ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Doktori fokozatszerzési eljárás
Jelentkezés
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Doktori fokozatszerzési eljárás

Doktori fokozatszerzési eljárás

A doktori fokozatot (PhD) a doktori fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárása külön jelentkezni kell.
A fokozatszerzési eljárásban résztvevő a doktorjelölt. A doktori fokozatszerzési eljárás során a doktorjelöltek (kizárólag a 2016 előtt felvett hallgatók) leteszik a doktori szigorlatot, benyújtják és megvédik doktori értekezésüket.

A doktori fokozat megszerzésének feltétele:

  • két nyelvvizsga (legy legalább középfokú B2 komplex típusú és egy legalább alapfokú B1 komplex állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány a doktori iskola által meghatározott nyelvekből);
  • legalább 2 referált publikáció;
  • sikeres doktori szigorlat a 2016 előtt felvettek esetében;
  • sikeres komplex vizsga a 2016 után felvettek esetében;
  • a doktori értekezés benyújtása és sikeres védése.


A doktori fokozatszerzési eljárásra az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat következő paragrafusai vonatkoznak:

 

 

Egyetemi Doktori Szabályzat a 2016 előtt felvetteknek

Egyetemi Doktori Szabályzat a 2016 után felvetteknek

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

57. §

58. §

A doktori fokozat megszerzésére irányuló (bírálati) eljárás

58. § – 76. §

63. § – 76. §

a doktori oklevél, doktorrá avatás

77. § – 79. §

83. § – 85. §

ELTE Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklete – Az Informatikai Kar – kari sajátosságokat tartalmazó – kari szabályzata

13. § – 22.§

11. § – 19.§

 

A doktori fokozatszerzési eljárásra kérelem benyújtásával lehet jelentkezni minden év szeptember 1-jétől a következő év május 31-ig az IK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál.


Doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkezhet, aki:

  • elvégezte a teljes idejű nappali tagozatos szervezett doktori képzést (36, illetve 48 hónap), és abszolutóriumot szerzett;
  • elvégezte a részidejű levelező tagozatos egyéni képzési rend keretében a doktori képzést és abszolutóriumot szerzett;
  • nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel;
  • 2016 előtt felvett doktoranduszhallgató, és a képzés ideje alatt (legkorábban 30 hónapos tanulmányi idő elteltével) teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.


A 2016 előtt felvett hallgatók a doktori fokozatszerzési eljárásra két módon jelentkezhetnek:

A doktori fokozat sikeres megszerzése után a magyar nyelvű oklevél mellé igényelhető angol nyelvű oklevél is. Ehhez kérelmet kell benyújtani, és külön díjat kell befizetni (10.000 Ft). Az ehhez szükséges kérelem letölthető innen: angol oklevél kérelem. Az oklevél díját átutalással kell fizetni.

 Tartalomjegyzék

TNKCS Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  TNKCS Elérhetőség

ELTE IK
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2299, 372-2500 /8199
Fax: 381-2236, 372-2500 /8136
E-mail: phd@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás