ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok

Regisztráció

A doktoranduszoknak a félév elején a Neptunban és a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál (TNKCs) kell regisztrálniuk.

A Neptunban a regisztráció határideje: 2017. szeptember 8.

A TNKCs-n történő regisztráció határideje:

2017. szeptember 4-től (hétfő) 2017. szeptember 8-ig (péntek), minden nap 9:00-14:00 óra.

Kurzusfelvétel a Neptunban: 2017. szeptember 6. 8 órától 2017. szeptember 29. 16 óráig.

A 2017/2018-as tanév rendje elérhető az alábbi linken:

2017/2018-as tanév rendje

A Neptun regisztráció

 • A Neptun regisztráció során a doktoranduszok jelzik, hogy tanulmányaikat az adott félévben folytatni, illetve halasztani szeretnék. A halasztáshoz írásos kérelmet is be kell nyújtani a személyes regisztráció folyamán. Halasztásról bővebben itt lehet olvasni: HALASZTÁS
 • A Neptunban ezenkívül egyeztetni kell a személyes adatokat. Amennyiben a személyes adatok között bármilyen változás történt (pl. új telefonszám, új értesítési cím), itt közvtlenül javítani lehet azokat.
 • A Neptunban fel kell venni a félév során teljesíteni kívánt tanegységeket.

  Regisztráció a TNKCs-n

  A Neptun regisztráció után a doktoranduszok személyesen regisztrálnak a TNKCs irodájában. Aki nem tud személyesen megjelenni, a szükséges dokumentumokat megbízott útján is leadhatja. Ha valaki rajta kívülálló okok miatt nem tud a megadott határidőben regisztrálni, ezt a határidő lejárta előtt jeleznie kell a TNKCs ügyintézőjének, hogy időpontot lehessen egyeztetni.

  A regisztráció során a következő teendőket kell elvégezni:

 • Le kell adni a féléves tanulmányi tervet. A féléves tanulmányi terven szerepelnie kell a témavezető és a programvezető jóváhagyó aláírásának.
 • A regisztráció feltétele legalább 6 tanulmányi kredit felvétele. Amennyiben a hallgató már teljesítette az abszolutórium elnyéréséhez szükséges 180 kreditből a kötelező minimum 24 tanulmányi kreditet, akkor dönthet úgy, hogy nem végez további tanulmányi krediteket. Ilyenkor a félév teljesítését a félév során megszerzett kutatási és oktatási kreditek igazolják.
 • A kurzusokat az Informatika Doktori Iskola által az Neptunban meghirdetett kínálatból lehet felvenni. Amennyiben más, az Informatika Doktori Iskolán kívül meghirdetett kurzust szeretne felvenni, egy Áthallagatási kérelmet kell leadni, a megfelelő aláírásokkal ellátva. Ezeket a tárgyakat a Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyása után a TNKCs ügyintézője rögzíti a Neptunban. Az áthallgatási kérelemben fel kell tüntetni a felvenni kívánt tárgy Neptun kódját, amennyiben ELTE-s óráról van szó. A doktori képzésben meghirdetett órákat max. 6, a doktori képzésen kívül meghirdetett órákat max. 3 kredit értékben lehet beszámítani.
 • Kérjük ügyeljenek arra, hogy egy adott kód és cím alatt meghirdetett kurzust csak egyszer lehet teljesíteni (csak egyszer jár érte kredit, ez alól kivételt képeznek az ismételhető tanegységek). A kurzust csak sikertelen teljesítés esetén lehet ismét felvenni.
 • A 1. szemeszterre regisztráló hallgatóknak teljesíteniük kell a "Részletes kutatási terv elkészítése 1. szemeszter" c. tanegységet.
 • A 3. szemeszterre regisztráló hallgatóknak fel kell venni az "Éves beszámoló 3. szemeszter" c. tanegységet. 
 • A 6. szemeszterre regisztráló hallgatóknak fel kell venni az "Éves beszámoló 6. szemeszter" c. tanegységet.

  A kreditkövetelmények rövid összefoglalása megtekinthető a TANULMÁNYI REND menüpont alatt. Az Informatika Doktori Iskola képzésének részletes követelményrendszere az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat 6/3. sz. mellékletében (Az Informatikai Kar - kari sajátosságokat tartalmazó - kari szabályzata) olvasható.

  Költségtérítés befizetése

 • Költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak be kell fizetniük a képzés költségtérítését. A költségtérítést a Neptun rendszeren keresztül, átutalással kell befizetni. A befizetésekről részletesen az ELTE Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján, a Q-térben olvashatnak. 
 • Azoknak a költségtérítéses doktoranduszoknak, akik a regisztrációs időszakban nem fizetik be a költségtérítést mentességi kérelmet (mérséklés, részletfizetés kérelmezése esetén), vagy számlakérő nyilatkozatot (amennyiben a költségtérítést külső intézmény fizeti) kell leadniuk. A költségtérítés befizetéséről bővebben itt lehet olvasni: KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

  A regisztráció folyamán nem áll módunkban fénymásolatokat készíteni, illetve űrlapokat nyomtatni. Kérjük ezeket előre kitöltve hozzák magukkal.

  Dokumentumok:
 • Féléves tanulmányi terv formanyomtatvány (régi képzés) 
 • Féléves tanulmányi terv formanyomtatvány (2016 utáni képzés)
 • Áthallgatási kérelem
 • kreditigazoló nyomtatvány (régi képzés)
 • kreditigazoló nyomtatvány (2016 utáni képzés)
 • Mentességi kérelem
 •  

   
  ELTE IK logoTNKCS

  Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

  ELTE IK,
  Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

  Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
  Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
  Tel.: 372-2500/8199
  Fax: 381-2236, 372-2500/8136
  E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


  Nagyobb térképre váltás