ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Jelentkezés
Dolgozattal
Dolgozat nélkül
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Dolgozattal (a 2016 előtt felvetteknek)


A 2016 előtt felvett jelölt a doktori értekezéssel történő jelentkezés esetén egyszerre jelentkezik doktori szigorlatra, és nyújtja be a kész doktori disszertációt a szükséges mellékletekkel együtt.
A jelöltnek már rendelkeznie kell két nyelvvizsgával (egy legalább középfokú B2 komplex típusú és egy legalább alapfokú B1 komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány a doktori iskola által meghatározott nyelvekből, az elfogadott nyelvekről bővebben a Nyelvi, publikációs és formai követelmények követelmények résznél lehet tájékozódni) és a disszertáció mellett be kell nyújtania legalább 2 referált publikációt (a részletes információk a publikációs követelmények résznél olvashatók). 

A 2013. augusztus 1-je után elindítandó eljárások esetében a doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó tanszék (intézet) tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vitát) szervez. A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a téma szerinti doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jelölt a szigorlati tárgykérő lapon kijelöli, hogy mely fő-, illetve melléktárgyakból szeretne szigorlatozni. A szigorlati tárgyakról bővebben a szigorlatok résznél lehet olvasni.

A jelentkezési anyagot a TNKCS felterjeszti a Doktori Iskola Tanácsa elé, ahol döntenek az eljárás elindításáról. Amennyiben a jelentkezési anyagot a tanács elfogadja, kijelölik a szigorlati bizottságot és a védés bírálóbizottságának tagjait. A TNKCS levélben értesíti a jelöltet a jelentkezés eredményéről és a kijelölt bizottságokról.
Az eljárás elindításának dátumától számított két éven belül sikeres doktori szigotlatot kell teljesíteni. A TNKCS megküldi a jelölt disszertációját a kijelölt írásos bírálóknak. Az írásos bírálok két hónapon belül elkészítik írásos bírálataikat. Amennyiben mindkét bírálat pozitív, a bírálatok kézhezvételétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül meg kell védeni a disszertációt. A védést csak sikeres szigorlat után lehet megszervezni.

A doktori eljárás elindítására szóló kérelem benyújtása után be kell fizetni a jelentkezési díjat (30.000 Ft), amelyet a TNKCS ügyintézője a kérelem leadása után a Neptunban vet ki.

A doktori eljárásra doktori értkezéssel való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • az értekezés kutatóhelyi vitájáról készült jegyzőkönyvet (a 2013. augusztus 1-je után elindított eljárások esetében);
 • kérelmet a szigorlati tárgyak kijelölésére;
 • a doktori értekezést 3 példányban, a tartalomhoz illő módon bekötve, A4-es formátumban és további 3 azonos tartalmú spirálkötéses példányban;
 • az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti, honosított példányát);
 • a doktori képzés eredményes befejezésének igazolását (abszolutórium) és másolatát 2 példányban;
 • az idegennyelv-ismeret igazolását 3 példányban (legalább egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsga);
 • a megjelent, illetve közlésre elfogadott publikációk teljes listáját 3 példányban, a publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és onnan kinyomtatni;
 • szakmai önéletrajzot 3 példányban;
 • az értekezés téziseit magyar és angol nyelven, illetve a Doktori Iskola Tanácsa által engedélyezett más idegen nyelven (max. 10 oldal) 10-10 példányban;
 • legalább két saját cikk másolatát (vagy különlenyomatát) 3 példányban, amelyek az előírt követelményeknek megfelelnek;
 • a tudományos eredmények magyar nyelvű összefoglalását 3 példányban, legfeljebb 1 oldal terjedelemben;
 • a tudományos eredmények angol nyelvű összefoglalását 3 példányban, legfeljebb 1 oldal terjedelemben;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt), ELTE-alkalmazottnak ezt nem kell mellékelnie;
 • a témavezető nyilatkozatát, hogy javasolja az eljárás elindítását, illetve a doktori értekezés beadását;
 • egy nyilatkozatot arról, hogy a jelöltnek ugyanazon tudományszakon nincs máshol folyamatban lévő doktori eljárása, illetve két éven belül nem volt elutasított kérelme;
 • a magyar és az angol nyelvű összefoglaló szöveget és a publikációs jegyzéket pdf-formátumban;
 • a doktori értkezést és a doktori értekezés téziseit magyar és angol, illetve a Doktori Iskola Tanácsa által engedélyezett más idegen nyelven pdf-formátumban.

A doktori fokozatszerzési eljárás díját a TNKCS ügyintézője a kérelem elfogadása után veti ki a Neptunban. Az eljárási díjat az eljárás elindítását követő 15 napon belül be kell fizetni.

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás