ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok

Doktori képzés

A doktori képzésnek két formája létezik: a szervezett doktori képzés és az egyéni doktori képzés.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy 2016. szeptember 1-jétől a képzési idő 6 félévről 8 félévre emelkedett. A képzés két szakaszból áll. A 4. félév végén a doktoranduszhallgatóknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük. A doktori képzés új rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).2016 előtt felvett hallgatók

A szervezett doktori képzés során a doktoranduszok hároméves (hat féléves) képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. A belső (kari) témavezető mellé külső intézményből konzulens is felkérhető.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki.

Az abszolutórium feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

 

2016 után felvett hallgatók

A szervezett doktori képzés során a doktoranduszok a kétéves (négy féléves) képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. A belső (kari) témavezető mellé külső intézményből konzulens is felkérhető.

A negyedik félév végén a hallgatónak a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesítenie, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga két fő részből áll. Az elméleti részben a vizsgázó elméleti felkészültségét kell felmérni, a disszertációs részben a vizsgázó a tudományos előrehaladásáról ad számot.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania.
 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás