ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék

ELTE Informatikai Kar
Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
(II.emelet. Titkárság: 2.424-es szoba)
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2222, Fax: 381-2140
E-mail: elteik_mot@inf.elte.hu

Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Kutatási területek
Szervezeti felépítés
Magunkról
Kapcsolatok
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Tantervek, órarendek, tematikák
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Biológus szak
Felsőfokú szakképzés
Matematika BSC szak
Minor informatika
Osztatlan tanárképzés
Pedagógiai képzés
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
PTI BSc
PTI MSc
PTM MSc
Tanári mesterszak
Jegyzetek
Kutatási területek
Publikációs jegyzék
Kutatási témák
Szakdolgozati témák
Elkészült szakdolgozatok
PhD dolgozatok
Projektjeink
RAD Studio Labor
Közoktatási informatika története
Szervezeti felépítés
Média Informatika és Technológia Csoport
Oktatásinformatikai csoport
Magunkról
Tagok
Elérhetőség
Fogadóórák
Hírek
Történet
Kapcsolatok
Kutatási területek

Természetszerűleg az oktatással kapcsolatos tárgyak/témák haladását szolgáló területek kutatása és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása a célkitűzés. Ezen belül különösen a következő területek kutatására kell lehetőséget teremteni:

Technológia Segített Tanulás potenciálisan új eszközeinek vizsgálata alkalmazhatóság és hatás szempontjából, valamint segítségükkel hatékony tanulási környezetek fejlesztése, amelyben a csoport tagjai eddig is meghatározó fejlesztéseket végeztek az egyetemi, a közoktatás és az egyéni tanulás területén, mind hazai, mind pedig nemzetközi terepen.

Kutatás

Kiemelt szerepet kell szentelni a mobil és a mindenütt jelenlévő technológiáknak, mivel azok szerves részét képezik a mindennapi életünknek és így „kézenfekvő” azok alkalmazása az egész életen átívelő tanulási folyamatban. Ezek kutatását hazai cégek együttműködésén keresztül és a nemzetközi szintű Kaleidoscope NoE hálózat kapcsolatainak kiaknázásával tervezzük elősegíteni.

A tanulás kognitív és pszichológiai tényezői állandó és megújuló vizsgálatot igényelnek a tanulási módszerek kialakítása érdekében, mivel a motiváció és komplex belső emberi tényezők, készségek és képességek határozzák meg az eszközök spontán adaptálható használatát, illetve azok hatékonyságát. Itt az ellenőrző, reflektív, és meta-kognitív képességek kialakítására szolgáló kritériumorientált, nyomkövető és útvonaljavasló adaptív rendszerek, valamint a konstruktivista (tudást és összefüggéseket modellező) eszközök (szerzői rendszerek, gondolati térképek készítésére szolgáló eszközök) kutatásának kiemelt szerepe van. Ezen területek kutatása szoros együttműködést igényel az agykutatás különböző eredményeivel és értékelési módszereivel, ezért a már meglévő kutatási kapcsolatainkat (az INFO Humanica Alapítvány keretében) még szorosabbra fűzzük az Információ Rendszerek Csoport NIPG laborjával, az ELTE Pedagóiai és Pszichológiai Kar, valamint az MTA Fejlődés Pszichofiziológiai Csoportjával, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Csoport Képességkutató Csoportjával. A kutatások terepéül pedig eddigi intézményi kapcsolatainkat használjuk (óvodák, iskolák, fogyatékkal élők fejlesztésére szolgáló intézmények).

Az interakción alapuló média informatika területén legfontosabb feladat a webes alkalmazások, fejlesztések Csoporti műhely kialakítása. Ebben a legfontosabb az, hogy projektek segítségével szoros kapcsolatot alakítsunk ki külső, mind oktatási, kutatási és piaci szereplőkkel.

A feladattól függően szorosan együttműködünk a TTK Fizikai Intézetével, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézettel.

A multimédás web-adatbázis témában, különös tekintettel a félig strukturált adatbázisok elméletére, legfontosabb együttműködő partnerünk az ELTE IK Információs Rendszerek Csoport.

 

 Tartalomjegyzék