ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Jelentkezés
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Meghívó kutatóhelyi vitára
Doktori védés
Kutatóhelyi vita

A 2013. augusztus 1. után elindítandó eljárások esetében a doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó tanszék (intézet) tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervez. A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a téma szerinti doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A kutatóhelyi vita szabályai az EDSZ 67/A §-ban leírtakon túlmenően a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően:

  • A kutatóhelyi vitát a kutatóhely/tanszék szervezi meg és küldi ki a szükséges meghívókat.
  • A kutatóhelyi vitát meg kell hirdetni a Doktori Iskola honlapján a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében.
  • A kutatóhelyi vita bizottsága egy elnökből és két opponensből áll. A bizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük.
  • A kutatóhelyi vita elnöke a tanszék/kutatóhely vezetője. Amennyiben a tanszék/kutatóhely vezetője a jelölt témavezetője, úgy mást kell felkérni az elnöki feladatok ellátására (pl. programvezető).
  • Az elnök mellett két opponenst kell felkérni, akik az értekezésről a vita előtt írásos bírálatot készítenek. Az egyik opponensnek külső bírálónak (az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló) kell lennie. Az opponenseknek a bírálatok elkészítésére legfeljebb 60 nap áll a rendelkezésére.
  • A kutatóhelyi vitához felkért opponensek nincsenek kizárva a doktori fokozatszerzési eljárás védésének bírálóbizottságában írásos bírálóként való részvételtől, amennyiben teljesítik az EDSZ követelményeit.
  • A kutatóhelyi vita keretében készült elutasító bírálatok esetében nem kell új bírálót felkérni, a bírálatban megfogalmazott észrevételek alapján a jelölt javíthatja dolgozatát annak a Doktori Iskolában való benyújtása előtt.
  • A kutatóhelyi vitán jelenléti ívet kell vezetni és a vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
  • A vita jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a bizottság tagjainak felsorolását, a bírálatok rövid ismertetését, a védésen feltett kérdéseket és az azokra adott válaszok ismertetését, valamint vita rövid értékelését.

 Tartalomjegyzék

TNKCS Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  TNKCS Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 209-0555/8199
Fax: 381-2236, 209-0555/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás