ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Jelentkezés
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Szigorlati tárgyak
Meghívó szigorlatra
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Szigorlat

A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban résztvevő doktorjelölt tudományágban szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. 

A szigorlatot a fokozatszerzési eljárás elindításától számított két éven belül kell teljesíteni.

A doktori szigorlat során egy főtárgyból és két melléktárgyból kell sikeres vizsgát tenni. A vizsgatárgyakat a jelölt választja ki, a szigorlati tárgyak listája és a tárgyak tematikái a szigorlati tárgyak résznél olvashatók. Főtárgyként csak a főtárgyak listájában található tárgy, melléktárgyként fő és melléktárgy egyaránt választható. A jelölt által választott tárgyakat a fokozatszerzési eljárásra jelentkezés során a szigorlati tárgy kérelem formanomtatványon kell feltüntetni. Melléktárgyként egyéni vizsgatárgyat lehet kérni a részletes tematika, irodalomjegyzék és a felelős oktató ellenjegyzésének csatolásával.
Amennyiben a Doktori Iskola Tanácsa elfogadja a kért vizsgatárgyak listáját, kijelölik a szigorlati vizsgabizottság tagjait (legalább 3 fő). A TNKCS levélben értesíti a jelöltet a kijelölt bizottság tagjairól.
A szigorlat nyilvános, időpontját 3 héttel a szigorlat kitűzése előtt nyilvánosságra kell hozni. A doktori szigorlatot a jelöltnek kell megszerveznie.
Időpontot kell egyeztetnie a vizsgáztatókkal és termet kell foglalnia. (A teremfoglalásnál a TNKCS segít.) A kijelölt időpontot és termet, valamint a
vizsgáztatók beleegyező nyilatkozatát formanyomtatványon legalább 21 nappal a szigorlat előtt le kell adni a TNKCS irodájában. A TNKCS hivatalos felkérőlevelet és meghívót küld a bizotság tagjainak. A főtárgyi vizsga időtartama általában egy óra, a melléktárgyaké fél-fél óra. A szigorlaton jegyzőkönyv készül.

 

 Tartalomjegyzék

TNKCS Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  TNKCS Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás