ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Aktuális témakiírások
Doktori képzés
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Felvételi információkAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara felvételt hirdet szervezett doktori képzésre

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy 2016. szeptember 1-jétől a képzési idő 6 félévről 8 félévre emelkedett. A képzés két szakaszból áll. A 4. félév végén a doktoranduszhallgatóknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük. A doktori képzés új rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán az Informatika Doktori Iskola keretében három doktori programban indítunk képzést:

 • Az informatika alapjai és módszertana,
 • Információs rendszerek,
 • Numerikus és szimbolikus számítások,
 • Informatika szakmódszertan.

A doktoranduszok a képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. Külső témavezető esetén az IK Informatika Doktori Iskolában közreműködő, főállású oktatók közül kell konzulenst és az illetékes tanszéket kijelölni. Az ELTE Informatika Doktori Iskolában választható témákról előzetes felvilágosítás a www.doktori.hu honlapon található, illetve tájékoztatást kérhetnek a doktori programok vezetőitől.
Az aktuális képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

A felvétel követelményei és feltételei:

A részletes felvételi felhívás megtekinthető a www.felvi.hu honlapon is: felvételi tájékoztató.

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MBA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MBA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A jelentkezés további feltétele legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A doktori képzésre kétféle minőségben lehet jelentkezni: ösztöndíjasként vagy költségtérítésesként. Magyar Állami ösztöndíjat csak magyar, vagy EU tagállam állampolgára kaphat. Az ösztöndíjas hallgatók az ösztöndíjuk mellett egyéb teljesállású munkaviszonyt nem létesíthetnek, rész- és mellékfoglalkozású, illetve megbízásos jogviszonyt azonban igen.
A doktori iskolába jelentkezni lehet költségtérítéses hallgatóként is. A költségtérítéses hallgató Kari Doktori Szabályzatban (a hatályban lévő Egyetemi Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklete) rögzített költségtérítést fizet, melynek összege attól függ, hogy kutatómunkáját az egyetemen, vagy külső intézményben végzi. Kutatómunkájuk anyagi fedezetét biztosíthatja a pályázó munkahelye, vagy a témavezető munkahelye is. Erről a jelentkezőnek írásos nyilatkozatot kell mellékelnie.
Magyar nemzetiségű, nem EU állampolgárok ösztöndíj lehetőségeiről felvilágosítást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága tud adni. Egyéb állami ösztöndíj lehetőségekről a Magyar Ösztöndíj Bizottság Almanachában lehet tájékozódni.
Jelentkezéskor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kér-e ösztöndíjat vagy nem.

A felvételi eljárás díjaJelentkezéskor a pályázónak 9000 Ft felvételi eljárási díjat kell fizetnie. A felvételi eljárási díj befizetését banki átutalással lehet teljesíteni:

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Utalás indítása magyar bankszámlaszámról:

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000

A közlemény rovatba a következő adatok megadása szükséges:

E104/AE1I02/04-9132237000-IK-PHD-FELV, valamint a jelentkező neve

Jelentkezési lapA jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • az oklevél másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak továbbtanulás céljából történő elismerését is), utolsó évfolyamos (végzős) hallgatóknak az oklevél másolatát a felvételi vizsga után kell pótlólag benyújtaniuk;
 • a BSc- és az MSc-tanulmányok leckekönyvének másolatát (vagy a kinyomtatott elektronikus leckekönyvét);
 • a legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosítását is;
 • önéletrajzot;
 • publikációs jegyzéket (ha van);
 • hatósági erkölcsi bizonytványt;
 • a témavezető által aláírt kutatási tervet;
 • ha a jelentkező nem kér ösztöndíjat, akkor mellékelnie kell egy írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról, mely tartalmazza, hogy a jelentkező saját maga vagy egy külső intézmény fedezi a költségeket;
 • egy befogadó nyilatkozatot, amennyiben a jelentkező nem kér ösztöndíjat, és külső intézményben fogja végezni a kutatómunkáját (igazolás a kutatómunka helyszínéről);
 • két, a jelentkező értesítési címére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot;
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát.

Felvételi szóbeli vizsgaA jelentkezők június végén, július elején a Doktori Iskola, illetve a doktori programok szervezésében felvételi beszélgetésen vesznek részt, amely során értékelik a felkészültségüket és a kutatási tervük megvalósíthatóságát. A felvételi eljárás során egy háromtagú bizottság értékeli a jelentkezők:

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
 • oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
 • kutatási tervének megvalósíthatóságát,
 • nyelvtudását - a felvétel feltétele: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga,
 • A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.

A jelentkezés határidejeA jelentkezési lapok leadásának határideje:

2017. április 1-jétől 2017. május 31. 16:00 óra.

A jelentkezési lapok leadásának helye:
ELTE Informatikai Kar
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba

A Doktori Iskolába való felvételről 2017. július 31-ig az Informatika Doktori Tanács dönt. A döntésről a jelentkezőket levélben értesítjük.

A részletes felvételi felhívás megtekinthető a www.felvi.hu honlapon is: felvételi tájékoztató.

 Tartalomjegyzék

TNKCS Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  TNKCS Elérhetőség

ELTE IK
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2299, 372-2500 /8199
Fax: 381-2236, 372-2500 /8136
E-mail: phd@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás