ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Tanszékek
Kar vezetése
Dékáni hivatal
Tudásközpontok (Kutató központok)
Kollégiumok
Érdekképviseletek
Savaria Műszaki Intézet
Kari Digitális Könyvtár
Híreink
Könyvtár
Oktatás
Aktuális hírek
Tantervi hálók, Ekvivalenciatáblák, Egyéb táblázatok
Képzéseink
Kutatás, fejlesztés
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
Nemzetközi kapcsolatok
MSc képzések
Rendezvények, események
ELTE IK Nyílt Napja - 2017.01.26.
Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2016. december 8.
ELTE Informatikai Kar Nyílt Napja (2016. december 1.)
Kutatók Éjszakája az IK-n - 2016.09.30.
Kooperatív Nap - 2016. szeptember 22.
DidMatTech 2016 Konferencia - 2016. augusztus 25-26.
Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2016.05.10.
Neumann-Nap 2016.05.03.
Lányok Napja az IK-n - 2016.04.28.
Tudományos Diákköri Fórum - 2016.03.01.
Kooperatív Nap - 2016. február 11.
Nyílt Nap - 2016. január 28.
Neumann Nap 2017
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Könyvtár
Jegyzetbolt
Orvosi rendelő
Fénymásolás
Sportolási lehetőségek
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek

Eredményesen működik az IK diáktámogató rendszere

Évfolyamonként 80 hallgató menekül meg a lemorzsolódástól az IK komplex diáktámogató rendszerének köszönhetően

Az ELTE programtervező informatikus képzésére kétszeres túljelentkezés mellett, évről-évre folyamatosan emelkedő (2016-ban 350 pontos) ponthatár mellett lehet bekerülni. Az e szakra felvételizők több mint fele az IK-t választja.  A hazai programtervező informatikus szakok közül egyedüliként az IK PTI képzése szerepel a QS tematikus rangsorában a világ legjobb 500 Computer Science képzése között. Informatikusképzésünk tehát igen népszerű, magas színvonalú és nemzetközileg elismert diplomát ad a hallgatók kezébe.

Magyarország egyik vezető kutatóegyetemi karaként bízvást állíthatjuk, hogy a legtehetségesebb hallgatók jutnak be az alapképzésbe. Szakterületünkön azonban a magas lemorzsolódási arány folyamatos és általános problémát jelent, melyet számos eszközzel orvosolnunk kell, annak érdekében, hogy mind a hallgatók, mind a vállalatok igényeit ki tudjuk elégíteni, azaz a hallgató elkerülje a költségtérítéses státuszba való átsorolást, diplomához juthasson (lehetőleg a mintatanterv időkeretei között), kibocsátási létszámainkat pedig a közismerten magas munkaerőpiaci keresletre tekintettel növelni tudjuk.

Fontos feladatunk, hogy segítsük elsőéves hallgatóinkat abban, hogy az átmenet a középiskolából az egyetemi életbe zökkenőmentes legyen, tanulásmódszertani kurzust, mentorrendszert, diáktanácsadó szolgálatot, tantárgyfelvételi és vizsgabeosztási tanácsadást, rögzített csoportbeosztást biztosítunk számukra. Az első évben biztosított komplex diáktámogató rendszer számos eleme tovább kíséri a hallgatókat a felsőbb évfolyamokon is. Korlátozott körben már korábban is bevezettük a katalógust és tapasztalataink szerint az adott tantárgyak teljesítettségi mutatói ugrásszerűen javultak, ennek alapján született döntés az előadások kötelező látogatásáról az IK-n.

A magyarországi informatikai képzéseket kínáló egyetemek többségében valamilyen formában kötelezővé teszik az előadások látogatását, illetve számos előrehaladást, bennmaradást támogató programot indítanak és a tapasztalatok ezzel kapcsolatban mindenhol pozitívak. Ez az ELTE esetében sincs másként, amint azt a következő adatok mutatják:

A nappali tagozatos első éves BSc hallgatók körében az első éves szakmai tárgyak sikeres teljesítése jellemzően 9 %-kal növekedett a 2016/17-es őszi félévben az előző félévhez képest.

A 7 első éves tantárgyból legalább 5-öt sikeresen teljesített hallgatók aránya látványos növekedést mutat 2014-2016 között:

2014

2015

2016

66 %

80 %

87%

 

Évfolyamonként így nyolcvannál több hallgató kap esélyt az egyetem sikeres elvégzésére az intézkedések eredményeképpen.

A diáktámogató program sikerességének másik fontos mutatója a beadott dékáni méltányossági kérelmek számának folyamatos csökkenése (2017 első félévében kb. 30 % az egy évvel korábbi adathoz képest).

Diáktanácsadó szolgálatunk 2014 óta működik, jelenleg 3 pszichológus bevonásával, akik egyéni és csoportos tanácsadást, tréningeket, illetve a tantervbe illesztett első éveseknek szóló 3 napos tanulásmódszertani kurzust tartják a hallgatóknak. Ezen felül az oktatási minőségbiztosításban is részt vesznek.

 

 

 

Cikk dátuma: 2017.03.30. 
Lejárat dátuma: 2017.04.30.