ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Jelentkezés
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Meghívó doktori védésre
Védés

A doktori értekezésről a Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt két hivatalos opponens írásos bírálatot készít. Amennyiben az opponensek véleménye pozitív, a doktori értekezés védésre bocsátható.
A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni. A nyilvános vitára csak sikeres szigorlat után kerülhet sor.
Az értekezést a két támogató javaslat (bírálat) beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső (szeptember 1. – május 31.) két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A nyilvános vita időpontját három héttel korábban nyilvánosságra kell hozni. A védést a jelölt szervezi meg, időpontot és helyszínt kell egyeztetnie a kijelölt bírálóbizottság tagjaival. 

A kijelölt időpontot és a helyszínt, valamint a bizottsági tagok beleegyező nyilatkozatát formanyomtatványon a TNKCS irodájában legkésőbb 21 nappal a védés előtt le kell adni. A jelölt legkésőbb egy héttel a védés előtt írásban válaszol az oponensek bírálataira. A TNKCS hivatalos felkérőlevelet és meghívót küld a birálóbizottság tagjainak.

A védésen a jelölt kb. 20 percben ismerteti eredményeit, majd a bizottság tagjai és az írásos bírálók, valamint a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel. A védésről jegyzőkönyv készül. A védés időtartama általában másfél, két óra.
 
Amennyiben a védés sikeres, a Tudományági Doktori Tanács összesíti a doktori eljárást és a szigorlatok, az írásos bírálatok és a védés eredményei alapján
értékeli a jelölt teljesítményét, és javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori fokozat odaítélésére.

 

 Tartalomjegyzék

TNKCS Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  TNKCS Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás