ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék

ELTE Informatikai Kar
Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
(II.emelet. Titkárság: 2.424-es szoba)
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2222, Fax: 381-2140
E-mail: elteik_mot@inf.elte.hu

Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Kutatási területek
Szervezeti felépítés
Magunkról
Kapcsolatok
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Tantervek, órarendek, tematikák
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Biológus szak
Felsőfokú szakképzés
Matematika BSC szak
Minor informatika
Osztatlan tanárképzés
Pedagógiai képzés
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
PTI BSc
PTI MSc
PTM MSc
Tanári mesterszak
Jegyzetek
Kutatási területek
Publikációs jegyzék
Kutatási témák
Szakdolgozati témák
Elkészült szakdolgozatok
PhD dolgozatok
Projektjeink
RAD Studio Labor
Közoktatási informatika története
Szervezeti felépítés
Média Informatika és Technológia Csoport
Oktatásinformatikai csoport
Magunkról
Tagok
Elérhetőség
Fogadóórák
Hírek
Történet
Kapcsolatok

Szakdolgozati témák

 Az alábbiakban a válaszható szakdolgozati témákat ismertetjük.

 

 Szakdolgozati témák

Rendezés mellékletek szerintA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
LeírásSzűrés
ChemSketch (ACDLabs) használata a kémiatanításbanA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Az ACD/Chemsketch egy freeware molekulamodellező program, amely jól használható a középiskolai kémiatanításban. A program a leggyakrabban használatos modelltípusokat képes megjeleníti. Kihasználja a számítógépi grafika adta lehetőségeket, amellyel a modellezendő objektumok könnyen elkészíthetőek. A ChemSketch a http://www.acdlabs.com címről tölthető le. A fejlesztés jelenleg a 12.0 változatnál tart, amely az oktatásban és a tudományban és az iparban egyaránt használható. Az oktatási célra használt ingyenes, de korlátozott program lényegében mindent tud, amire egy kémiatanárnak szüksége lehet a munkája során. A korlátozott lehetőségek elsősorban a kiegészítő funkcióknál jelennek meg. A legerősebb megszorítást a maximum 50 atomból összeállítható molekulaszerkezet készítés jelenti. A Chemsketch program a szerves vegyületek térszerkezetének modellezésén kívül több fontos kémiai ismeret bemutatására alkalmas és adatforrásnak használható. A digitálistáblák általános elterjedésével több formában is alkalmazhatóvá válik.
Siegler Gábor
Dokumentum nyelvének és kódolásának az automatikus felismeréseA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).

Létszám: 1 diák

Időtartam: 1-2 félév

Konzulens: Pataki Máté

Feladat: Egy olyan eszköz létrehozása, amely nagy pontossággal meg tudja állapítani szöveg nyelvét

és kódolását, valamint azt is, ha az adott szöveg értelmetlen, vagy sok hibát tartalmaz.

Elvárt funkciók, működés:

 - Egy tesztkollekció létrehozása, amely számos hibás és különleges kódolású szöveget tartalmaz

 - Kódolás és a nyelv felismerése kizárólag a dokumentum szövegének az ismeretében

 - Amennyiben a kódolás és a nyelv nem kompatibilis egy automatikus javítás (például kalapos

   magánhangzók cseréje hosszúra magyar nyelv esetében)

 - Felismerés megbízhatóságának becslése

Biztosítunk:

 - személyes konzultáció (Bp. 1111, Lágymányosi utca 11.)

 - folyamatos kapcsolattartás (telefon, skype, email)

 - a szerző(k) neve feltüntetésre kerül a szoftveren

 - megfelelő eredmény esetén részmunkaidős állás diákoknak, vagy teljes munkaidős végzés után

 

 

Pataki Máté (MTA Sztaki)
Melléklet
Enyhén értelmi fogyatékosok oktatásához demonstrációs, segédprogramok írása.A SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó­giai Főiskolai Karral való együttműködés keretében enyhén értelmi fogyatékosok oktatásához demonstrációs, segédprog­ramok írása. A feladat tehát egyrészről tisztán prog­ramozási természetű, másrészt azonban a pedagógiai vonzatok is lényeges szerepet kapnak. Elvárás a programokkal szemben: Legyenek · valamely tantárgyhoz kapcsolhatók (matematika, nyelvtan, komplex természetismeret…), · Windows környezetben futnak; · figyelembe veszik a megcélzott használói kör speciális igényeit. A szakdolgozó feladatai: · A programok specifikálása az oktató tanárokkal való megbeszélés alapján. · Megvalósítása valamilyen vizuális prog­ramozási nyelven. · A velük kapcsolatos várható oktatási előnyök kimutatása, majd · a tapasztalatokkal való összevetése, következtetések levonása. Megjegyzés: A szakdolgozó munkájával részt vesz egy kapcsolódó kutatásban is, amely révén –megfelelő színvonal esetén– egyben doktori kutatásának első lépéseit is megteheti.
Szlávi Péter
Flash animációk készítése a kémiatanításhozA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
• Kísérletek, szimulációk • Interaktív kísérletek • Technológia, gyártási folyamatok • Alkalmazások digitális táblához
Siegler Gábor
Kontextusfüggő helyesírás ellenőrző készítéseA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).

Létszám: 1-2 diák

Időtartam: 1-2 félév

Konzulens: Kornai András, Pataki Máté

Feladat: Már létező eszközök segítségével és újak létrehozásával egy a mostani szó-alapú helyesírás ellenőrzőknél

jobb, a szövegkörnyezetet is figyelembe vevő eszköz készítése. Az eredmény szabadon felhasználható lesz, így

mások is továbbfejleszthetik, és akár integrálásra is kerülhet más szabad szoftverekbe, mint például OpenOffice.

Elvárt funkciók, működés:

 - Bemeneti sima szövegben a hibás szavak észlelése és javítási javaslatok felajánlása

 - A javítási javaslatok sorrendje a valószínűségüknek megfelelő legyen

 - Egy szöveg automatikus javítása (első javaslat automatikus elfogadása)

 - Működés magyar és angol nyelven

 - Betanítás ember által írt szövegeken, valamint OCR által felismert, hibás szövegeken is

Biztosítunk:

 - személyes konzultáció (Bp. 1111, Lágymányosi utca 11.)

 - folyamatos kapcsolattartás (telefon, skype, email)

 - a szerző(k) neve feltüntetésre kerül a szoftveren

 - megfelelő eredmény esetén részmunkaidős állás diákoknak, vagy teljes munkaidős végzés után

 

Kornai András, Pataki Máté (MTA Sztaki)
KOPI Plágiumkereső integrálása szövegszerkesztőbeA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).

Létszám: 1-2 diák

Időtartam: 1 félév

Konzulens: Pataki Máté

Feladat: A KOPI Plágiumkereső (http://kopi.sztaki.hu) integrálása a Microsoft Word és/vagy OpenOffice programokba.

A KOPI rendelkezik egy API felülettel, amelyen keresztül indítható plágiumkeresés, ezt a felületet kell a szövegszerkesztővel integrálni. A szövegszerkesztőből egy gombnyomásra kell meghívni. A felhasználónak lehetőséget kell biztosítani pár alapvető beállítás kiválasztására, amelyek részben függhetnek a KOPI-tól kapott válaszokon is.

Elvárt funkciók, működés:

 - felhasználó azonosítása, azonosító tárolása, felhasználó általi megadása/megváltoztatása

 - nyelvváltás (angol, magyar)

 - kijelölt szöveggel való ellenőrzés

 - teljes dokumentummal való ellenőrzés

 - plágiumkeresési paraméterek kiválasztása

 - környezetbe illő kezelőfelület

Biztosítunk:

 - személyes konzultáció (Bp. 1111, Lágymányosi utca 11.)

 - folyamatos kapcsolattartás (telefon, skype, email)

 - a szerző(k) neve feltüntetésre kerül a szoftveren

 - megfelelő eredmény esetén részmunkaidős állás diákoknak, vagy teljes munkaidős végzés után

Pataki Máté (Sztaki)
Melléklet
Láncolt adatszerkezetek tervezéséhez memóriamodellA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
A láncolt adatszerkezetek létrehozásához biztonságos szoftver-háttérrendszer létrehozása, Pascal alapú (Turbo/Free-Pascal, Lazarus, TurboDelphi) programozási környezetben. Illetve a működés demonstrálására: oktatási anyag megtervezése a láncolt adatszerkezetek bevezetése a programozásoktatásban témakörhöz.
Szlávi Péter
Múzeumi flash oktató-játék készítéseA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Flash vagy flex alapon, xml (esetleg php) kapcsolattal specifikált oktató-játék programozása.
Pluhár Zsuzsa
PortálépítésA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
php, mysql alapú versenyportál adminisztrációs felületének kialakítása
Pluhár Zsuzsa
Melléklet
Prezentációk az iskolábanA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
A prezentációk iskolai szerepének bemutatása. A prezentációk készítésének módszertana, eszközei, problémái. Konkrét oktató prezentációk elkészítése.
Szlávi Péter
Melléklet
Táblázatkezelő és szimuláció kapcsolatárólA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Az oktatásban felvetődő néhány modell szimulációs megfogalmazása és megvalósítása táblázatkezelő segítségével.
Szlávi Péter
Web-fejlesztéssel és grafikával kapcsolatos tutorialok készítéseA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Adott technológia illetve alkalmazás részletes bemutatása multimédás tartalommal, interaktív feladatokkal, oktatásban történő alkalmazhatóság bemutatásával. A konkrét téma a jelentkező előismeretének, érdeklődésének megfelelően kerül meghatározásra.
Abonyi-Tóth Andor