ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok

Nyelvi követelmények (idegen nyelv ismerete)

A tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvek körét a doktori iskola tanácsa határozza meg.

 

A doktori iskolába való jelentkezéshez (felvételi) legalább egy középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsgával kell rendelkezni. 

 

A képzés elvégzése után, a doktori fokozatszerzési eljárás elindításához két nyelvvizsgával kell rendelkezni. Az egyik nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt kell bemutatni.

   

Középfokú nyelvvizsgaként a következő nyelvek fogadhatók el: angol, francia, német, orosz, spanyol. A második nyelvre az EDSZ rendelkezési irányadók.

A másik nyelvből legalább alapfokú (B1) komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatni.

 

A másik idegen nyelvként csak olyan idegen nyelv ismerete fogadható el, amely tudományos tevékenység folytatásához szükséges szaknyelvi fogalomrendszerrel és szókinccsel rendelkezik.

Az IDT engedélyével a doktori fokozatszerzési eljárás angol nyelven is elindítható.

Publikációs követelmények


A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte előtti önálló tudományos munkásságát a szakma által rangosnak tartott, lektorált, referált tudományos folyóiratokban vagy kötetben megjelent, vagy közlésre elfogadott kettő vagy több közleménnyel (publikációval) kell igazolnia, amelyek az értekezés témakörében készültek.

A publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és az ott rögzített adatokat kinyomtatni.


A szakma igényeit a cikkek közlési helye tekintetében a Doktori Iskola Tanácsa és a szakterület határozza meg, és a KDT hagyja jóvá.

(1) nincs elsőszerzős követelmény;
(2) az impaktfaktor listán szereplő kiadványok mellett a következő kiadványokat fogadjuk el, mint referált listát:
- Computing Reviews által referált folyóiratok;
- Mathematical Reviews által referált folyóiratok;
- Zentralblatt für Mathematik által referált folyóiratok;
- Compuscience (CS) által referált folyóiratok;
- Referativnij Zsurnal által referált folyóiratok;
- minden referált sorozat, például Lecture Notes in Computer Science (LNCS), stb.;
- minden olyan folyóirat, amelybe előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
- minden olyan konferencia kiadványa, amelybe az előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
(3) a felsorolás utolsó három pontjába szereplő kiadványok esetében a Doktori Bizottság egyedileg dönt arról, hogy az adott kiadványt elfogadja-e vagy sem;
(4) a fentiek értelemszerűen vonatkoznak a pusztán elektronikus formában megjelenő folyóiratokra és konferencia-kiadványokra is.

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás