ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Kari doktori támogatások rendszere 

1. Utazások és konferencia részvételek támogatása

 • Az Informatikai Doktori Iskola hallgatói a tanulmányaikkal kapcsolatos kiutazásokhoz és a konferenciarészvételek költségeinek fedezésére  kérelmet nyújthatnak be.  A kérelmek támogatásáról a Doktori Iskola egyénileg dönt. A formanyomtatvány letölthető innen: 
 • Kiutazási adatlap


  2. Ösztöndíj doktori iskolába felvételt nyert költségtérítéses hallgatóknak

  Pályázhat:

  • az az állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz (Informatikai Doktori Iskola, illetve térképész alprogram), akinek
   • a témavezetője az IK főállású oktatója,
   • beiratkozott az adott szemeszterre. 

  Juttatás:

  • 83000 Ft-os havi ösztöndíj;
  • az ösztöndíj egyszerre egy szemeszternyi időszakra (6 hónap) nyerhető el (szeptember–február, illetve március–augusztus), és a tanulmányok időtartamára folyamatosan – szemeszterenként – meghosszabbítható a témavezető ajánlásával, de 6 szemeszternél hosszabb időre nem nyerhető el;
  • külföldi részképzés esetén az ösztöndíj folyósítása szünetel, az 1 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást az ösztöndíjas előre köteles a témavezetőjének, illetve az IK TNKCs-nek bejelenteni.

  Elvárás:

  • a doktori iskolai tanulmányok végzése, haladás a kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányításával,
  • heti 4 órányi oktatási feladat térítésmentes ellátása az IK-n. A hatályban lévő rendeleteknek megfelelően oktatási feladat ellátásáért térítés jár a doktoranduszoknak.
  • A doktoranduszhallgató nem vállalhat főállást, és mellékállása is legfeljebb 50%-os mértékű lehet)

  Kiírás: minden év július 15-én és január 15-én.
  Beadási határidő: minden év szeptember 10., illetve február 10. körül (a beiratkozási hetet követő hétfőn).
  Döntés: a beadást követő 1 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben is értesítjük.

  AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Kari doktori ösztöndíj 2016/2017 tavaszi félév


  3. Predoktori állás

  Pályázhat:

  • az a korábban állami ösztöndíjas doktorandusz, aki
   • a doktori szabályzat által meghatározott elévülési időnél nem régebben szerezte meg az abszolutóriumot az Informatikai Doktori Iskolában, illetve a térképész alprogramban, de a doktori cselekményt még nem indította el;
   • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges).

  Juttatás:

  • tanszéki mérnöki státusznak megfelelő főállású alkalmazás 5 hónapos időtartamra. Az alkalmazás kezdete: szeptember 1., illetve február 1.
  • A predoktori állás indokolt esetben egy újabb pályázattal egy alkalommal további 5 hónapos ciklussal meghosszabbítható.

  Elvárás:

  • fél éven belül elkészíti és benyújtja doktori dolgozatát, és ezzel egyidejűleg megindítja doktori cselekményét;
  • főállású munkaviszonyt létesít az ELTE Informatikai Karával, és 6 óra oktatási feladatot végez a karon;
  • részt vesz a kar szakmai-tudományos közéletében.

  Kiírás: minden év május 1-jén és december 1-jén.
  Beadási határidő: minden év június 15., illetve január 15.
  Döntés: a beadási határidőtől számított 8-10 napon belül.

  AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Predoktori pályázati felhívás 2016/2017 tavaszi félév

  A pályázatokat az ELTE Informatikai Kara és a Doktori Iskola oktatóiból és kutatóiból álló bizottság bírálja el. Az elbírálásnál az új pályázókat előnyben részesítjük a hosszabbítást kérőkkel szemben.
  A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát és egy szakmai munkatervet. Ha a pályázó jelenlegi predoktori ösztöndíjának meghosszabbítását kéri, akkor az előző időszak részletes beszámolóját is mellékelni kell a pályázathoz.

   
  ELTE IK logoTNKCS

  Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

  ELTE IK,
  Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

  Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
  Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
  Tel.: 372-2500/8199
  Fax: 381-2236, 372-2500/8136
  E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


  Nagyobb térképre váltás