ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Halasztás

Az új felsőoktatási törvény és az Egyetemi Doktori Szabályzat értelmében egybefüggően csak 1 évet (2 félévet) lehet engedélyezetten halasztani. Aki eddig egy évet halasztott egybefüggően (pl. a 2015/2016/I. és a 2015/2016/II. félévet), annak a 2016/2017/I. félévre be kell iratkoznia, különben megszüntethető a hallgatói jogviszonya, és el lehet bocsátani a doktori képzésből.

A halasztási szándékot a Neptunban is jelezni kell. A halasztásra kérelmet kell benyújtani, amelyet a félév elején, a regisztrációs időszakban kell leadni a TNKCs irodájában.

A kérelem formai követelményei:

 • A kérelem csak nyomtatott formában adható le.
 • A kérelmet Dr. Kozsik Tamásnak, a tudományos és innovációs ügyek dékánhelyettesének kell címezni.
 • A kérelemben meg kell adni a halasztás indoklását.
 • Fel kell tüntetni a halasztani kívánt időszakot (pl. 2016/2017 tavaszi félév).
 • Fel kell tüntetni, hogy a kérelmező hányadik alkalommal halaszt.
 • A kérelmet alá kell íratni a témavezetővel, a programvezetővel és a doktori iskola vezetőjével.
 • Szerepelnie kell a dátumnak és a hallgató aláírásának.

  A halasztásra vonatkozó jogszabályok:

  Egyetemi Doktori Szabályzat 30.§

  A beiratkozás elhalasztásának a hallgató kérelmére sincs helye. A kari doktori szabályzatok rendelkezhetnek arról, hogy a beiratkozást követően engedélyezik-e a tanulmányok megkezdésének elhalasztását maximum két szemeszterrel.

 • Egyetemi Doktori Szabályzat 32.§

  (1) A hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (regisztráció), vagy szünetelteti azokat. Ezt a bejelentését a doktorandusz minden félévben a regisztrációs időszak végéig végezheti el.

  Egyetemi Doktori Szabályzat 6/3. sz. melléklet – Az Informatikai Kar – kari sajátosságokat tartalmazó – kari szabályzata 11.§ (4) és (7), a 2016-ban elfogadott szabályzat 11.§ (6) és (9) bekezdése

  A felvételt nyert hallgató írásos kérelem alapján kérheti tanulmányai megkezdésének elhalasztását legfeljebb két szemeszterrel (egy év). A kérelmet a Doktori Iskola Tanácsa bírálja el. A beiratkozási kötelezettség a tanulmányok megkezdésének halasztása esetén is fennáll. 

  A tanulmányi idő megszakítása (szünetelés) legfeljebb három alkalommal, összesen három évre engedélyezhető. Első alkalommal a kérelmet automatikusan el kell fogadni. Minden további halasztási kérelem elfogadásáról az IDT dönt. A kihagyott időtartamra ösztöndíj nem folyósítható. Kihagyást kérni csak lezárt félév után lehet (ez alól kivételt képez, ha a hallgató a tanulmányainak megkezdését szeretné elhalasztani), csak teljes félévre. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A kihagyási kérelmet a témavezetőnek, a programvezetőnek és a doktori iskola ve­ze­tőjének kell aláírásával támogatnia. A tanulmányok szünetelésének minősül a tanulmányi félévre történő regisztráció hiánypótlási időn felüli elmulasztása is. A szünetelési kérelmet az adott félév kezdetekor kell az IDT elnökéhez benyújtani, aki dönt a kérelem ügyében. Az engedélyező határozat tartalmazza a tanulmányok folytatásának időpontját is (tanév, félév). Utólagos szünetelési kérelem csak igen indokolt esetben fogadható el.

   

   
  ELTE IK logoTNKCS

  Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

  ELTE IK,
  Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

  Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
  Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
  Tel.: 372-2500/8199
  Fax: 381-2236, 372-2500/8136
  E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


  Nagyobb térképre váltás