével foglalkozik.

1998-ban a csoport új képzési fajtát vezetett be: a felsőfokú rendszerinformatikus (rendszergazda) képzést, majd 2000-től kezdődően a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzést.

A Microsoft Magyarországgal több évre visszanyúló kapcsolatot ápolunk. Az MSDN előfizetés biztosításával a kar oktatói, hallgatói ingyenesen használhatják a Microsoft programokat. A szakképzési alapból anyagi forrást biztosítottak egy PC labor létrehozásához.

A tanártovábbképzés keretében a csoport részt vesz az idén induló, az OM és a PTMIK szervezésében lebonyolításra kerülő továbbképzésekben.

Céges kapcsolatok: IBM, Apple Magyarországi Képviselete Hungarian Data Systems Kft.

1999-ben a TTK Informatikai Tanszékcsoportján belül elsőként Abonyi-Tóth Andor indított távoktatási órát informatika és programozó matematikus szakos hallgatók számára.

2002-ben a csoport szervezésében, több más tanszék közreműködésével, elindult programtervező matematikus szakon a multimédia sáv, amely azonnal az egyik legnépszerűbb sávvá vált a hallgatók körében.

2002-ben a csoport oktatói (elsősorban Szabadhegyi Csaba) és a csoporthoz kötődő hallgatók szervezésében alakult meg az első önálló informatika tanár szakos hallgatói szervezet, az IKON kör.

A csoporthoz kötődő informatika tanárszakon az elmúlt 20 évben több mint 1800 informatika tanár végzett, s az elmúlt években megjelentek az első informatika szakmódszertannal foglalkozó PhD hallgatók.

A Média- és Oktatásinformatika Tanszék megalakulása

  A Média- és Oktatásinformatika Tanszék alapvetően az Informatikai Szakmódszertani Csoportra épül, átveszi annak technológiával és fejlesztéssel kapcsolatos oktatási és kutatási feladatkörét.

A Tanszék kialakítását az Informatikai Kar megalakulása, a Csoporti profilok pontos kialakítása indokolta. Ugyanezt támasztja alá a kétszintű képzésre áttérés, a tanárképzés és a szakmai képzés összevonása.  

A tanszéken belül két csoport jött létre:

  • Média Informatika és Technológia Csoport
  • Oktatásinformatikai csoport