ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
NTP-OTDKR-14-0073 számú pályázat
NTP-TDK-14-0058 számú pályázat
NTP-TV-14-B-0016 számú pályázat
NTP-HHTDK-15-0049 pályázat
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
NTP-OTDKR-14-0073 számú pályázat
NTP-TDK-14-0058 számú pályázat
NTP-TV-14-B-0016 számú pályázat
NTP-HHTDK-15-0049 pályázat
 

Szakmai beszámoló az NTP-HHTDK-15-0049 projekt keretében megvalósult programokról, rendezvényekről

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara az NTP-HHTDK-15-0049 projekt támogatásával a 2015. decemberi és a 2016. májusi kari TDK konferenciákat, továbbá TDK Fórumokat rendezte meg. A tehetséggondozás fontos elemének tartjuk a hallgatók minél nagyobb számban való konferenciaszereplését, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a hallgatók tudományos diákköri munkába és egyetemen folyó kutatásba való bevonására. A támogatás lehetővé tette, hogy egy újfajta tehetséggondozási tevékenységet indítsunk el a Karon, a TDK Fórumot, mely elősegítette a TDK iránt érdeklődő hallgatók és témavezetésre vállalkozó oktatók egymásra találását.

Az alábbi két kari Tudományos Diákköri Konferencia és három TDK Fórum valósult meg a pályázat segítségével:

A kari TDK konferenciákon az alábbi dolgozatok kerültek bemutatásra:

  • Mezei Gáspár Attila: Az Ipoly torkolatvidékének földrajzi nevei (témavezető: Faragó Imre, helyezés: 1.)
  • Kuti Mátyás Béla: Erlang viselkedések elemzése  (témavezetők: Tóth Melinda, Bozó István, helyezés: 1.)      
  • Szabó Bence János: Erlang szoftverek hierarchiájának elemzése (témavezetők: Tóth Melinda, Bozó István, helyezés: 1.)                                   
  • Lukács Dániel: Erlang állapotgépek elemzése és transzformálása UML-re (témavezető: Tóth Melinda, helyezés: 1.)                                   
  • Lukács Dániel: Erlang állapotgépek modell alapú transzformációja UML-re (témavezető: Tóth Melinda, helyezés: 1.)                                                                  
  • Gregorics Balázs: Szöveges diagram leíró nyelv és elrendező algoritmus (témavezető: Dévai Gergely, helyezés: 2.)                                                                                                     
  • Danyluk Tamás: Lock-szegény adatszerkezetek tervezése, elemzése és implementálása a C++ memóriamodelljében (témavezető: Dr. Porkoláb Zoltán, helyezés: 1.)                  
  • Sipos Ágoston: Nemlineáris optimalizásálási problémák párhuzamos megoldása grafikus processzorok felhasználásval (témavezető: Eichhardt Iván, helyezés: 1.)                       
  • Harazin Orsolya: R-fa alapú tér-idő indexelési technikák (témavezető: Giachetta Roberto, helyezés: 2.)

A TDK zsűri mind a 9 dolgozatot jelölte a soron következő, 2017. évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A kari TDK Konferenciák és TDK Fórumok megrendezésén kívül az NTP-HHTDK-15-0049 projekt támogatásának köszönhetően több TDK-s hallgató konferenciarészvételét is tudta támogatni a Kar. Egy hazai és két nemzetközi konferencián nyílt lehetősége a TDK-s hallgatóknak előadást tartani. A 2015. július 6-10. között megrendezett CEFP 2015 nyári egyetemen Poór Artúr hallgatónk tartott előadást Semantic Query Language for RefactorErl címmel. Négy hallgatónk (Poór Artúr, Kuti Mátyás Béla, Szabó Bence János és Kovács Gábor Ferenc) a 2016. május 20-22. között Egerben tartott MaCs konferencián témavezetőik kíséretében mutatta be kutatása eredményeit. A konferencián a témavezetőik is tartottak külön előadást. Az előadások kivonatai letölthetőek a konferencia hivatalos oldaláról. A MACS konferenciára beküldött cikkek közül egy az Annales Universitas Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Computatorica folyóiratban fog megjelenni, további 7 pedig a CEUR Workshop Proceedings online kiadványában, várhatóan 2016 végén. A 2016. május 23-27. között Prágában megrendezett Numeration 2016 nemzetközi konferencián Krutki Tamás hallgató tartott előadást témavezetőjével, Nagy Gáborral közösen On Simultaneous Number Systems with 3 Bases címmel.

Az eseményekről készített fotók és videó is elérhető.

2016.07.20.