ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Tanszékek
Kar vezetése
Dékáni hivatal
Tudásközpontok (Kutató központok)
Kollégiumok
Érdekképviseletek
Savaria Műszaki Intézet
Kari Digitális Könyvtár
Híreink
Könyvtár
Oktatás
Aktuális hírek
Tantervi hálók, Ekvivalenciatáblák, Egyéb táblázatok
Képzéseink
Kutatás, fejlesztés
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
Nemzetközi kapcsolatok
MSc képzések
Rendezvények, események
ELTE IK Nyílt Napja - 2017.01.26.
Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2016. december 8.
ELTE Informatikai Kar Nyílt Napja (2016. december 1.)
Kutatók Éjszakája az IK-n - 2016.09.30.
Kooperatív Nap - 2016. szeptember 22.
DidMatTech 2016 Konferencia - 2016. augusztus 25-26.
Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2016.05.10.
Neumann-Nap 2016.05.03.
Lányok Napja az IK-n - 2016.04.28.
Tudományos Diákköri Fórum - 2016.03.01.
Kooperatív Nap - 2016. február 11.
Nyílt Nap - 2016. január 28.
Neumann Nap 2017
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Könyvtár
Jegyzetbolt
Orvosi rendelő
Fénymásolás
Sportolási lehetőségek
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek

A PTE díszdoktorává avatták Schipp Ferencet 

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén 2017. március 16-án az egyetem díszdoktorává avatták Schipp Ferencet, az ELTE IK professor emeritusát, aki Transzformációs módszerek a jel-  és képfeldolgozásban címmel tartott ünnepi előadást.

Schipp Ferenc 1939-ben született Sombereken, 1962-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet az ELTE-n, amelynek azóta is az oktatója.1976-ban lett a matematikai tudomány doktora, ugyanebben az évben kapott egyetemi tanári kinevezést. 1983-tól 2004-ig a Numerikus Analízis Tanszék vezetője volt. 1993 szeptemberéig az ELTE TTK Informatika Tanszékcsoport vezetői tisztét is betöltötte. 1977 és 1982 között az ELTE Természettudományi Karának oktatási dékánhelyettese volt. 1993-tól 2006-ig félállású egyetemi tanárként a JPTE TTK Matematika Tanszékén is dolgozott, 1994-től 2006-ig a tanszék vezetői feladatait is ellátta. 1994-től az MTA SZTAKI külső munkatársa.

Schipp professzor immár 50 éve folytat  szakmai és pedagógiai szempontból magas színvonalú, sikeres egyetemi oktatói, kutatói tevékenységet. Döntő szerepet játszott az ELTE-n 1972-ben beindult programozó matematikus, majd később a programtervező matematikus és a posztgraduális képzés, illetve a kétszintű programtervező informatikus képzés előkészítésében és szervezésében.  Oktatói tevékenysége során mindig nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük elősegítésére. Tanár-elnökként aktív szerepet vállalt a tudományos diákkör munkájában. A fiatal kollégák, doktoranduszok, tehetséges hallgatók szakmai irányítását, menedzselését személyes konzultációk, szemináriumok formájában végezte, ill. végzi jelenleg is. Számos egyetemi doktori és kandidátusi, ill. PhD-értekezés született az ő inspirálására és szakmai vezetése mellett. Tanszékvezetőként mindig nagy gondot fordított a tanszéki oktatói utánpótlás biztosítására. Tevékeny szerepet vállalt az ELTE Informatika Doktori Iskolájának megszervezésében.

Schipp Ferenc a nagy hagyományokkal rendelkező magyar Fourier sorok és valós függvénytani iskola egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője. Szakmai munkásságának döntő része a harmonikus analízishez, ezen belül a Walsh-Fourier sorok elméletéhez, a martingál elmélethez, illetve az ortogonális sorok és a martingál elmélet határterületéhez és a Hardy-terekhez kapcsolódik. E témakör elméleti eredményeinek jelentős része az ő nevéhez és az általa vezetett csoporthoz fűződik. 

Irányítása alatt nemzetközi együttműködésben elkészült a matematika egyik fontos fejezetének, a diadikus analízisnek az eredményeit feldolgozó angol nyelvű monográfia, amely Akadémiai Nívódíjban részesült, és ma a diadikus analízis egyik legtöbbet idézett forrásműve hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 

Tanszékvezetői, oktatói-kutatói munkája mellett aktív egyetemi és országos szakmai-közéleti tevékenységet folytat. Tagja volt az MTA Matematikai Bizottságának, ill. a Számítástechnikai Bizottságának, az előbbinek 15 éven keresztül a titkári funkcióját is ellátta. Az ELTE Matematikai Habilitációs Bizottságának három éven át volt az elnöke. Hat évig (mint külső szakember) tagja volt a BME Matematikai Habilitációs Bizottságának is. Tagja az ELTE Doktori Bizottságának, az Informatikai Kar Doktori Tanácsának. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Számos nemzetközi konferencia szervezőbizottságában vett részt. 

Cikk dátuma: 2017.05.23. 
Lejárat dátuma: 2017.07.14.